รูปแบบสหกรณ์เคียดเติมในจังหวัดเกิ่นเธอ

(VOVworld) - ในโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ในอำเภอ 4 แห่งของนครเกิ่นเธอ สมาคมเกษตรกรนครเกิ่นเธอ ได้ให้ความช่วยเหลือสโมสรและกลุ่มต่างๆพ้นจากความยากจน โดยเฉพาะสหกรณ์เคียดเติมที่หมู่บ้านเด2 ตำบลแถกเหล่ย ซึ่งเป็นตำบลชนบทใหม่ตัวอย่างของอำเภอหวิงแถกที่สามารถช่วยให้ชาวบ้านสร้างฐานะได้อย่างมั่นคง
(VOVworld) - ในโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ในอำเภอ 4 แห่งของนครเกิ่นเธอ สมาคมเกษตรกรนครเกิ่นเธอ ได้ให้ความช่วยเหลือสโมสรและกลุ่มต่างๆพ้นจากความยากจน โดยเฉพาะสหกรณ์เคียดเติมที่หมู่บ้านเด2 ตำบลแถกเหล่ย ซึ่งเป็นตำบลชนบทใหม่ตัวอย่างของอำเภอหวิงแถกที่สามารถช่วยให้ชาวบ้านสร้าง ฐานะได้อย่างมั่นคง
รูปแบบสหกรณ์เคียดเติมในจังหวัดเกิ่นเธอ - ảnh 1
คลังเก็บข้าวของสหกรณ์เคียดเติม (Photo: baocantho.com.vn)
ในทุ่งนาขนาดใหญ่ของกลุ่มร่วมมือผลิตพันธุ์ข้าวเคียดเติม บรรดาเกษตรกรและนักวิชาการกำลังพูดคุยเกี่ยวกับการประสานงานในการปฏิบัติโครงการวิจัยเพื่อลดผลกระทบจากการผลิตข้าวต่อสิ่งแวดล้อม  นาย เหงวียนหว่างขาย เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาเขตที่ราบลุ่มแม่นํ้าโขงและหัวหน้าคณะกรรมการชี้นำโครงการดังกล่าวเผยว่า ในหลายปีมานี้ ชาวบ้านได้ทำการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GlobalGAP โดยประยุกต์ใช้มาตรการต่างๆอย่างพร้อมเพรียงตั้งแต่การใช้พันธุ์ข้าวที่มีแหล่งผลิตชัดเจน ลดปริมาณพันธุ์ข้าว ปุ๋ย ยากำจัดศัตรูพืช การใช้นํ้า และปัจจุบันจะเพิ่มเทคนิกใหม่ในกระบวนการผลิตเพื่อลดการปล่อยก๊าซที่ก่อให้เกิดปัญหาปฏิกิริยาเรือนกระจกเพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนและมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  นาย เหงวียนหว่างขาย กล่าวว่า“ชาวบ้านที่นี่ได้ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสนับสนุนการวิจัยของสถาบันฯอย่างกระตือรือร้น ซึ่งผลการปฏิบัติโครงการดังกล่าวในเบื้องต้นปรากฎว่า สามารถลดการปล่อยก๊าซที่ก่อให้เกิดปัญหาปฏิกิริยาเรือนกระจกและความเสียหายเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ ส่วนการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรนั้นได้ทำให้การเก็บเกี่ยวข้าวสะดวกมากขึ้นและช่วยลดค่าใช้จ่าย”
โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมการเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพของเกษตรกรกลุ่มร่วมมือผลิตพันธุ์ข้าวเคียดเติม ซึ่งในช่วงที่เพิ่งตั้งกลุ่มเมื่อปี 2009 มีสมาชิกแค่ 6 ครอบครัวที่ผลิตพันธุ์ข้าวในแปลงเดียว แต่จนถึงช่วงปี 2011 – 2012 จากการปฏิบัติโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่  จำนวนสมาชิกได้เพิ่มขึ้นเป็น 160 ครอบครัว และขยายเป็นรูปแบบทุ่งนาขนาดใหญ่ รวมพื้นที่ 340 เฮกตา โดยได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพันธุ์ข้าว ทำการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GlobalGAPและลงนามสัญญาซื้อขายข้าวกับบริษัท Gentraco  นาย เหงวียนหงอกฮ้วน หัวหน้ารูปแบบความร่วมมือตามกลุ่มเคียดเติมได้เผยว่า“สำนักงานการเกษตรได้สนับสนุนด้านเทคนิก รวมทั้งการใช้ยากำจัดศัตรูพืชให้แก่ชาวบ้านเป็นอย่างดี  ส่วนผลผลิตข้าวอยู่ที่เฉลี่ยประมาณ 7.5 ตันต่อปี”
ในการปฏิบัติโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ในตำบลแถกเหล่ย กลุ่มร่วมมือผลิตพันธุ์ข้าวเคียดเติมได้รับการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งจากสำนักงานการเกษตร ทางการปกครองและสมาคมเกษตรกรนครเกิ่นเธอ อย่างเช่น ได้รับผลประโยชน์จากโครงการพัฒนาการเกษตรและการลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับผู้ประกอบการ ส่วนครอบครัวที่ยากจนนั้นสามารถกู้เงินจากกองทุนการเงินสนับสนุนเกษตรกร
จากความสำเร็จดังกล่าว จนถึงขณะนี้ กลุ่มร่วมมือเคียดเติมมีเงื่อนไขเพียงพอเพื่อขอให้รับรองเป็นสหกรณ์ผลิตและจำหน่ายพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพและขยายการลงนามสัญญากับหุ้นส่วนในภาคเหนือ
ในโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ สมาคมเกษตรกรทุกระดับในนครเกิ่นเธอได้รณรงค์ให้เกษตรกรส่งเสริมการเชื่อมโยงเพื่อพัฒนารูปแบบสหกรณ์  ปัจจุบัน นครเกิ่นเธอมีสหกรณ์การเกษตรเกือบ 80 แห่ง มีรูปแบบความร่วมมือตามกลุ่มเกือบ 1200 กลุ่มและมีฟาร์มที่ได้มาตรฐาน 8 แห่ง  เฉพาะที่ตำบลแถกเหล่ย อำเภอหวิงแถก มีรูปแบบความร่วมมือตามกลุ่มรวม 6 กลุ่มที่มีพื้นที่การปลูกพืชตั้งแต่ 100 – 350 เฮกตา  ซึ่งความสำเร็จจากการปฏิบัติรูปแบบสหกรณ์ได้ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านให้ดีขึ้นและมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อการรณรงค์สร้างสรรค์ชนบทใหม่  นาง เจิ่นถิเทียนทือ อุปนายกสมาคมเกษตรกรนครเกิ่นเธอได้เผยว่า“ในสภาวการณ์ที่เวียดนามได้เข้าร่วมข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือทีพีพี ปัญหาการแข่งขันด้านคุณภาพและราคาจะมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งเกษตรกรจำเป็นต้องร่วมมือกันมากขึ้นในการผลิต  โดยสมาคมเกษตรกรนครฯได้สั่งให้สมาคมเกษตรกรทุกระดับปฏิบัติรูปแบบความร่วมมือตามกลุ่มอย่างน้อย 2 กลุ่มและหากดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพก็ให้พัฒนาเป็นสหกรณ์”
นครเกิ่นเธอกำลังเน้นประเมินผลการปฏิบัติกลุ่มร่วมมือและสหกรณ์ ซึ่งเป็นพื้นฐานเพื่อวางแผนและเสนอกลไกนโยบายเกี่ยวกับการขยายผลรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสม ตอบสนองความต้องการของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้สูงขึ้น.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด