เกิ๊มนาม - หมู่บ้านปลูกข้าวโพดริมฝั่งแม่นํ้าทูโบ่น

(VOVWORLD) - หมู่บ้านเกิ๊มนามอยู่ริมฝั่งแม่นํ้าทูโบ่นมีพื้นที่เกษตรไม่มากนัก แต่ชาวบ้านที่นี่ได้ใช้พื้นที่ดินทั้งหมดเพื่อปลูกข้าวโพดแทนการปลูกข้าว ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของท้องถิ่น