รูปแบบการทำนาแบบครบวงคจรในจังหวัดโด่งท๊าบ มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ชนบทใหม่

(VOVworld) – ในการผลิตข้าวปัจจุบัน จังหวัดโด่งท๊าบได้เลือกแนวทางใหม่คือประยุกต์ใช้รูปแบบการทำนาแบบครบวงจร เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการส่งออกมากกว่าการให้ความสนใจถึงรูปแบบการผลิตขนาดใหญ่หรือเล็ก ....
(VOVworld) – ในการผลิตข้าวปัจจุบัน จังหวัดโด่งท๊าบได้เลือกแนวทางใหม่คือประยุกต์ใช้รูปแบบการทำนาแบบครบวงจรเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการส่งออกมากกว่าการให้ความสนใจถึงรูปแบบการผลิตขนาดใหญ่หรือเล็ก นอกจากนั้น จากการเข้าร่วมรูปแบบนี้เกษตรกรก็จะรู้ว่า ต้องการอะไร ขายให้ใครและขายเช่นไร ในขณะเดียวกัน สถานประกอบการก็ไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะซื้อผลผลิตที่ไหน ซื้อของใครและซื้ออย่างไร

รูปแบบการทำนาแบบครบวงคจรในจังหวัดโด่งท๊าบ มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ชนบทใหม่ - ảnh 1
การทำนาแบบครบวงคจรในจังหวัดโด่งท๊าบ มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ชนบทใหม่

ตั้งแต่ปี 2008 จังหวัดโด่งท๊าบได้วางแผนการ “สร้างสรรค์ทุ่งนาตามแนวทางที่ทันสมัยช่วงปี 2008-2011” โดยมีวัตถุประสงค์นำร่องให้เกษตรกรมุ่งสู่การผลิตที่ทันสมัย ลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพสูง ความปลอดภัย ตอบสนองผู้บริโภคและการส่งออกโดยรูปแบบการทำนาแบบครบวงจรที่มีการประสานระหว่างการปรับพื้นที่นาและเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการได้รับการขยายกว้างขึ้นซึ่งช่วยให้เกษตรกรไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการจำหน่ายข้าว ภายหลัง 3 ปีของการปฏิบัติ รูปแบบนี้ได้บรรลุผลงานเป็นที่น่ายินดี เช่นจำนวนครอบครัวที่เข้าร่วมเพิ่มขึ้นทุกปี ความรู้และเทคนิคการผลิตของเกษตรกรได้รับการยกระดับ การประยุกต์ใช้เครื่องจักรกลที่ทันสมัยในการทำนาได้รับการปฏิบัติอย่างค่อยเป็นค่อยไป ผลผลิตและคุณภาพข้าวดีขึ้น ตั้งแต่ปี 2011 จนถึงปัจจุบัน การปลูกข้าวผ่านรูปแบบนี้ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเมื่อปี 2011 จังหวัดโด่งท๊าบมีทุ่งนาที่เข้าร่วมโครงการนี้ 2.400 เฮกต้า สถานประกอบการสามารถซื้อข้าวได้ประมาณ 800 ตัน แต่จนถึงปี 2012 จำนวนทุ่งนาที่เข้าร่วมโครงการนี้เพิ่มเป็น 1 หมื่น 7 พันเฮกต้าและจากการดึงดูดสถานประกอบการหลายแห่งเข้ามาลงทุนในด้านการเกษตรทำให้จังหวัดโด่งท๊าบมีเขตทุ่งนาที่เข้าร่วมโครงการนี้มากถึง 145 แห่ง รวมพื้นที่ผลิตข้าวคุณภาพสูงเกือบ 5 หมื่น 4 พันเฮกต้าซึ่งผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมจากการปฏิบัติการผลิตเชื่อมโยงคือ เกษตรกรมีความมั่นใจและได้รับประโยชน์มากขึ้น ที่สหกรณ์เตินเตี๊ยน อำเภอตามโนง สมาชิกสหกรณ์หลายคนได้เผยว่า การสร้างสรรค์และพัฒนาการทำนาแบบครบวงจรและใช้พันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพสูงได้รับความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์จากสมาชิก นาย ฝ่ามวันสือ สมาชิกสหกรณ์เตินเตี๊ยนได้แสดงความเห็นว่าในฤดูเก็บเกี่ยวครั้งก่อน ผมพ่นยาฆ่าแมลงไม่ตรงตามฤดูกาล แต่ในปีนี้ ผมได้ทำอย่างถูกต้อง เมื่อเทียบกับฤดูข้าวนาปรังเมื่อเร็วๆนี้ ได้กำไรถึง 2 ล้านด่งต่อเฮกต้า อีกทั้งสามารถลดการพ่นยาฆ่าแมลงได้ถึงสองครั้ง
จากการเข้าร่วมโครงการนี้ เกษตรกรในจังหวัดโด่งท๊าบได้รับการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เทคนิคให้รู้จักวิธีการดูแลที่นา ได้รับการช่วยเหลือด้านกระบวนการผลิต การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ติดตามสถานการณ์ผลิตและคำนวนประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ ศาสตราจารย์ ดร. หวอต่องซวน ได้ย้ำว่า นี่คือรูปแบบที่นำประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมมาให้แก่เกษตรกรสหกรณ์คือรูปแบบที่เอื้ออำนวยให้บริษัทต่างๆสามารถสร้างความร่วมมือเพื่อช่วยให้สมาชิกสหกรณ์สามารถเข้าถึงปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืชที่มีคุณภาพ นอกจากนั้น ถ้าหากเกษตรกรผลิตตรงตามกระบวนการ บริษัทก็สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้นและเมื่อสถานประกอบการทำการแปรรูปข้าวก็สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้

รูปแบบการทำนาแบบครบวงคจรในจังหวัดโด่งท๊าบ มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ชนบทใหม่ - ảnh 2
การทำนาแบบครบวงจรในจังหวัดด่งท๊าบได้มีส่วนช่วยลดต้นทุนการผลิต

ความสำเร็จในการประยุกต์ใช้รูปแบบการทำนาแบบครบวงจรได้มีส่วนช่วยให้ท้องถิ่นเพิ่มความสมบูรณ์ในมาตรฐานการสร้างสรรค์ชนบทใหม่เพราะตามแนวทางในการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ เน้นทุกตำบลต้องมีรูปแบบเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่อย่างน้อย 1 รูปแบบและเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นก็ไม่มีทางเลือกใดนอกเหนือจากการสร้างสรรค์และพัฒนาทุ่งนาขนาดใหญ่ที่มีการเชื่อมโยงด้านการลงทุนและการจำหน่ายกับสถานประกอบการซึ่งนี่ถือเป็นเป้าหมายของหน่วยงานการเกษตรที่ยั่งยืนและไม่ต้องกังวลขนาดของขอบเขตการผลิต ดร. ดั่งกิมเซิน หัวหน้าสถาบันนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรและชนบทสังกัดกระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบทได้ชี้ชัดว่า “ทุ่งนาขนาดใหญ่” กล่าวถึงวิธีการผลิต มุ่งสู่ขอบเขตการผลิตขนาดใหญ่ ส่วนการทำนาแบบครบวงจรมุ่งสู่ความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตและผู้จำหน่ายการทำนาแบบครบวงจรเน้นถึงเนื้อหาการจัดการผลิตเป็นหลัก เกษตรกรและผู้ประกอบการต้องร่วมมือในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อแก้ไขปัญหาต้นทุนการผลิต การจำหน่ายและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประสิทธิภาพจากการปฏิบัติรูปแบบการทำนาแบบครบวงจรในจังหวัดโด่งท๊าบได้มีส่วนช่วยลดต้นทุนการผลิตและสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง รักษาความมีเสถียรภาพระหว่างสมาชิกสหกรณ์กับผู้ประกอบการเพื่อช่วยให้เกษตรกรมั่นใจและร่วมมือผลิตอย่างมีประสิทธิภาพบนทุ่งนาของตนเอง อีกทั้ง มีส่วนร่วมต่อความสำเร็จการปฏิบัติมาตรฐานต่างๆในการสร้างสรรค์ชนบทใหม่./.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด