รายการตอบจดหมายวันที่ 16 กรกฎาคม

(VOVworld) - ในโอกาสฉลองครบรอบ 40 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเวียดนาม-ไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 6 สิงหาคม ในระหว่างวันที่ 13-22 กรกฎาคมจะมีการจัดโครงแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-เวียดนาม ซึ่งทางผู้จัดทำรายการจะรายงานกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

รายการตอบจดหมายวันที่ 16 กรกฎาคม - ảnh 1
การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนของสมาคมฯ (hoinutrithucvietnam.org.vn)

(VOVworld) - ในสัปดาห์นี้ ส่วนกระจายเสียงต่างประเทศได้รับอีเมลและจดหมายจากผู้ฟัง 35 ประเทศและดินแดน รวม 181 ฉบับโดยคุณ Osakar Schmit จาก Hamburg ประเทศเยอรมนีได้ชื่นชมรายการภาคภาษาเยอรมนีว่า รายการมีความน่าสนใจ ช่วยให้ผู้ฟังมองเห็นภาพรวมเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจและชีวิตของประชาชนในเวียดนาม
ส่วนคุณผู้ฟังที่มีอีเมลตามมี่อยู่  phamphuoc.pn@gmail.com ได้แสดงความสนใจถึงรายการภาคภาษาไทยโดยเขียนว่า รายการเสนอข้อมูลดีมาก
รายการตอบจดหมายวันที่ 16 กรกฎาคม - ảnh 2
บรรดาเอกอัครราชทูตสตรีของประเทศต่างๆและตัวแทนของสมาคมฯ (hoinutrithucvietnam.org.vn)

คุณ Manfred Korn จาก Stuttgart เยอรมนีได้เขียนว่า ตนให้ความสนใจถึงสมาคมปัญญาชนสตรีเวียดนาม และอยากได้แนะนำเกี่ยวกับสมาคมนี้
สมาคมปัญญาชนสตรีเวียดนามถูกจัดตั้งเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ปี 2011 สมาคมฯจัดพิธีเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 8 มีนาคมปี 2011 และจัดการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งแรก ณ กรุงฮานอย
สมาคมปัญญาชนสตรีเวียดนามคือองค์กรสังกัดสหพันธ์สตรีเวียดนาม อยู่ภายใต้การบริหารของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมทั้งกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสมาคมฯ เป็นองค์กรสังคม อาชีพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมความสามัคคี ส่งเสริมทักษะความสามารถ ของปัญญาชนสตรีเพื่อความเสมอภาคและการพัฒนาของสตรีเวียดนาม มีส่วนร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศ
การจัดตั้งสมาคมปัญญาชนสตรีเวียดนามถือเป็นชายคาของปัญญาชนสตรีเวียดนาม สร้างบรรยากาศให้แก่สตรีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และสติปัญญาของตนเพื่อมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม ด้วยหลักการ เป้าหมายและแนวทางการปฏิบัติงาน สมาคมฯจะมีส่วนร่วมยกระดับสถานะของปัญญาชนสตรีเวียดนามขึ้นสู่ขั้นสูงใหม่ท่ามกลางแนวโน้มแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่ พัฒนาและผสมผสานเข้ากับกระแสโลก
รายการตอบจดหมายวันที่ 16 กรกฎาคม - ảnh 3
งานมหกรรมศิลปะอาเซียน (mofahcm.gov.vn)

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา คุณ รัตธาวง จากแขวงเชียงขวาง ประเทศลาวได้ส่งอีเมลถึงวีโอวี 5 โดยอยากให้แนะนำเกี่ยวกับงานมหกรรมศิลปะ 5 ประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะมีขึ้นในเร็วๆนี้ ณ เวียดนาม
ในระหว่างวันที่ 18-25 กรกฎาคมปี 2016 ณ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกว๋างจิจะมีการจัดงานมหกรรมศิลปะ 5 ประเทศสมาชิกอาเซียน ประกอบด้วยเวียดนาม ลาว กัมพูชา พม่าและไทยปี 2016 โดยมีคณะศิลปะ 21 คณะของ 5 ประเทศดังกล่าว รวมศิลปินเกือบ 960 คนเข้าร่วมและจะมีรายการแสดงกว่า 221 รายการ
นี่คือกิจกรรมวัฒนธรรมศิลปะเพื่อกระชับความสามัคคี มิตรภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประชาคมอาเซียนเพื่อร่วมกันพัฒนา แนะนำ ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรม ศิลปะ ประเทศและคนเวียดนามเพื่อให้ประเทศเพื่อนบ้านรับทราบ อีกทั้งเป็นโอกาสเพื่อให้บรรดาศิลปินของประเทศเหล่านี้พบปะสังสรรค์ ศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านศิลปะ รวบรวมคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ในด้านศิลปะ ดนตรีและฟ้อนรำเพื่อเพิ่มความหลากหลายด้านวัฒนธรรมของแต่ละประเทศและเขต

รายการตอบจดหมายวันที่ 16 กรกฎาคม - ảnh 4
รายการศิลปะที่แสดงโดยผู้แทนที่เข้าร่วมโครงการ (vietnamplus)

ในโอกาสฉลองครบรอบ 40 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเวียดนาม-ไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 6 สิงหาคม ในระหว่างวันที่ 13-22 กรกฎาคมจะมีการจัดโครงแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-เวียดนาม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยกระทรวงการต่างประเทศไทย ซึ่งทั้งสองประเทศได้ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในตลอด 7 ปีที่ผ่านมา โครงการนี้เป็นโอกาสเพื่อให้เยาวชนดีเด่นของทั้งสองประเทศเข้าร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความรู้ เยี่ยมชมและศึกษาชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของแต่ละเขตประเทศ เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ที่ล้ำค่า มีส่วนร่วมขยายความสัมพันธ์ ความเข้าใจกันระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ ในกรอบของโครงการ เยาวชนของทั้งสองประเทศจะเดินทางไปเยือน 10 จังหวัดและนคร และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งทางผู้จัดทำรายการจะรายงานกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด