อาหารริมฝั่งแม่นํ้าทูโบ่น - ทางภาคกลางเวียดนาม

(VOVWORLD) - ต้นนํ้าของแม่นํ้าทูโบ่นจากยอดเขาหงอกลิงที่มีความสูงเกือบ 2600 เมตร ประชาชนในอำเภอยวีเซวียน เดียนบ่านและเมืองเก่าฮอยอานได้เรียก แม่นํ้าทูโบ่นว่า แม่น้ำแม่กลอง เนื่องจากได้สร้างและรวมตะกอนมาสู่ 2 ฝั่งแม่นํ้า ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่อาศัยเลียบตาม 2 ฝั่งของแม่นํ้าทูโบ่นมีความผูกพันกับสายน้ำมาเนิ่นนาน โดยชาวบ้านได้จับปลาและปลูกพืชชนิดต่างๆเลียบตาม 2 ฝั่งของแม่นํ้า