การพัฒนาหมู่บ้านศิลปาชีพในจังหวัดฟู้เถาะ

(VOVWORLD) - ปัจจุบัน จังหวัดฟู้เถาะมีหมู่บ้านศิลปาชีพ 73 แห่งที่ได้รับการรับรอง ฟื้นฟูและส่งเสริมการพัฒนาจากคณะกรรมการประชาชนจังหวัด หมู่บ้านศิลปาชีพต่างๆในจังหวัดฟู้เถาะมีส่วนร่วมปรับปรุงโครงสร้างแรงงานและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ท่ามกลางแนวโน้มแห่งการพัฒนาในปัจจุบัน หมู่บ้านศิลปาชีพต่างๆกำลังผลักดันการลงทุน ประยุกใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ทันสมัย ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และเชื่อมโยงระหว่าง 4 ฝ่ายคือเกษตรกร ภาครัฐ นักวิทยาศาสตร์และผู้ประกอบการ เพื่อมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและสร้างสรรค์ชนบทใหม่

การพัฒนาหมู่บ้านศิลปาชีพในจังหวัดฟู้เถาะ - ảnh 1หมู่บ้านประกอบอาชีพทำขนมจีนมีการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง เนื่องจากนับตั้งแต่ก่อตั้งสหกรณ์และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าขนมจีนหุ่งโล  

 

หมู่บ้านศิลปาชีพต่างๆในจังหวัดฟู้เถาะแบ่งเป็น 7 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย การทำเครื่องเฟอร์นิเจอร์ เครื่องจักรสาน ผลิตชา แปรรูปสินค้าเกษตร อาหาร ทำงอบ ผ้าพื้นเมือง การก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง หมู่บ้านปลูกและประกอบธุรกิจพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ

ในเวลาที่ผ่านมา จังหวัดฟู้เถาะได้กำนหนดว่า การพัฒนาแขนงอาชีพและหมู่บ้านศิลปาชีพคือการพัฒนาการผลิตอาชีพนอกภาคการเกษตรที่มีความผูกพันกับตลาดจำหน่ายและเครื่องหมายการค้า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจชนบทตามแนวทางอุตสาหกรรม สร้างงานทำ ใช้ศักยภาพ ความได้เปรียบของจังหวัด รักษาและอนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมของประชาชาติในกระบวนการพัฒนาการเกษตร ชนบทและสร้างสรรค์ชนบทใหม่ให้มีความทันสมัย นาย หวูก๊วกต๊วน อธิบดีกรมการพัฒนาชนบทจังหวัดฟู้เถาะได้ยืนยันว่า “ผมเห็นว่า ในเวลาที่ผ่านมา จังหวัดฟู้เถาะค่อยๆประสบความสำเร็จในการเข้าถึงตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านศิลปาชีพ ยกระดับรายได้ มีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจหมู่บ้านศิลปาชีพ ตลอดจนเศรษฐกิจสังคมของท้องถิ่น ปัจจุบัน เพื่อค้ำประกันการพัฒนาการผลิต หมู่บ้านศิลปาชีพมีหลายวิธีการเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์”

จากการปฏิบัติแผนการพัฒนาหมู่บ้านศิลปาชีพในช่วงปี 2016-2020 นอกจากการประชาสัมพันธ์ เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จังหวัดฟู้เถาะกำลังส่งเสริมการรับรองหมู่บ้านศิลปาชีพเพิ่มเติม ค้ำประกันเครื่องหมายการค้าเพื่อทำให้ประชาชนมีความมั่นใจและพัฒนาการผลิต นาย กาวดังยวี ผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านศิลปาชีพทำขนมจีน หุ่งโล เมืองเวียดจี จังหวัดฟู้เถาะได้เผยว่า “ในหลายปีมานี้ หมู่บ้านประกอบอาชีพทำขนมจีนมีการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง เนื่องจากนับตั้งแต่ก่อตั้งสหกรณ์และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าขนมจีนหุ่งโล ชาวบ้านมีความมั่นใจในกระบวนการผลิตและประกอบธุรกิจมากขึ้น ผมเป็นรุ่นที่ 3 ที่ประกอบอาชีพนี้ มีหลายคนจากบ้านเกิดไปทำงานในต่างจังหวัด แต่ก็กลับมาประกอบอาชีพนี้ที่หมู่บ้าน  เนื่องจากขนมจีนหุ่งโลได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและมีบาร์โค้ด ขณะนี้ ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการจำหน่ายในทั่วประเทศและพวกเรามีความประสงค์ว่า ผลิตภัณฑ์นี้จะได้รับการส่งออกไปต่างประเทศ”

การพัฒนาหมู่บ้านศิลปาชีพในจังหวัดฟู้เถาะ - ảnh 2ชาวฟู้เถาะทำงอบ 

ในกระบวนการพัฒนา หมู่บ้านศิลปาชีพก็นับวันเกาะติดกับแนวโน้ม มีส่วนร่วมยกระดับรายได้ ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจในจังหวัด จากการพัฒนาของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี หลายครอบครัวในหมู่บ้านศิลปาชีพได้ใช้โอกาสลงทุนผลิตด้วยเครื่องจักรกลที่ทันสมัย ยกระดับประสิทธิภาพในการผลิตและรายได้ให้แก่ประชาชน

ทุกๆปี จังหวัดฟู้เถาะได้เปิดการฝึกอบรมให้แก่ผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านศิลปาชีพต่างๆเกี่ยวกับข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องถึงการผลิตและประกอบธุรกิจ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ประสานกับสำนักงานการเกษตรและพัฒนาชนบทเปิดการฝึกอบรมกับหุ้นส่วนต่างประเทศในทุกๆปี เพื่อช่วยให้ครอบครัวในหมู่บ้านศิลปาชีพเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อมีส่วนร่วมยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ นาย เหงียนหุยห่ง กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้อำนวยการสหกรณ์แปรรูปชาฟู้เถาะได้แสดงความเห็นว่า “เนื่องจากได้รับความสนใจและการอำนวยความสะดวกจากทางการทุกระดับ พวกเราได้ก่อตั้งสหกรณ์เมื่อปี 2016 และได้รับการช่วยเหลือด้านเทคโนโลยี การฝึกอบรมยกระดับทักษะการแปรรูปชาจากสมาพันธ์สหกรณ์ของเยอรมนี ตลอดจนการช่วยเหลือของสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตร ป่าไม้เขตเขาภาคเหนือเพื่อดูแล แปรรูปชาในเชิงลึก ชาวบ้านค่อยๆยกระดับคุณภาพมูลค่าของเครื่องหมายการค้าชา ปัจจุบัน สำนักงานการเกษตรและศูนย์ส่งเสริมการเกษตรจังหวัดฟู้เถาะให้การสนับสนุนการเชื่อมโยง สร้างกระบวนการผลิตแปรรูปชาปลอดสารพิษ และขณะนี้ เครื่องหมายการค้าชาฟู้ถิ่งได้รับการคุ้มครอง ชาวบ้านมั่นใจ มีความกระตือรือร้นผลิตชาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพดี”

สำหรับจังหวัดฟู้เถาะ การอนุรักษ์และพัฒนาหมู่บ้านศิลปาชีพได้รับการรับรองว่า มีส่วนร่วมสร้างงานทำและเพิ่มรายได้ให้แก่แรงงานในชนบท ส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมของประชาชาติในกระบวนการพัฒนาการเกษตรและชนบทให้ทันสมัยในเชิงอุตสาหกรรม มีส่วนร่วมสร้างสรรค์จังหวัดฟู้เถาะพัฒนาอย่างยั่งยืนในแนวโน้มแห่งการผสมผสานของประเทศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด