รายการตอบจดหมายวันเสาร์ 22 มิถุนายน

(VOVworld)-"เขียนมาครั้งนี้ผมได้แนบไฟล์รูปมาให้ทางรายการเล่าถึงสถานที่ท่องเที่ยวในรูปให้ฟังหน่อยนะคับ..สถานที่นี้เห็นรูปแล้วน่าไปท่องเที่ยวมากคับ..อยากให้ทางรายการแนะนำรายละเอียดพอสังเขปนะคับ.."

(VOVworld)-ในจดหมายของคุณอรรถพลมีตอนหนึ่่งเขียนว่า "เขียนมาครั้งนี้ผมได้แนบไฟล์รูปมาให้ทางรายการเล่าถึงสถานที่ท่องเที่ยวในรูปให้ฟังหน่อยนะคับ..สถานที่นี้เห็นรูปแล้วน่าไปท่องเที่ยวมากคับ..อยากให้ทางรายการแนะนำรายละเอียดพอสังเขปนะคับ.."

-สถานที่ในภาพที่คุณอรรถพลส่งมานั้นเป็นหว่างแถ่งทังลอง-กำแพงทังลองโบราณ ซึ่งเป็นมรดกวัฒนธรรมโลกที่ได้รับรองจากองค์การยูเนสโก ตั้งอยู่ในพื้นที่เกือบ2หมื่นเฮกต้าแต่ผ่านความผันผัวนของประวัติศาสตร์โดยเฉพาะสงคราม ร่องรอยที่สำคัญของหว่างแถ่งทังลองได้ถูกทำลายไปส่วนใหญ่ ปัจจุบันเหลือ เขตโบราณคดี เสาธงฮานอย ประตูดวานมนและบั๊กมน วังกิ๊งเทียน หอHậu lâu กำแพงล้อมรอบและประตูทางเข้าวังชั้นใน8แห่ง โดยมีประวัติความเป็นมาเริ่มตั้งแต่สมัยกษัตริย์ลี้ ในปี1010 เมื่อกษัตริย์ลี้กงอ๋วนมีพระราชดำริย้ายราชธานีจากฮวาลือจ.นิงบิ่งมาที่ด๋ายลาและก่อสร้างกำแพงทังลองซึ่งแล้วเสร็จในปี1011 โดยเขตโบราณสถานหว่างแถ่งทังลองแห่งนี้ถือเป็นคลังประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตชีวาสะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์การพัฒนากว่า1000พันปีของทังลองฮานอย ปัจจุบันที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งในกรุงฮานอยสำหรับบัตรเข้าชมนั้นมีราคา3หมื่นด่งหรือประมาณ50บาทและเปิดให้เข้าชมทุกวัน....
รายการตอบจดหมายวันเสาร์ 22 มิถุนายน - ảnh 1
เสาธงฮานอย
รายการตอบจดหมายวันเสาร์ 22 มิถุนายน - ảnh 2
ประตูบั๊กมน
รายการตอบจดหมายวันเสาร์ 22 มิถุนายน - ảnh 3
ถ่ายรูปที่ประตู ดวานมน
รายการตอบจดหมายวันเสาร์ 22 มิถุนายน - ảnh 4
คณะสื่อมวลชนไทยมาถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับหว่างแถ่ง


คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด