รูปแบบการผลิตและแปรรูปองุ่นของนายบาหม่อยในจังหวัดนิงห์ถ่วน

(VOVworld) - หลังการพัฒนาเครื่องหมายการค้าองุ่นบาหม่อยมาหลายปี ปัจจุบันไร่องุ่นของนายบาหม่อยในตำบลเฟือกถ่วน อำเภอนิงห์เฟือก จังหวัดนิงห์ถ่วนมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมทุกวัน ซึ่งจากการผลักดันการท่องเที่ยวเชิงนิเวศดังกล่าวของครอบครัวนาย บาหม่อยได้เปิดแนวทางสนับสนุนโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ในท้องถิ่น
(VOVworld) - หลังการพัฒนาเครื่องหมายการค้าองุ่นบาหม่อยมาหลายปี ปัจจุบันไร่องุ่นของนายบาหม่อยในตำบลเฟือกถ่วน อำเภอนิงห์เฟือก จังหวัดนิงห์ถ่วนมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมทุกวัน ซึ่งจากการผลักดันการท่องเที่ยวเชิงนิเวศดังกล่าวของครอบครัวนาย บาหม่อยได้เปิดแนวทางสนับสนุนโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ในท้องถิ่น
รูปแบบการผลิตและแปรรูปองุ่นของนายบาหม่อยในจังหวัดนิงห์ถ่วน - ảnh 1
ย บาหม่อย (Photo: ninhthuan.gov.vn)
   ฟาร์มของนาย บาหม่อยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในจังหวัดนิงห์ถ่วนและถูกระบุในทัวร์ท่องเที่ยวสถูปเจดีย์จาม ป๊อกกลองการาย และหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาโบราณเบ่าจุก  โดยจากสะพานม้งที่ข้ามแม่นํ้ายิงห์ เราสามารถมองเห็นไร่องุ่นเขียวขจีของนาย บาหม่อย  บ้านของนายบาหม่อยคือบ้านหลังที่ใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านและมีขบวนรถทัวร์พร้อมนักท่องเที่ยวหลายร้อยคนที่เดินทางมาเยี่ยมชมไร่องุ่น รวมทั้งลิ้มลององุ่นในสวน ดื่มเหล้าองุ่นฟรีและซื้อของฝาก  เนื่องจากผลิตภัณฑ์องุ่นบาหม่อยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนิงห์ถ่วนและเป็นเครื่องหมายการค้าของเวียดนาม
  นายบาหม่อย เจ้าของฟาร์มองุ่น มีผิวดำ รูปร่างสูง และชอบเดินเท้าเปล่า ซึ่งดูเหมือนเกษตรกรโดยแท้ แต่ก็มีความคล่องตัวของมัคคุเทศก์ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมไร่องุ่น หลังการปฏิบัติโครงการปลูกองุ่นมาเป็นเวลา 30 ปี ไร่องุ่นของนายบาหม่อยไม่เพียงแต่ให้ผลผลิตสูงเท่านั้น หากยังจัดสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยอีกด้วย  โดยเฉพาะ นายบาหม่อยได้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติตามมาตรฐาน เวียดแก๊ป และได้รับใบรับรองจากศูนย์วิจัยและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเขตร้อน ซึ่งช่วยให้เครื่องหมายการค้าขององุ่นบาหม่อยพัฒนามากขึ้น  นายบาหม่อยเล่าให้ฟังว่า “เวียดแก๊ป ไม่ใช่ไม้กายสิทธิ์ที่ช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรเวียดนามเปลี่ยนแปลงไป แต่ก็ถือเป็นใบเบิดทางที่นำผลิตภัณฑ์องุ่นไปถึงมือผู้บริโภค อันเป็นการยืนยันถึงคุณภาพและการรักษาความปลอดภัยด้านอาหารที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน”
  ไร่องุ่นของนายบาหม่อยเก็บเกี่ยวได้ 2 ฤดูต่อปี ปริมาณผลผลิตอยู่ที่ประมาณ 10 – 15 ตันต่อเฮกต้าและสร้างรายได้ตั้งแต่ 150 – 200 ล้านด่งต่อเฮกต้า  นายบาหม่อยกล่าวว่า เขาสามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตให้มากขึ้นกว่านี้ได้แต่เขาถือการเพิ่มคุณภาพขององุ่นเป็นสิ่งที่ดีกว่าเพื่อสร้างก้าวกระโดดในการพัฒนาการเกษตรเพื่อมุ่งสู่การเปลี่ยนโฉมใหม่ให้แก่ชนบทในจังหวัดนิงห์ถ่วน  นายบาหม่อยกล่าวต่อไปว่า “จนถึงขณะนี้ พวกเราได้ให้ความร่วมมือกับเกษตรกรในท้องถิ่นในการปฏิบัติโครงการปลูกองุ่นในพื้นที่ กว่า 200 เฮกต้าตามมาตรฐาน เวียดแก๊ป เพื่อป้อนให้แก่ตลาด รวมทั้งโครงการช่วยเหลือ 83 ครอบครัวที่ตำบลเฟือกวิงห์ และตำบลซวนหายปลูกองุ่นตามมาตรฐาน เวียดแก๊ป โดยพวกเราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำวิธีการปลูกและพิจารณาการมอบใบรับรองตามมาตรฐาน เวียดแก๊ป ให้แก่ชาวบ้านในปลายปีนี้ ผมมีความเชื่อมั่นว่า โครงการดังกล่าวไม่เพียงแต่ช่วยเกษตรกรแก้ปัญหาความยากจนเท่านั้น หากยังเปิดแนวทางการผลิตใหม่อีกด้วย”
  หลายร้อยครอบครัวในจังหวัดนิงห์ถ่วนได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการผลิตองุ่นปลอดภัย การผลิตไวน์ในครอบครัว ตลอดจนการผลิตนํ้าองุ่นและแยมองุ่นในพื้นที่กว่า 1100 เฮกต้าเพื่อป้อนวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานให้แก่โรงงานผลิตและแปรรูปองุ่นบาหม่อย  ซึ่งนอกเหนือจากความสำเร็จในตลาดภายในประเทศแล้ว นายบาหม่อยยังมีความประสงค์ที่จะพัฒนาเครื่องหมายการค้าองุ่นบาหม่อยและองุ่นนิงห์ถ่วนในตลาดโลก โดยเขากำลังวางแผนปฏิบัติกระบวนการผลิตองุ่นตามมาตรฐาน Eurep Gap ของสวิสเซอร์แลนด์
  การปฏิบัติโครงการปลูกองุ่นควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นมาตรการเพื่อให้เครื่องหมายการค้าองุ่นนิงห์ถ่วน โดยเฉพาะเครื่องหมายการค้าองุ่นบาหม่อยเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น  นายบาหม่อยได้แสดงความเห็นว่า นี่ก็ถือเป็นลู่ทางที่แจ่มใส่ไปสู่ความสำเร็จในการปลูกพืชชนิดอื่นๆในเขตชนบทของจังหวัดนิงห์ถ่วน.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด