การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาการเกษตร

(VOVworld) - แม้เวียดนามมีศักยภาพในการพัฒนาการเกษตร แต่สถานประกอบการที่ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตและพัฒนาการเกษตรยังมีไม่มากนัก
(VOVworld) - แม้เวียดนามมีศักยภาพในการพัฒนาการเกษตร แต่สถานประกอบการที่ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตและพัฒนาการเกษตรยังมีไม่มากนัก
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาการเกษตร - ảnh 1
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาการเกษตร (Photo: ictnews.vn)
   ในรอบเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา เครือบริษัทโทรคมนาคมกองทัพเวียดนามหรือเวียดเทลได้จัดสรรค์ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Agri.one ให้แก่เกษตรกรและพ่อค้าแม่ค้ารวม 1.2 ล้านคนในเขตที่ราบลุ่มแม่นํ้าโขงเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการกู้เงินทุน การเลือกพันธุ์สัตว์และพืช วิธีการปลูกและเพาะเลี้ยง สภาพอากาศ มาตรการป้องกันและรับมือโรคระบาด  โดยส่วนใหญ่จัดสรรค์ข้อมูลเกี่ยวกับข้าว กาแฟ กุ้ง และปลา   นาย บุ่ยกวางฮวี รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการบริการใหม่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมได้เผยว่า ในเวลาข้างหน้า เวียดเทล จะขยายโครงการดังกล่าวใน 5 จังหวัดของเขตที่ราบสูงเตยเงวียน และ 6 จังหวัดของเขตตะวันออกภาคใต้และมุ่งสู่การให้บริการในทั่วประเทศ  นาย ฮวีกล่าวว่า “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตเกษตรจะช่วยเพิ่มจีดีพี นอกจากนี้ เกษตรกรในชนบท เขตทุรกันดารและเขตที่ห่างไกลความเจริญซึ่งถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพมาก แต่ยากที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากบริษัทที่ให้บริการในด้านนี้เน้นพัฒนาบริการแค่ในตัวเมืองเท่านั้น ดังนั้นพวกเราคิดว่า ควรส่งเสริมให้เกษตรกรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคม อีกทั้งช่วยเกษตรกรสร้างฐานะและเพิ่มจำนวนลูกค้าให้แก่ทางบริษัท”
  ที่เวียดนาม เครือบริษัทผลิตนมทีเอชได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การปลูกหญ้า การก่อสร้างโรงโคนม การดูแลสุขภาพของโคนมและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม
   ส่วนบริษัทหุ้นส่วนโทรคมนาคมเอฟพีทีได้ร่วมมือกับเครือบริษัท ฟูจิตสึ ของญี่ปุ่นก่อสร้างเขตการเกษตรที่ใช้ระบบบริหารด้านการเกษตร Akisai ในเขตญาเลิม กรุงฮานอยและเขตไฮเทคนครโฮจิมินห์ในระหว่างปี 2015 – 2016 ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์  โดยประชาชนจะศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตให้เหมาะกับสภาพที่ดินและพืช  นาย เจืองญาบิ่งห์ ประธานกรรมการบริหาร
  บริษัทเอฟพีทีได้กล่าวว่า “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการผลิตเกษตรถือเป็นก้าวกระโดดเพื่อเพิ่มผลผลิต อีกทั้งสร้างความเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาการเกษตรกับอุตสาหกรรมอื่นๆและสร้างกลไกการพัฒนาใหม่ให้แก่การเกษตร ทั้งนี้ จะช่วยยกระดับสถานะของเวียดนามทั้งด้านการเกษตร การท่องเที่ยวและการคมนาคมบนเวทีโลก”
  เวียดนามมีศักยภาพด้านการเกษตรมากมายและมีพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ค่อนข้างพัฒนา  อัตราเกษตรกรที่ใช้โทรศัพท์มือถืออยู่ในระดับสูง และมีการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตถึงระดับตำบล  อย่างไรก็ตาม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของประชาชนในชนบทยังน้อยมาก  และสถานประกอบการหลายแห่งยังไม่ให้ความสนใจลงทุนและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตการเกษตร  ดังนั้น รัฐบาลจึงได้วางแนวทางประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ โดยส่งเสริมให้สถานประกอบการและประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมเข้าร่วม  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงแต่เอื้ออำนวยให้แก่การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น หากยังเปิดโอกาสพัฒนาการเกษตรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในเวียดนามอีกด้วย.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด