รายการตอบจดหมายวันที่16กุมภาพันธ์

(VOVworld)-คุณแถกเรืองแกวและคุณสมชาย คุณน้ำฝนได้อวยพรให้ผู้จัดทำรายการทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุข คิดหวังสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนา ซึ่งต้องขอขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ได้ส่งความปรารถนาดีมาให้แก่ชาวคณะภาคภาษาไทยวิทยุเวียดนามทุกคนและเราก็หวังว่าไม่เพียงแต่ความปรารถนาของเราเท่านั้นหากรวมทั้งความปรารถนาของท่านทั้งหลายก็สมหวังเช่นกัน


(VOVworld)-คุณแถกเรืองแกวและคุณสมชาย คุณน้ำฝนได้อวยพรให้ผู้จัดทำรายการทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุข คิดหวังสิ่งใดก็ให้พึงปรารถนา ซึ่งต้องขอขอบคุณท่านที่เป็นแฟนรายการทุกท่านที่ได้ส่งความปรารถนาดีมาให้แก่ชาวคณะภาคภาษาไทยวิทยุเวียดนามทุกคนและเราก็หวังว่าไม่เพียงแต่ความปรารถนาของเราเท่านั้นหากรวมทั้งความปรารถนาของท่านทั้งหลายก็สมหวังเช่นกัน ส่วนคุณสมชายยังมีข้อสอบถามเรื่องงานเทศกาลเด่นๆขของท้องเถิ่นต่างๆของเวียดนามในช่วงปีใหม่ และนี่ก็เป็นประเด็นสำคัญในรายการจดหมายวันนี้

รายการตอบจดหมายวันที่16กุมภาพันธ์ - ảnh 1
เทศกาลวิหารเจิ่นที่จังหวัดนามดิ๋ง

เดือนอ้ายตามจันทรคติ ซึ่งเป็นเดือนแห่งตรุษเต๊ตปีใหม่ตามประเพณีของเวียดนามก็ถือเป็นช่วงที่มีงานเทศกาลมากที่สุดของปีของชาวเวียดนาม โดยถ้าหากมาเที่ยวจังหวัดต่างๆในเวียดนามช่วงนี้ก็จะได้สัมผัสบรรยากาศอันชื่นมื่นของเทศกาลแห่งวสันต์ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นโดยเฉพาะมีงานเทศกาลชื่อดังหลายงานได้ดึงดูดประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศเข้าร่วมในช่วงปีใหม่โดยในภาคเหนือก็มีงานเทศกาลวัดเฮืองที่อ.หมีดึ๊ก กรุงฮานอย ซึ่งจะจัดยาวเป็นเวลา3เดือนตั้งแต่วันที่6เดือนอ้ายไปจนถึงสิ้นเดือน3จันทรคติ งานเทศกาลเอียนตื๋อที่จ.กว๋างนิง ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์กลางแห่งพุทธศาสนาเวียดนามก็ดึงดูดพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวมางานอย่างคับคั่งโดยปีนี้นอกจากพิธีสักการะบูชาขอฝนขอพรให้แก่ประเทศชาติและประชาชนแล้วยังมีพิธีประดิษฐานรูปปั้นทองแดงพระเจิ่นเญินตงด้วย ส่วนที่จ.บั๊กนิง เทศกาลลิมก็เริ่มขึ้นเมื่อวันที่13เดือนอ้าย ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมงานได้ดื่มด่ำบรรยากาศแห่งการแสดงเพลงพื้นเมืองกวานเหาะและเข้าร่วมการละเล่นพื้นบ้านต่างๆเช่น การแข่งมวยปล้ำ หมากรุกคน การโล้ชิงช้า การประกวดทอผ้าและหุ้งข้าว เป็นต้น ที่วิหารกษัตริย์เจิ่นในจ.นามดิ๋ง ได้มีการจัดเทศกาลวสันต์ฤดูพร้อมพิธีมอบพระราชลัญจกรให้แก่ประชาชนและพิธีแห่น้ำสักการะเทพเจ้าปลา
รายการตอบจดหมายวันที่16กุมภาพันธ์ - ảnh 2
เทศกาลเตยเซิน-ด๊งดา จังหวัดบิ่งดิ๋ง

รายการตอบจดหมายวันที่16กุมภาพันธ์ - ảnh 3
เทศกาลภูบ่าแดนที่ีจังหวัดเตยนิง

รายการตอบจดหมายวันที่16กุมภาพันธ์ - ảnh 4
เทศกาลเก่างือถวนอาน จ.เถื่อเทียนเว้
ส่วนที่ภาคกลางน่าสนใจคืองานเทศกาลเก่างือ ถวนอาน ในกรุงเก่าเว้ ซึ่งเป็นงานเทศกาลเซ่นไหว้เทพแห่งสายน้ำของชาวประมงและเพื่อสักการะเทพเจ้าเจืองกวีโองที่คอยดูแลคุ้มครองหมู่บ้าน  ในภาคใต้มีงานเทศกาลด๊งดา-เตยเซิน จ.บิ่งดิ๋งเพื่อรำลึกชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของกองทัพกวางจูง-เหงวียนเหวะ โดยมีการจัดพิธีสักกระกษัตริย์กวางจูง การแสดงย้อนอดีตชัยชนะหงอกโห่ยด๊งดา การแข่งเรือ การแสดงอุปรากรและศิลปะการป้องกันตัว ซึ่งดึงดูดผู้เข้าร่วมจำนวนมาก  ที่จ.เตยนิงได้มีการจัดเทศกาลภูบ่าเเดนที่เริ่มขึ้นตั้งแต่วันตรุษเต๊ตที่4และจะปิดงานในช่วงปลายเดือนอ้ายจันทรคติ ซึ่งเป็นงานเทศกาลใหญ่ที่มีชื่อเสียงของชาวเตยนิงและชาวภาคตะวันออกทางใต้...

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด