การเปลี่ยนแปลงใหม่ในเขตชนบทของจังหวัดซอกจัง

(VOVWORLD) -หมู่บ้านและตำบลต่างๆของจังหวัดซอกจัง  ซึ่งเป็นเขตที่มีชนกลุ่มน้อยเผ่าเขมรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากได้ฉลองเทศกาลอ๊อกออมบ๊อกที่เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าเขมร  ซึ่งงานเทศกาลนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่า ชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าเขมรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดจากผลการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ในท้องถิ่น
การเปลี่ยนแปลงใหม่ในเขตชนบทของจังหวัดซอกจัง - ảnh 1 โฉมหน้าชนบทในตำบลหวิงโจว์ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่

ตำบลหวิงโจว์ตั้งอยู่ในเขตริมฝั่งทะเลของจังหวัดซอกจังได้เริ่มปฏิบัติโครงการเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ชนบทใหม่เมื่อ7ปีก่อน  โดยประสบความท้าทายและอุปสรรคไม่น้อย  แต่อย่างไรก็ดี จากความพยายามของทั้งระบบการเมืองและการเข้าร่วมอย่างแข็งขันของประชาชน  โฉมหน้าชนบทในตำบลหวิงโจว์ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่  โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจได้รับการปรับปรุงอย่างเห็นได้ชัดและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น

ควบคู่กับโครงการหลักเพื่อพัฒนาระบบชลประทาน ระบบคมนาคมและระบบไฟฟ้าที่ได้รับการลงทุนจากส่วนกลาง  ประชาชนได้มีส่วนช่วยก่อสร้างกิจการต่างๆเพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงใหม่โฉมหน้าชนบท บริจาคที่ดินเพื่อก่อสร้างถนนและสะพาน โรงเรียน สถานีอนามัยและระบบชลประทาน เป็นต้น

นาย Tra Khol เลขาธิการพรรคสาขาตำบลหวิงหาย  ซึ่งเป็นตำบลที่ห่างไกลความเจริญในอำเภอหวิงโจว์ที่มีประชากรร้อยละ50เป็นชนเผ่าเขมรได้เผยว่า จากความสนใจของพรรค ทางการทุกระดับและการปฏิบัติโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ ทางการและหน่วยงานต่างๆได้ลงทุนพัฒนาเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคม ปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ผ่านการปฏิบัติโครงการดังกล่าว โฉมหน้าชนบทได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่  ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจ การเดินทางและการขนส่งสินค้าของประชาชน

การเปลี่ยนแปลงใหม่ในเขตชนบทของจังหวัดซอกจัง - ảnh 2 รูปแบบการเลี้ยงโคนมในจังหวัดซอกจังนับวันยิ่งได้รับการพัฒนา (Photo: japfavietnam.com)

ในอำเภอหวิงโจว์ รูปแบบและโครงการพัฒนาการผลิตผสานกับการปฏิบัติโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ได้สร้างประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจสูง  เช่น การปลูกผักผลไม้ในบริเวณโดยรอบบ่อเลี้ยงกุ้ง  การผสานการเพาะเลี้ยงปลานิลในบ่อเลี้ยงกุ้ง  การปลูกหัวหอมสีม่วงตามมาตรฐานGlobal Gap  ซึ่งช่วยปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น

ในขณะเดียวกัน ในตำบลด๋ายเติม เขตชานเมืองซอกจังและตำบลต่างๆในอำเภอหมีเซวียน ซึ่งเป็นเขตปลูกข้าว ได้ก่อสร้างถนนและระบบชลประทานด้วยคอนกรีต  นาย เจิ่นชิ้นเติม รองประธานคณะกรรมการประชาชนตำบลด๋ายเติมได้เผยว่า รูปแบบทุ่งนาขนาดใหญ่ในตำบลฯมีพื้นที่เกือบ600เฮกตาร์  นับตั้งแต่ปี2014  ทางตำบลฯได้ทดลองปลูกพันธุ์ข้าวใหม่ โดยสร้างรายได้เกือบ40ล้านด่งต่อเฮกตาร์ ควบคู่กับการปลูกข้าว  ชาวบ้านยังปลูกผักในพื้นที่กว่า100เฮกตาร์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชาวบ้านด่ายเติมยังปรับปรุงสภาพที่ดินเพื่อปลูกหญ้าสำหรับใช้เป็นอาหารสัตว์   ตำบลด๋ายเติมมีพื้นที่ปลูกหญ้า65เฮกต้า  โดยจัดสรรอาหารให้แก่ฝูงวัวเกือบ2พันตัว รวมทั้ง โคนมเกือบ1พันตัวในฟาร์มต่างๆ  ตำบลด่ายเติมเป็นหนึ่งในรูปแบบการปฏิบัติแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างการผลิตการเกษตรของอำเภอหมีเซงียน  นาย เจิ่นชิ้งเติม ได้เผยว่า“ปัจจุบัน ตำบลด๋ายเติมมีรูปแบบการเลี้ยงโคนมและวัว  ซี่งครอบครัวที่เลี้ยงโคนมมีรายได้ที่มั่นคง  ปัจจุบัน ทางการท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาฝูงโคนมในจังหวัด  ผสานการเลี้ยงโคนมกับการเลี้ยงวัวเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน  นอกจากนี้ ประชาชนยังพัฒนาด้านการค้าและการบริการอีกด้วย”

การพัฒนาชนบทในตำบลด๋ายเติม ทามดน แถกฟู้และแถกเก๋ยได้เป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงใหม่ในอำเภอหวีเซวียน    ซึ่งอำเภอหมีเซวียนกำลังพยายามปฏิบัติเป้าหมายการสร้างสรรค์อำเภอชนบทใหม่ในปี2019

จนถึงปลายปี2016  จังหวัดซอกจังมีตำบล21แห่งที่ได้มาตรฐานในการสร้างสรรค์ชนบทใหม่  จังหวัดซอกจังได้ตั้งเป้าไว้ว่า จนถึงปี2020 จะมีอำเภอ2แห่งและตำบลร้อยละ50ที่ได้มาตรฐานในการสร้างสรรค์ชนบทใหม่.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด