พลังชีวิตด่ายฟอง

(VOVWorld) – เมื่อกว่า๕๐ปีก่อน สหกรณ์ด่ายฟอง ที่ตำบลฟองถุย อำเภอเหล่ถุย จังหวัดกว่างบิ่งเป็นสหกรณ์ที่มีชื่อของภาคเหนือโดยมีผลงานยอดเยี่ยมในการพัฒนาสหกรณ์และเป็นสหกรณ์ที่ได้รับสาส์นชมเชยจากประธานโฮจิมินห์๒ครั้ง ปัจจุบัน สหกรณ์ด่ายฟองยังคงนำหน้าในขบวนการพัฒนาการผลิตเกษตรและสร้างสรรค์ชนบทใหม่ของประเทศ โดยเฉพาะ จังหวัดกว่างบิ่ง

(VOVWorld) – เมื่อกว่า๕๐ปีก่อน สหกรณ์ด่ายฟอง ที่ตำบลฟองถุย อำเภอเหล่ถุย จังหวัดกว่างบิ่งเป็นสหกรณ์ที่มีชื่อของภาคเหนือโดยมีผลงานยอดเยี่ยมในการพัฒนาสหกรณ์และเป็นสหกรณ์ที่ได้รับสาส์นชมเชยจากประธานโฮจิมินห์๒ครั้ง ปัจจุบัน สหกรณ์ด่ายฟองยังคงนำหน้าในขบวนการพัฒนาการผลิตเกษตรและสร้างสรรค์ชนบทใหม่ของประเทศ โดยเฉพาะ จังหวัดกว่างบิ่ง
พลังชีวิตด่ายฟอง - ảnh 1
ธงที่รัฐสภามอบให้แก่สหกรณ์ด่ายฟองเนื่่องจากมีผลงานยอดเยี่ยมในการผลิตเกษตร (Photo:Quandoinhandan )

วันที่๒๒พฤศจิกายนปี๑๙๕๙เป็นวันที่น่าจดจำของชาวบ้านด่ายฟองเพราะมีการผนวกสหกรณ์ที่มีขนาดเล็กและทำการผลิตแบบกระจัดกระจาย๓แห่งเข้าเป็นสหกรณ์ด่ายฟองตามรูปแบบสหกรณ์ผลิตเกษตรที่เป็นตัวอย่างแห่งแรกในภาคเหนือที่กำลังสร้างสรรค์สังคมนิยมซึ่งตรงกับช่วงที่ประเทศถูกแยกออกเป็น๒ภาค กว่า๕๐ปีได้ผ่านพ้นไป แต่นายฝ่ามหงอกดิ้ง ในวัย๘๖ อดีตหัวหน้าสหกรณ์ด่ายฟองยังคงจำติดตาถึงบรรยากาศการแข่งขันทำงานอย่างคึกคักในหมู่บ้านของตน ชาวบ้านด่ายฟองไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง เด็กหรือคนชราต่างเข้าร่วมการสร้างทำนบกั้นน้ำเค็ม ปรับปรุงเรือกสวนไร่นาและก่อสร้างชลประทาน สมาชิกสหกรณ์ยังเดินทางไปยังเขตเบ้นเตี้ยนอยู่ทางทิศตะวันตกอำเภอเหล่ถุย ห่างจากหมู่บ้านนับสิบกิโลเมตรเพื่อบุกเบิกที่ดินปลูกอ้อย เลี้ยงโคกระบือฝูงใหญ่ซึ่งทำให้ที่ดินทำการผลิตเกษตรของด่ายฟองจาก๗๒๐ตารางเมตรเพิ่มขึ้นเป็น๒,๕๒๐ตารางเมตรต่อประชากร๑คน ปริมาณการผลิตธัญญาหารจาก๖๕๐กิโลกรัมเพิ่มขึ้นเป็น๘๘๐กิโลกรัมต่อคน แล้วเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ขบวนการแข่งขันทำการผลิตไม่เพียงแต่ช่วยขจัดความยากจนเท่านั้นหากข้าวด่ายฟองยังได้รับการจำหน่ายในภาคเหนืออีกด้วย นายฝ่ามหงอกดิ้งเล่าว่า“ในตอนนั้น มีการเปิดการรณรงค์ให้ทุกคนแข่งขันทำงานเป็น๒เท่า ทำงานกลางวันไม่พอ ต้องทำงานในตอนกลางคืนด้วย เยาวชน สมาชิกสหกรณ์ สตรี และคนชราก็แข่งขันทำงาน ในสงครามต่อต้านสหรัฐอเมริกาเพื่อกู้ชาติ เยาวชนทั้งทำการผลิตทั้งสู้รบ” ในขบวนการแข่งขันนั้น รูปแบบของสหกรณ์ด่ายฟองได้รับการขยายผลไปทั่วหมู่บ้านชนบทและทุ่งนาภาคเหนือ จากการศึกษาตามตัวอย่างด่ายฟอง ท้องถิ่นหลายแห่งได้ตั้งชื่อให้แก่ขบวนการแข่งขันในบ้านเกิดของตน เช่น “เนินชาด่ายฟอง” “ทำนบด่ายฟอง” “แปลงนาด่ายฟอง” ประธานโฮจิมินห์ ในนามปากกาเฉิ่นหลึก ได้เขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์เญินเยินหรือประชาชนฉบับวันที่๑๕เมษายนปี๑๙๖๑ โดยยกย่องสหกรณ์ด่ายฟองดังนี้ “นับตั้งแต่นายเหงวียนจี้แทง หัวหน้าคณะกรรมการเกษตรส่วนกลางยกย่องจุดเด่นและความก้าวหน้าของสหกรณ์ด่ายฟอง จนถึงปัจจุบัน  ภายหลังเกือบ๒เดือน ทั้งภาคเหนือมีสหกรณ์เกือบ๑พันแห่งที่แข่งขันศึกษาตามตัวอย่างด่ายฟอง ตามทันด่ายฟอง และแซงหน้าด่ายฟอง”ซึ่งเป็นขบวนการที่เข้มแข็ง แสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้น และ กองกำลังอันยิ่งใหญ่และความสามารถของเกษตรกรเวียดนาม  เมื่อปี๑๙๖๑ สหกรณ์ด่ายฟองได้รับมอบรถแทรกเตอร์DT54จากประธานโฮจิมินห์ รถคันนี้โดยคณะกรรมการเยาวชนโคมโซมอนของสหภาพโซเวียตมอบให้ท่าน นายฝ่ามหงอกดิ้ง อดีตหัวหน้าสหกรณ์ด่ายฟองกล่าวว่า พี่น้องด่ายฟองสำนึกในบุญคุณต่อประธานโฮจิมินห์ เพราะการใช้รถแทรกเตอร์ไถนา๑วันเท่ากับการไถนาของทั้งหมู่บ้าน๑เดือน  ในยามสงคราม จากคำขวัญ“มือขับรถไถนา มือถือปืน” “สมทบข้าวไม่ขาดแม้แต่๑กิโลกรัม ทหารเกณฑ์ไม่ขาดแม้แต่๑คน”  สมาชิกสหกรณ์ด่ายฟองปักหลักกับทุ่งนาตลอดวันคืน แข่งขันทำการผลิต  ในยุคเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศ มีสหกรณ์จำนวนมากถูกยุบเนื่องจากการดำเนินงานขาดประสิทธิภาพ แต่สหกรณ์ด่ายฟองยังคงรักษาธงนำหน้าในการผลิตเกษตรอย่างมั่นคง และปัจจุบัน ด่ายฟองยังคงนำหน้าในผลผลิตข้าวในจังหวัดกว่างบิ่งและเป็นสหกรณ์บริการการเกษตรแบบใหม่ที่เป็นตัวอย่างของทั่วประเทศ  นายเหงวียนวันหว่าง หัวหน้าสหกรณ์ด่ายฟองกล่าวว่า ถ้าอยากธำรงและพัฒนาสหกรณ์ต้องมีก้าวกระโดดในด้านการบริการ และการผลิตและผนึกแน่นกับผลประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์ “การธำรงสหกรณ์ตามแนวทางเกษตรไม่ใช่เรื่องยาก แต่เพื่อให้สหกรณ์พัฒนาตามแนวทางใหม่นั้นยากมาก สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ต้องสร้างแหล่งเงินทุน ซึ่งส่วนใหญ่คือ การทำบัญชีเอง โดยเฉพาะ การบริการและวัตถุดิบและทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกสหกรณ์”

พลังชีวิตด่ายฟอง - ảnh 2
ประตูหมู่บ้านด่ายฟอง(Photo:quangbinh.online )

ถ้ามาเยือนด่ายฟองทุกวันนี้ ไปถึงไหนก็จะได้ยินพี่น้องประชาชนพูดคุยเกี่ยวกับการอาสามอบที่ดินให้แก่การก่อสร้างกิจการใหม่ๆในชนบท สหกรณ์ด่ายฟองได้เจียดงบเกือบ๒หมื่น๒พันล้านด่งจากกองทุนสวัสดิการเพื่อก่อสร้างเหมืองฝาย ท่อระบายน้ำ เส้นทางระหว่างหมู่บ้านตำบล หอวัฒนธรรม โรงเรียนและกิจการสวัสดิการสังคมต่างๆ ตำบลฟองถุยมีครอบครัวที่มีฐานะดีร้อยละ๗๐ ครอบครัวที่ยากจนลดลงเหลือเพียงร้อยละ๕ นายเหงวียนกาวโกย ประธานคณะกรรมการประชาชนตำบลฟองถุย อำเภอเหล่ถุย จังหวัดกว่างบิ่งเผยว่า“ในเวลาที่ผ่านมา  สหกรณ์ทั้ง๒แห่งของตำบลฟองถุยได้ดำเนินงานอย่างเข้มแข็งและสม่ำเสมอ มีส่วนร่วมทำให้ฟองถุยกลายเป็นตำบลแห่งแรกของจังหวัดที่มีหมู่บ้าน๒แห่งที่ได้มาตรฐานหมู่บ้านวัฒนธรรมระดับจังหวัด” ภายหลังกว่า๕๐ปีที่รับมอบธงแห่งหน่วยงานนำหน้าในการผลิตเกษตร ปัจจุบัน ด่ายฟองยังคงนำหน้าในการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ พลังชีวิตที่เข้มแข็งของด่ายฟองเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนตำบลฟองถุย รุ่นแล้วรุ่นเล่า ./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด