การพัฒนาการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในนครโฮจิมินห์

(VOVworld) - เพื่อพัฒนาการเกษตรที่ตอบสนองความต้องการของตลาด เมื่อ 10ปีก่อน นครโฮจิมินห์ได้ก่อตั้งเขตผลิตการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง จนถึงขณะนี้ นครโฮจิมินห์ยังคงเป็นท้องถิ่นที่อยู่แถวหน้าในการพัฒนาการเกษตรที่ใช้ เทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งมีส่วนร่วมผลักดันกระบวนการปฏิรูปโครงสร้างการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าการ ผลิตเกษตร

(VOVworld) - เพื่อพัฒนาการเกษตรที่ตอบสนองความต้องการของตลาด เมื่อ 10ปีก่อน นครโฮจิมินห์ได้ก่อตั้งเขตผลิตการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง จนถึงขณะนี้ นครโฮจิมินห์ยังคงเป็นท้องถิ่นที่อยู่แถวหน้าในการพัฒนาการเกษตรที่ใช้ เทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งมีส่วนร่วมผลักดันกระบวนการปฏิรูปโครงสร้างการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าการ ผลิตเกษตร
การพัฒนาการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในนครโฮจิมินห์ - ảnh 1
การพัฒนาการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในนครโฮจิมินห์
นครโฮจิมินห์เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม โดยการพัฒนาตัวเมืองในนครโฮจิมินห์ได้ทำให้พื้นที่การเกษตรลดลงปีละกว่า 1 พันเฮกต้าเพื่อก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในขณะที่นครโฮจิมินห์ยังคงมีเกษตรกรถึง 1.3 ล้านคน ดังนั้นทางการนครฯได้ให้ความสนใจแสวงหามาตรการต่างๆเพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิตเกษตร โดยได้จัดตั้งเขตผลิตการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งเป็นเขตผลิตการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงแห่งแรกของเวียดนามที่ใช้เวลากว่า 6 ปีในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานบนพื้นที่ 8 หมื่น 8 พันเฮกต้าและพัฒนาแหล่งบุคลากร จนถึงขณะนี้ เขตผลิตการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมีเจ้าหน้าที่พนักงาน 220 คน รวมถึงผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  นาย ตื่อมิงเถี่ยน รองหัวหน้าคณะกรรมการบริหารเขตผลิตการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนครโฮจิมินห์ได้เผยว่า“สำหรับการพัฒนาแหล่งบุคลากรนั้น ต้องใช้เวลาในการฝึกอบรม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดตั้งห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการซื้ออุปกรณ์ที่เหมาะกับการดำเนินงานของเขตและทักษะความสามารถของเจ้าหน้าที่พนักงานเพื่อทำให้กิจกรรมต่างๆของเขตดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างพื้นฐานเพื่อดึงดูดการลงทุนมากขึ้น”
จนถึงขณะนี้ มีสถานประกอบการ 14 แห่งเข้ามาลงทุนด้านการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในนครโฮจิมินห์ เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ การปลูกพืชโดยไม่ใช้ที่ดิน การผลิตเมล็ดพันธุ์  รวมถึงดอกไม้ บอนไซและเห็ด รวมยอดเงินทุน 3 แสน 4 หมื่นล้านด่ง ทั้งนี้ ได้ช่วยให้เกษตรกรพัฒนารูปแบบการผลิตที่สอดคล้องกับเงื่อนไขในท้องถิ่น อีกทั้งกำหนดผลิตภัณฑ์สำคัญๆเพื่อสร้างสรรค์เครื่องหมายการค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิต ควบคู่กันนั้น เขตผลิตเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงได้สนับสนุนการรับซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรของเกษตรกร นาง โจว์จาง ผู้อำนวยการบริษัทผลิตเห็ดคางซิง ซึ่งอยู่ในเครือข่ายเขตผลิตเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงได้เผยว่า“ปัจจุบัน ความนิยมในการรับประทานเห็ดมีมากขึ้นทำให้ความต้องการของตลาดเพิ่มสูงขึ้น โดยที่นครโฮจิมินห์ ในแต่ละวันสามารถจำหน่ายเห็ดได้ 1.5 ตัน ประชาชนในจังหวัดเตยนิง บิ่งเยือง ลองอานและหมิทอได้เข้าร่วมโครงการเพาะเห็ดเพื่อป้อนให้แก่ตลาดในนครโฮจิมินห์และส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา ส่วนทางบริษัทฯได้สนับสนุนชาวบ้านด้านเทคนิกการเพาะเห็ดและรับซื้อเห็ดเนื่องจากการเพาะเห็ดสามารถสร้างรายได้สูงกว่าการปลูกข้าวหลายเท่า”
ทั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในนครโฮจิมินห์ได้เกิดผลอย่างจริงจัง โดยก่อนปี 2010 อำเภอกู๋จีเป็นอำเภอที่ยากจนของนครโฮจิมินห์ มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรอยู่ที่ 19 ล้านด่งต่อคนต่อปี แต่จากการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการผลิตเกษตร จนถึงขณะนี้ รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรของอำเภอฯได้เพิ่มขึ้นเป็น 40 ล้านด่งต่อคนต่อปี
ทั้นนี้และทั้งนั้น จากนโยบายให้ความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงของทางการท้องถิ่นและความพยายามในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการผลิตได้ช่วยให้อุตสาหกรรมการเกษตรของนครโฮจิมินห์พัฒนา จากความสำเร็จดังกล่าว นครโฮจิมินห์ได้ตั้งเป้าหมายว่า ภายในปี 2016 จะเพิ่มมูลค่าการผลิตเกษตรให้อยู่ที่ 300 ล้านด่งต่อเฮกต้าต่อปี สามารถสร้างกำไรร้อยละ 40 – 50 ให้แก่เกษตรกร ซึ่งเร็วกว่าแผนการที่ได้วางไว้ถึงปี 2020.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด