ตำบลยวีเซิน อำเภอยวีเซวียน จังหวัดกว๋างนามสร้างสรรค์ชนบทใหม่

(VOVworld) - ตำบลยวีเซินเป็นตำบลเขตเขาในจังหวัดกว๋างนามที่ประสบความยากลำบากมาก แต่หลังการปฏิบัติโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่มากว่า 4 ปี ตำบลยวีเซินได้กลายเป็น 1 ในตำบล 4 แห่งที่อยู่แถวหน้าของขบวนการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ โดยรูปแบบสหกรณ์การเกษตรยวีเซินได้ประสบความสำเร็จและมีส่วนร่วมต่อการสร้าง สรรค์ชนบทใหม่

(VOVworld) - ตำบลยวีเซินเป็นตำบลเขตเขาในจังหวัดกว๋างนามที่ประสบความยากลำบากมาก แต่หลังการปฏิบัติโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่มากว่า 4 ปี ตำบลยวีเซินได้กลายเป็น 1 ในตำบล 4 แห่งที่อยู่แถวหน้าของขบวนการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ โดยรูปแบบสหกรณ์การเกษตรยวีเซินได้ประสบความสำเร็จและมีส่วนร่วมต่อการสร้างสรรค์ชนบทใหม่

ตำบลยวีเซิน อำเภอยวีเซวียน จังหวัดกว๋างนามสร้างสรรค์ชนบทใหม่ - ảnh 1
ภาพตำบลยวีเซินในปัจจุบัน (Photo: baoquangnam.com.vn)
เมื่อปี 2011 ตำบลยวีเซินได้รับเลือกเป็นตำบลนำร่องในการปฏิบัติโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ โดยทางการตำบลได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบเกี่ยวกับเป้าหมายและความสำคัญของโครงการนี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากประชาชนอย่างเต็มที่ โดยประชาชนได้บริจาคที่ดินหลายพันตารางเมตรเพื่อก่อสร้างถนนชนบท รวมทั้งบริจาคเงินหลายร้อยล้านด่งเพื่อก่อสร้างระบบชลประทานเพื่อส่งน้ำเข้าทุ่งนาที่ถูกเลือกให้เข้าร่วมโครงการทุ่งนาขนาดใหญ่ รวมพื้นที่ 80เฮกต้า นอกจากนี้ ชาวบ้านได้ประยุกต์ใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในการปลูกข้าวและมีการจัดระเบียบที่นาเพื่อให้รูปแบบทุ่งนาขนาดใหญ่ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จนถึงขณะนี้ ตำบลยวีเซินสามารถบรรลุ 14 มาตรฐานจากทั้งหมด 19 มาตรฐานของการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ นาย บุ่ยกวี๊หว่างในหมู่บ้านจ่าโจว์ ตำบลยวีเซิน อำเภอยวีเซวียน จังหวัดกว๋างนามเล่าว่า “ชาวบ้านให้การสนับสนุนโครงการต่างๆของรัฐอย่างเต็มที่เนื่องจากช่วยให้ชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลูกหลานของเราก็จะมีอนาคตที่สดใสมากขึ้น”
เนื่องจากมีมาตรการต่างๆเพื่อระดมพลังทุกแหล่งในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ อำเภอยวีเซินจึงสามารถระดมเงินจำนวนมากเพื่อปฏิบัติโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่  จนถึงขณะนี้ ตำบลยวีเซินได้ระดมเงินเกือบ 6 หมื่นล้านด่งเพื่อก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากใช้เงินจากงบประมาณแผ่นดินของจังหวัดและอำเภอแล้ว ทางการตำบลยังได้ใช้เงินทุนจากโครงการอื่นๆและเงินบริจาคของผู้ประกอบการและประชาชน รวมมูลค่ากว่า 3.3 พันล้านด่งเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต รวมระยะทางกว่า 30 กิโลเมตรจากทั้งหมด 80 กิโลเมตรและระบบชลประทาน นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ชาวบ้านสามารถเข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตและการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ ทางการปกครองทุกระดับได้ทำการฝึกสอนอาชีพให้แก่แรงงานชนบท ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคแม่พันธุ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและใช้เครื่องจักลกลการเกษตรในการปลูกข้าว ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้ดีขึ้น ส่วนอัตราครอบครัวที่ยากจนได้ลดลงตั้งแต่ร้อยละ 3 – 3.5ต่อปี  นาย เหงวียนเติ๊นฟุก ประธานแนวร่วมปิตุภูมิสาขาอำเภอยวีเซวียน จังหวัดกว๋างนามได้เผยว่า“จากการสนับสนุนอย่างเต็มที่ของประชาชนในหลายปีที่ผ่านมา ตำบลยวีเซินได้กลายเป็นตำบลที่อยู่แถวหน้าในการปฏิบัติโครงการต่างๆ  ส่วนทางการท้องถิ่นได้อำนวยความสะดวกและมีมาตรการต่างๆเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้ดีขึ้น”
หลังการปฏิบัติโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่มาเป็นเวลา 4 ปี ตำบลยวีเซินได้บรรลุ 14 มาตรฐานจากทั้งหมด 19 มาตรฐาน รวมถึงมาตรฐานสำคัญๆ เช่น การวางผังชนบท การจ่ายไฟฟ้า การก่อสร้างโรงเรียน ตลาด ที่ทำการไปรษณีย์ ที่พักอาศัย รวมทั้งรายได้ โครงสร้างแรงงาน วิธีการผลิต การศึกษาและสิ่งแวดล้อม  เมื่อปี 2014 ตำบลมี 187 ครอบครัวที่ยากจน แต่จนถึงปลายปี 2015 ได้ลดลงเหลือ 50 ครอบครัว  จนถึงขณะนี้  หมูบ้าน 8 แห่งของตำบลได้มีการก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมต่างๆ ส่วนชาวบ้านได้สมทบเงินทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ใช้ในศูนย์ฯ 
จนถึงช่วงปลายปี 2015 ตำบลยวีเซินได้ย่างเข้าสู่โค้งสุดท้ายของการปฏิบัติมาตรฐานที่เหลือของการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ ได้แก่ การลดจำนวนครอบครัวที่ยากจน วัฒนธรรม การก่อสร้างระบบคมนาคม ชลประทานและสถานที่ทางวัฒนธรรมเพื่อเป็นหนึ่งในตำบลแรกๆของจังหวัดกว๋างนามที่บรรลุมาตรฐานของการสร้างสรรค์ชนบทใหม่.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด