ผู้สูงอายุเข้าร่วมกระบวนการสร้างสรรค์ชนบทใหม่อย่างเข้มแข็ง

(VOVworld) -หลังการปฏิบัติขบวนการ “อายุยืนยาว แบบอย่างดีเด่น” มาเป็นเวลา 5 ปี ผู้สูงอายุทั่วประเทศสามารถรณรงค์ให้ครอบครัว ลูกหลานและตระกูลต่างๆบริจาคเงินรวม 3 ล้านล้านด่งและบริจาคที่ดิน 5 ล้านตารางเมตรเพื่อก่อสร้างถนนชนบทและกิจการต่างๆ ซึ่งมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการปฏิบัติโครงการเป้าหมายแห่งชาติว่าด้วยการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ในท้องถิ่น
(VOVworld) -หลังการปฏิบัติขบวนการ “อายุยืนยาว แบบอย่างดีเด่น” มาเป็นเวลา 5 ปี ผู้สูงอายุทั่วประเทศสามารถรณรงค์ให้ครอบครัว ลูกหลานและตระกูลต่างๆบริจาคเงินรวม 3 ล้านล้านด่งและบริจาคที่ดิน 5 ล้านตารางเมตรเพื่อก่อสร้างถนนชนบทและกิจการต่างๆ ซึ่งมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการปฏิบัติโครงการเป้าหมายแห่งชาติว่าด้วยการ สร้างสรรค์ชนบทใหม่ในท้องถิ่น
ผู้สูงอายุเข้าร่วมกระบวนการสร้างสรรค์ชนบทใหม่อย่างเข้มแข็ง - ảnh 1
นาย เหงวียนเติ๊ตอึ๊ง ผู้สูงอายุตัวอย่างในตำบลหวูดว่าย จังหวัดท้ายบิ่งห์
(Photo: http://vuthu.thaibinh.gov.vn)
   คุณลุง เจิ่นเทิ๊ตกง ในตำบลกิมเลียน อำเภอนามด่าน จังหวัดเหงะอาน ซึ่งเป็นบ้านเกิดของประธานโฮจิมินห์เป็นผู้สูงอายุตัวอย่างของครอบครัวและตำบล  โดยคุณลุง กงได้กล่าวถึงกระบวนการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ในหมู่บ้าน 13 ที่ท่านกำลังอาศัยว่า หมู่บ้าน 13 เป็นหมู่บ้านที่ดำเนินโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ล่าช้าที่สุดของตำบลกิมเลียน  คุณลุง เจิ่นเทิ๊ตกงได้เสนอให้กับบรรดาผู้สูงอายุคนอื่นๆในหมู่บ้านโน้มน้าวลูกหลานเข้าร่วมโครงการดังกล่าวผ่านกิจกรรมต่างๆที่เหมาะสม โดยจนถึงปี 2014 หมู่บ้านได้มีถนนคอนกรีต รวมระยะทางเกือบ 1 พันเมตรและมีการก่อสร้างกิจการต่างๆอย่างต่อเนื่อง  คุณลุง เจิ่นเทิ๊ตกง เล่าให้ฟังว่า “ผู้สูงอายุอย่างผม เมื่อพูดแล้วต้องปฏิบัติเพื่อรณรงค์ให้ลูกหลานปฏิบัติตาม  แม้ครอบครัวของผมประสบความยากลำบาก แต่ผมก็บริจาคเงิน 6 แสนด่งเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตในปี 2015และบริจาคเงินอีก 2 แสนด่งเพื่อปฏิบัติโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ แต่ละคนบริจาคเงิน บริจาคที่ดิน หรือ เข้าร่วมกระบวนการสร้างสรรค์ชนบทตามความสามารถ การขยายถนนชนบทได้เอื้อให้แก่การค้าขายและการสร้างงานทำให้แก่ประชาชน
  สำหรับคุณตา ฟานเอ๊ต ในหมู่บ้านฟู้แถ่ง ตำบลติ่งจ่า อำเภอเซินติ่ง จังหวัดกว่างหงาย รายได้ส่วนใหญ่ของครอบครัวคุณตา ฟานเอ๊ต มาจากการทำไร่ทำนา แต่หลังจากที่โครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ได้รับการปฏิบัติ คุณตา ฟานเอ๊ตได้บริจาคที่ดินกว่า 2 พันตารางเมตรเพื่อก่อสร้างหอวัฒนธรรมและถนนชนบท  คุณตา ฟานเอ๊ตได้เผยว่า การที่ทุกคนต่างเข้าร่วมขบวนการสร้างสรรค์ชนบทใหม่จะสร้างพลังจูงใจในหมู่ประชาชน ซึ่งมีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรมในการสร้างสรรค์หมู่บ้าน  คุณตา ฟานเอ๊ตกล่าวว่า “ตาทำหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านมานานแล้วและคิดว่า ควรเดินหน้าบริจาคที่ดินเพื่อก่อสร้างหอวัฒนธรรมเพื่อใช้จัดกิจกรรมต่างๆให้แก่ชาวบ้าน ประเทศเรามีเอกราชและมีความเป็นเอกภาพแล้ว เราควรพัฒนาประเทศให้เจริญสวยงามมากขึ้น การบริจาคที่ดินของตาก็เพื่อปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว
  หลังการปฏิบัติขบวนการ “อายุยืนยาว แบบอย่างดีเด่น” มาเป็นเวลา 5 ปี ผู้สูงอายุทั่วประเทศสามารถรณรงค์ให้ครอบครัว ลูกหลานและตระกูลบริจาคเงินกว่า 3 ล้านล้านด่ง บริจาคที่ดินกว่า 5 ล้านตารางเมตรและเข้าร่วมการก่อสร้างถนนชนบทและกิจการต่างๆ ซึ่งมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการปฏิบัติโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ในท้องถิ่น  นาง กู่ถิเหา นายกสมาคมผู้สูงอายุเวียดนามได้ยืนยันว่า ผู้สูงอายุได้ส่งเสริมบทบาทที่เข้มแข็งต่อครอบครัวและสังคม  ซึ่งบทบาทของสมาคมผู้สูงอายุทุกระดับในการปฏิบัติขบวนการต่างๆ รวมทั้งการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ในท้องถิ่นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก  นาง กู่ถิเหาได้เผยว่า “ในเวลาข้างหน้า ทางสมาคมฯจะพัฒนามากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการในการดูแลและส่งเสริมบทบาทของผู้สูงอายุ โดยพวกเราจะปฏิบัติโครงการเดือนปฏิบัติการของผู้สูงอายุเพื่อระดมให้ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมปฏิบัติตาม นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการ “ดวงตาสว่างสดใสให้แก่ผู้สูงอายุ” และ “ผู้สูงอายุร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์ชนบทใหม่”
   โครงการแห่งชาติว่าด้วยการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ได้ทำให้โฉมของชนบทเวียดนามเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้น มีส่วนร่วมที่เข้มแข็งของผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับการชื่นชมจากสังคม.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด