รายการตอบจดหมายวันที่ 5 สิงหาคมปี 2017

(VOVWORLD) - ในนามรายการภาคภาษาไทย พวกเราขอแสดงความเห็นใจและหวังว่า ประชาชนในเขตที่ประสบภัยจะกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว ซึ่งในกลุ่มผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการของเรามีคุณ เหงียนวันแต๋ว ที่อาศัยในจังหวัดสกลนคร ไม่ทราบว่า ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือเปล่า และเราอยากได้รับข้อมูลจากคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเหตุน้ำท่วมและกิจกรรมช่วยเหลือในเขตที่ประสบอุทกภัยในประเทศไทยจากคุณผู้ฟัง
รายการตอบจดหมายวันที่ 5 สิงหาคมปี 2017 - ảnh 1สมาคมไทย-เวียดนาม และพี่น้องชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม จ. นครพนม นำเงินและสิ่งของสมทบช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.นครพนม และ จ.สกลนคร (facebook: สมาคมชาวเวียดนามในประเทศไทยสาขาจังหวัดนครพนม)

(VOVworld) - ในสัปดาห์นี้ ส่วนกระจายเสียงการต่างประเทศหรือวีโอวี 5 ได้รับอีเมล์และจดหมายจากผู้ฟัง 37 ประเทศและดินแดน รวม 171 ฉบับ

คุณ รัตธาวง สุขมาลีวง ดวงมาไล ได้ส่งอีเมลถึงรายการภาคภาษาลาวโดยเขียนว่า ขอขอบคุณรายการภาคภาษาลาวที่ได้ช่วยให้เรามีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับกิจกรรมร่วมมือมิตรภาพในโอกาสฉลองปีสามัคคีมิตรภาพเวียดนาม-ลาว2017

คุณ อนุสิทธิ์ สีบุญเฮือง และคุณ วงไซ ทิปปาวง จากแขวงเซียงขวาง ประเทศลาวได้บอกว่า วันที่ 27 กรกฎาคมซึ่งเป็นวันทหารทุพพลภาพและพลีชีพเพื่อชาติเวียดนาม พวกเราเป็นคนรุ่นใหม่ขอแสดงความสำนึกในบุญคุณต่อวีรชน ทหารทุพพลภาพและพลีชีพเพื่อชาติ กองกำลังอาสาสมัครเวียดนาม คุณแม่วีรชนเวียดนาม ครอบครัวที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อการปฏิวัติและผู้ที่เสียสละเลือดเนื้อให้แก่ภารกิจการปลดปล่อยประชาชาติเวียดนามและลาว ขอจุดธูปรำลึกวีรชน ทหารพลีชีพเพื่อชาติ กองกำลังอาสาสมัครเวียดนามที่ได้อยู่เคียงบ่าเคียงไหล่กับกองกำลังปลดปล่อยประเทศของสองประเทศเวียดนาม-ลาว และขอให้ทหารทุพพลภาพและคุณแม่วีรชนเวียดนามมีสุขภาพแข็งแรง

ส่วนผู้ฟังคนหนึ่งจากประเทศจีนได้เผยว่า ให้ความสนใจถึงรายการแนะนำเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยเวียดนามและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในเวียดนาม

คุณ Dieter Feltes ได้ส่งอีเมล์ถึงรายการภาคภาษาเยอรมนีโดยบอกว่า  ขอขอบคุณวีโอวีทีได้รายงานข่าวเกี่ยวกับเวียดนาม ผมรู้สึกยินดีเมื่อได้ฟังบทความเกี่ยวกับเทศกาลในชนบทเวียดนาม ผมหวังว่าจะได้ฟังบทความเกี่ยวกับชีวิตในชนบทและเทศกาลมากขึ้น ซึ่งน่าสนใจสำหรับชาวยุโรป

ตามข่าวที่ผู้จัดทำรายการทราบ  ขณะนี้ จังหวัดต่างๆในภาคอีสานประเทศไทยกำลังเกิดเหตุน้ำท่วม ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อประชาชนไทย รวมทั้งชาวเวียดนามที่อาศัยในเขตนี้ โดยทางสมาคมชาวเวียดนามในประเทศไทยสาขาจังหวัดนครพนมและตัวแทนชาวเวียดนามในจังหวัดนครพนมได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนและมีส่วนร่วมให้การช่วยให้ประชาชนที่ประสบภัยในจังหวัดพนครพนมและสกลนคร ในนามรายการภาคภาษาไทย พวกเราขอแสดงความเห็นใจและหวังว่า ประชาชนในเขตที่ประสบภัยจะกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว ซึ่งในกลุ่มผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการของเรามีคุณ เหงียนวันแต๋ว ที่อาศัยในจังหวัดสกลนคร ไม่ทราบว่า ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือเปล่า และเราอยากได้รับข้อมูลจากคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเหตุน้ำท่วมและกิจกรรมช่วยเหลือในเขตที่ประสบอุทกภัยในประเทศไทยจากคุณผู้ฟัง

รายการตอบจดหมายวันที่ 5 สิงหาคมปี 2017 - ảnh 2 บรรดาผู้แทนที่เข้าร่วมค่ายฤดูร้อนปี 2017

คุณเพตสะแวง สมสะนิต จากประเทศลาวได้ส่งอีเมล์ถึงวีโอวี 5 โดยอยากให้แนะนำเกี่ยวกับค่ายฤดูร้อนเยาวชน ยุวชนเวียดนาม 2017 และเงื่อนไขเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนี้

จากการสานต่อผลสำเร็จของค่ายฤดูร้อนเวียดนาม ในหลายที่ผ่านมา คณะกรรมการแห่งชาติเกี่ยวกับชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศได้ประสานกับสำนักงานที่เกี่ยวข้องจัดค่ายฤดูร้อนเวียดนาม 2017 ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนที่อาศัยในต่างประเทศมีความภาคภูมิใจต่อภาคใต้”

ค่ายฤดูร้อนปี 2017 มีขึ้นในระหว่างวันที่19-31กรกฎาคม โดยมีเยาวชนและยุวชนเกือบ 100 คนจาก 24 ดินแดนและประเทศเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ณ นครโฮจิมินห์ นครเกิ่นเทอและจังหวัดต่างๆในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง  ซึ่งมีส่วนช่วยให้เยาวชนและยุวชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับเกียรติประวัติวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี คนเวียดนามและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโข

สำหรับเงื่อนไขเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนี้ เยาวชนและยุวชนเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศต้องมีผลการเรียนดี เข้าร่วมและมีส่วนร่วมต่อขบวนการนักเรียน นักศึกษาหรือกิจกรรมเพื่อชุมชนที่มุ่งใจสู่ปิตุภูมิ หรือมีพ่อแม่มีส่วนร่วมต่อประเทศ เป็นผู้ที่กำลังอาศัย ศึกษาในระยะยาวในต่างประเทศ มีหนังสือเดินทางต่างประเทศ หรือบัตรประชาชน ไม่เคยเข้าร่วมค่ายฤดูร้อนเวียดนาม มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมค่ายฤดูร้อนตามเป้าหมายของกิจกรรมนี้ มีสุขภาพแข็งแรง มีระเบียบวินัย เข้าร่วมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและศิลปะอย่างเข้มแข็งและใช้ภาษาเวียดนามดี

คณะกรรมการแห่งชาติเกี่ยวกับชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศจะดูแลค่าใช้จ่ายการกิน การเดินทาง ที่อยู่อาศัย กิจกรรมต่างๆของค่ายฤดูร้อนในเวียดนาม  ส่วนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะออกแค่ค่าตั๋วเครื่องบินขากลับ ค่าประกันภัยและค่าใช้จ่ายส่วนตัวเท่านั้น...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด