พัฒนาหมู่บ้านศิลปาชีพควบคู่กับการท่องเที่ยว

(VOVWORLD) - หมู่บ้านศิลปาชีพต่างๆในเวียดนามกำลังกลายเป็นสถานที่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเนื่องจากคุณค่าด้านวัฒนธรรมที่เก่าแก่และความคิดสร้างสรรค์ของช่างศิลป์ของหมู่บ้านผ่านผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวหมู่บ้านศิลปาชีพได้นำผลประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สร้างงานทำ เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในเขตชนบท พร้อมทั้งอนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรมของหมู่บ้านศิลปาชีพ
พัฒนาหมู่บ้านศิลปาชีพควบคู่กับการท่องเที่ยว - ảnh 1ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของหมู่บ้านหว่านฟุก 

 

หมู่บ้านศิลปาชีพเวียดนามส่วนใหญ่มีอายุนับร้อยปี โดยเฉพาะมีหมู่บ้านศิลปาชีพมีอายุนับพันปี นอกจากนั้น การท่องเที่ยวเวียดนามยังมีจุดแข็งเมื่อมีมรดกวัฒนธรรมของมนุษยชาติ 12 รายการ มรดกวัฒนธรรมแห่งชาติกว่า 4 หมื่นรายการและเทศกาลเกือบ 1 หมื่นเทศกาล ซึ่งบางส่วนก็เป็นมรดกและเทศกาลของหมู่บ้านศิลปาชีพหลายแห่ง ซึ่งเป็นพื้นฐานและศักยภาพเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่บ้านศิลปาชีพ

เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่บ้านศิลปาชีพ สมาพันธ์หมู่บ้านศิลปาชีพเวียดนามได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวของหมู่บ้านศิลปาชีพและทัศนะของสถานประกอบการในหมู่บ้านศิลปาชีพเพื่อทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของนักท่องเที่ยวและความสามารถในการตอบสนองของหมู่บ้านศิลปาชีพ นาย ลิวยวีเหยิ่น ประธานสมาพันธ์หมู่บ้านศิลปาชีพเวียดนามเผยว่า “สมาพันธ์หมู่บ้านศิลปาชีพเวียดนามยืนหยัดแผนการปฏิบัติคือตั้งแต่บัดนี้จนถึงปี 2023 จะเชื่อมโยงชมรมหมู่บ้านศิลปาชีพ อนุรักษ์วัฒนธรรม พัฒนาการท่องเที่ยวและการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก หมู่บ้านศิลปาชีพต้องเป็นหมู่บ้านที่มีวัฒนธรรมในระดับสูงและมีกฎเกณฑ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมหมู่บ้านศิลปาชีพ”

ตามแนวทางพัฒนาหมู่บ้านศิลปาชีพที่มีความผูกพันกับการท่องเที่ยว สมาพันธ์หมู่บ้านศิลปาชีพเวียดนามได้เลือกหมู่บ้านศิลปาชีพดีเด่นบางแห่ง เช่นหมู่บ้านเครื่องเซรามิกบ๊าตจ่าง หมู่บ้านผ้าไหมหว่านฟุกและหมู่บ้านจักสาน ฟู้วิงห์ ในกรุงฮานอย หมู่บ้านทำภาพพื้นเมืองดงโห่ในจังหวัดบั๊กนิงห์ หมู่บ้านทำกลอง ด่อยตามในจังหวัดห่านาม หมู่บ้านแกะสลักหิน นอนเนือกในนครดานัง หมู่บ้านเซรามิก เบ่าจุ๊กในจังหวัดนิงห์ถ่วน เพื่อส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจในแพคเกจทัวร์ท่องเที่ยว นอกจากนี้ สมาพันธ์หมู่บ้านศิลปาชีพเวียดนามยังจัดทัวร์ในท้องถิ่นต่างๆและมีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับเขตต่างๆ

พัฒนาหมู่บ้านศิลปาชีพควบคู่กับการท่องเที่ยว - ảnh 2งอบของหมู่บ้านจวงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากผู้บริโภค 

ปัจจุบัน แนวโน้มนักท่องเที่ยวที่มาเยือนหมู่บ้านศิลปาชีพไม่เพียงแต่เพื่อมาเที่ยว และซื้อของที่ระลึกเท่านั้น หากยังมีความต้องการลงทำผลิตภัณฑด้วยตนเองอีกด้วย ดังนัน ต้องพัฒนาแหล่งบุคลากรที่มีคุณภาพ ระดมชุมชนในหมู่บ้านศิลปาชีพเข้าร่วมการทำธุรกิจการท่องเที่ยว นาย เจิ่นดึ๊กหาย ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวฮานอยแสดงความเห็นว่า “ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อแหล่งบุคลากรที่เป็นช่างศิลป์ของหมู่บ้านศิลปาชีพ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่า ช่างศิลป์คือทูตการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่บ้านศิลปาชีพ ถ้านักท่องเที่ยวมาหมู่บ้านศิลปาชีพเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์มอบเป็นของขวัญและของที่ระลึกก็มีความหมายไม่มากนัก แต่พวกเขามาเพื่อแสวงหาคุณค่าที่แตกต่างออกไป คุณค่าที่โดดเด่นและน่าสนใจ พวกเขาให้ความสนใจถึงการได้สัมผัสกับกระบวนการทำผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านั้น”

เพื่อพัฒนาหมู่บ้านศิลปาชีพตามแนวทางที่ยั่งยืน หมู่บ้านศิลปาชีพเวียดนามได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษถึงการอนุรักษ์ ซ่อมแซมปฏิสังขรณ์โบราณสถานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ตลอดจนฟื้นฟูและพัฒนารูปแบบวัฒนธรรมพื้นเมืองของหมู่บ้านเพื่อสร้างความสนใจให้แก่นักท่องเที่ยว พร้อมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งด้านรูปแบบ คุณภาพและสร้างผลิตภัณฑ์เฉพาะ หว่านฟุกคือหนึ่งในหมู่บ้านศิลปาชีพเวียดนามที่ปฏิบัติแนวทางนี้อย่างมีประสิทธิภาพ นาย เหงียนวันเจื่อง รองเลขาธิการพรรคสาขาเขตห่าดง กรุงฮานอยได้เผยว่า “เขตห่าดงมีหมู่บ้านศิลปาชีพหลายแห่ง รวมทั้งหมู่บ้านหว่านฟุกซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงมากที่สุด เพราะผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมีอายุกว่า 1 พันปี สำหรับหว่านฟุก พวกเราได้วางแผนหมู่บ้านศิลปาชีพให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลก เขตห่าดงได้ลงทุน ระดมการเข้าร่วมของสังคมในการลงทุนนับแสนล้านด่งเพื่อปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม วิหารและก่อสร้างสถานที่บูชาผู้กำเนิดอาชีพ พวกเราได้ขยาย เปิดถนนอาหาร ถนนคนเดิน ตลาดของเก่า ปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว”

หมู่บ้านศิลปาชีพไม่เพียงแต่เป็นแหล่งผลิตงานฝีมือที่ละเอียดอ่อนเท่านั้น หากยังเป็นแหล่งอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน 54 ชนเผ่าเวียดนาม การพัฒนาหมู่บ้านศิลปาชีพควบคู่กับการท่องเที่ยวคือช่องทางที่มีประสิทธิภาพเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศและคนเวียดนามให้แก่เพื่อนมิตรชาวต่างชาติ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด