การผลิตชาตามมาตราฐานเวียดแก๊ปในจังหวัดเตวียนกวาง

(VOVworld) - ต้นชาได้ผูกพันกับชีวิตของประชาชนอำเภอห่ามเอียน จังหวัดเตวียนกวางมานานแล้ว ซึ่งการปลูกต้นชาได้สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวหลายแห่ง ปัจจุบัน การปลูกต้นชาไม่เพียงแต่ช่วยให้ชาวบ้านที่นี่หลุดพ้นจากความยากจนเท่านั้น หากยังช่วยให้พวกเขาสร้างฐานะผ่านการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการ ผลิตชาปลอดสารพิษเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
(VOVworld) - ต้นชาได้ผูกพันกับชีวิตของประชาชนอำเภอห่ามเอียน จังหวัดเตวียนกวางมานานแล้ว ซึ่งการปลูกต้นชาได้สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวหลายแห่ง ปัจจุบัน การปลูกต้นชาไม่เพียงแต่ช่วยให้ชาวบ้านที่นี่หลุดพ้นจากความยากจนเท่านั้น หากยังช่วยให้พวกเขาสร้างฐานะผ่านการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการผลิตชาปลอดสารพิษเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
การผลิตชาตามมาตราฐานเวียดแก๊ปในจังหวัดเตวียนกวาง - ảnh 1
การผลิตชาตามมาตราฐานเวียดแก๊ปที่อำเภอห่ามเอียน

อำเภอห่ามเอียน จังหวัดเตวียนกวางมีพื้นที่ปลูกชากว่า 2 พันเฮกต้า เพื่อยกระดับมูลค่าของต้นชา ผู้ปลูกชาที่ตำบลต่างๆในอำเภอห่ามเอียนกำลังปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตและแปรรูปชาตามมาตรฐานเวียดแก๊ปที่กรมป้องกันศัตรูพืชสาขาจังหวัดเตวียนกวางประสานงานกับโครงการสนับสนุนการเกษตร เกษตรกรและชนบทจังหวัดและคณะกรรมการประชาชนอำเภอห่ามเอียนได้เริ่มปฏิบัติตั้งแต่ต้นปี 2013 อย่างเช่น ครอบครัวนาย ฝ่ามวันหล่วน ที่หมู่บ้าน 3 หล่างบ๊าด มีพื้นที่ปลูกชา 3 เฮกต้า นาย หล่วนเล่าว่า กลุ่มร่วมมือปลูกชาปลอดสารพิษมีสมาชิก 30 ครอบครัว มีพื้นที่ปลูกชากว่า 16 เฮกต้า โดยครอบครัวนายหล่วนได้รับการสนับสนุนด้านอุปกรณ์และโรงงานเพื่อรับซื้อและแปรรูปชาให้แก่ครอบครัวที่ปลูกชาในกลุ่ม  นายหล่วนกล่าวว่า“เพื่อปลูกชาปลอดสารพิษ สมาชิกกลุ่มฯต้องปฏิบัติขั้นตอนต่างๆตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการเลือกพันธุ์ชา ปลูกชา การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและการแปรรูป”
ส่วนครอบครัวนาง ฝ่ามถิเหื่อง ที่หมู่บ้าน 5 หล่างบ๊าดในตำบลเตินแถ่ง อำเภอห่ามเอียนได้เข้าร่วมกลุ่มร่วมมือผลิดชาปลอดสารพิษมาเป็นเวลา 3 ปี มีพื้นที่ปลูกชากว่า 0.3 เฮกต้า สร้างรายได้กว่า 150 ล้านด่งต่อปี ซึ่งช่วยให้ครอบครัวนางเหื่องมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยครอบครัวนางเหื่องได้รับการฝึกอบรมด้านเทคนิค รวมทั้งได้ไปศึกษารูปแบบการปลูกชาที่จังหวัดท้ายเงวียนและปฏิบัติขั้นตอนต่างๆตามมาตรฐานเวียดแก๊ปเพื่อเพิ่มมูลค่าของต้นชา ซึ่งทำให้ราคาของใบชาแห้งที่ผลิตตามมาตรฐานเวียดแก๊ปสูงกว่า 3 ถึง 5 หมื่นด่งต่อกิโลกรัมเมื่อเทียบกับใบชาแห้งธรรมดา
ทางการอำเภอห่ามเอียนได้ถือการปลูกต้นชาเป็นจุดแข็งในการพัฒนาเศรษฐกิจจึงได้ร่วมกับประชาชนจัดทำมาตรการยกระดับคุณภาพและมูลค่าของต้นชา เช่น เลือกพันธุ์ชาใหม่ที่มีคุณภาพสูงและวิธีการผลิตชาปลอดสารพิษ สงวนเงินทุนก่อสร้างกิจการต่างๆให้แก่ตำบลที่มีพื้นที่ปลูกชาที่กว้างใหญ่เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  นาย นงฮุยตุ่ง รองประธานคณะกรรมการประชาชนอำเภอห่ามเอียนเผยว่า“ทางอำเภอมีแนวทางเน้นพัฒนาการปลูกต้นชาและผลิตชาปลอดสารพิษตามมาตรฐานเวียดแก๊ป โดยได้สร้างสรรค์รูปแบบการปลูกชาตามมาตรฐานเวียดแก๊ปที่หมู่บ้านหล่างบ๊าด ตำบลเตินแถ่ง อำเภอห่ามเอียน รวมทั้งยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชาเพื่อป้อนให้แก่ตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ”
การแนะนำให้เกษตรกรผลิตชาปลอดสารพิษตามมาตรฐานเวียดแก๊ปเป็นมาตรการที่เข้มแข็งเพื่อทำให้ต้นชากลายเป็นพืชเศรษฐกิจพิเศษของอำเภอห่ามเอียน ควบคู่กันนั้น การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการผลิตชาได้ช่วยยกระดับผลผลิตและเปิดโอกาสให้ชาวบ้านสร้างฐานะอย่างมั่นคง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด