หมู่บ้านดงหงาก-ความภาคภูมิใจในเกียรติประวัติใฝ่การศึกษา

(VOVWORLD) -หมู่บ้านดงหงากหรือมีอีกชื่อคือหมู่บ้านแหวในเขตตื่อเลียมเหนือ กรุงฮานอยไม่เพียงแต่มีชื่อเสียงเนื่องจากมีสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านชนบทในภาคเหนือเท่านั้นหากยังเป็นบ้านเกิดของผู้ได้เป็นขุนนางหลายท่าน นี่เป็นหมู่บ้านที่มีผู้ได้คะแนนสูงในการสอบจอหงวนหรือเท่ากับระดับปริญญาเอกมากที่สุดในราชธานีทังลองในอดีตหรือกรุงฮานอยในปัจจุบัน
หมู่บ้านดงหงาก-ความภาคภูมิใจในเกียรติประวัติใฝ่การศึกษา - ảnh 1ศาลาประจำหมู่บ้านดงหงาก 

มีพังคำเพยที่ว่า “ดินแก๋หย่าน ขุนนางแก๋แหว” ซึ่งสื่อถึงความภาคภูมิใจของชาวบ้านแก๋แหวเนื่องจากมีผู้ที่สอบได้คะแนนสูงในการสอบจอหงวนจำนวนมาก   ในสมัยยุคราชวงศ์ศักดินาเวียดนาม ได้มีการกำหนดว่า หมู่บ้านใดที่มีผู้ที่สอบได้คะแนนสูงในการสอบจอหงวนหรือเทียบเท่าระดับปริญญาเอก10ท่านขึ้นไปจะได้รับการยกย่องให้เป็นหมู่บ้านจอหงวน  นับตั้งแต่สมัยราชวงศ์หลีในช่วงปี1010-1225จนถึงสมัยราชวงศ์เหงวียนในช่วงปี1802-1945  เวียดนามมีหมู่บ้านจอหงวน20แห่ง แม้จะไม่มีผู้สอบได้จอหงวนแต่หมู่บ้านดงหงากยังคงเป็นหนึ่งในหมู่บ้านจอหงวนเนื่องจากมีผู้ที่สอบได้คะแนนสูงในการสอบจอหงวนถึง22ท่าน  ตระกูลต่างๆในหมู่บ้านต่างมีผู้ที่สอบได้คะแนนสูงในการสอบจอหงวนอย่างน้อย1คน โดยเฉพาะตระกูลฝามมีผู้ที่สอบได้คะแนนสูงในการสอบจอหงวน9คน  นายฝามกวางด๋าย ผู้สูงอายุคนหนึ่งในหมู่บ้านได้เผยว่า 

ผู้ที่สอบได้คะแนนสูงในการสอบจอหงวนคนแรกคือท่านฟานฟูเตียนในสมัยราชวงศ์เจิ่นเมื่อปี1396  เมื่อปี1429 ในสมัยราชวงศ์เล  ได้มีการจัดการสอบมิงกิงหรือการสอบจอหงวนเพื่อเลือกผู้ที่มีทักษะความสามารถ  ท่านฟานฟูเตียนก็ได้เข้าร่วมการสอบจอหงวนและได้คะแนนสูง  ดังนั้น ท่านสามารถสอบได้คะแนนสูงในการสอบจอหงวนสองครั้ง ชาวบ้านแหวยกย่องท่านฟานฟูเตียนให้เป็นผู้ที่สอบได้คะแนนสูงในการสอบจอหงวนในสองราชวงศ์  หมู่บ้านแหวมีผู้ที่สอบได้คะแนนสูงมากเป็นอันดับ3ในสมัยยุคราชวงศ์ศักดินาเวียดนามรองจากหมู่บ้านโหมแจ๋ก จังหวัดหายเยืองที่มี36ท่านและหมู่บ้านกิมโดยในจังหวัดบั๊กนิงที่มี25ท่าน”

  หมู่บ้านดงหงากเป็นถิ่นกำเนิดของบุคคลที่มีส่วนร่วมต่อประเทศ  โดยกษัตริย์ทรงมีพระราชดำรัสที่ว่า“หมีตุกขาฟอง”เพื่อรับรองการมีส่วนร่วมของหมู่บ้านแก๋แหวต่อประเทศและต้องไม่ลืมท่านโด๋เท้ยาย ซึ่งเป็นขุนนางในสมัยราชวงศ์เลหรืออีกชื่อคือโด๋ด๋ายเวือง  นาย โด๋ก๊วกเฮี้ยน หัวหน้าตระกูลหมู่บ้านดงหงากได้เผยว่า “ ท่านสอบได้คะแนนสูงในการสอบจอหงวน ท่านโด๋ด๋ายเวืองเป็นขุนนางในสมัยกษัตริย์เลแก๋งฮึงเมื่อปี1760 ท่านเป็นคนซื่อสัตย์และจริงใจและได้รับพระราชทานพระราชดำรัส4คำ “เทียดแถกติงจุง” เพื่อสดุดีความความจงรักภักดีของท่าน   หลังจากที่ท่านถึงแก่อสัญญกรรม  ท่านได้รับการรับรองเป็นเถืองด๋าวฟุกเถิ่น ซึ่งมีความหมายว่า ลูกหลานในตระกูลและทั้งชาวบ้านต้องบูชาท่านเพื่อรำลึกถึงคุณูปการของท่านต่อประเทศ”

หมู่บ้านดงหงาก-ความภาคภูมิใจในเกียรติประวัติใฝ่การศึกษา - ảnh 2ซุ้มประตูเข้าหมู่บ้าน 

บนซุ้มประตูเข้าหมู่บ้านดงหงากต่างมีรูปภาพหนังสือและดินสอเพื่อสื่อถึงการใฝ่การศึกษาและคำกลอนคู่เพื่อส่งเสริมให้ลูกหลานตั้งใจเรียนเพื่อปฏิบัติตามตัวอย่างของบรรพบุรุษและส่งเสริมเกียรติประวัติของครอบครัวและตระกูล  นาย ฝามกวางด๋ายได้เผยต่อไปว่า “ชาวบ้านทุกคนต่างไปเรียนหนังสือ เกียรติประวัติใฝ่การศึกษาได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น  โดย ท่านฝามกวางแจ๋กเป็นตัวอย่างในการตั้งใจเรียน ท่านใช้เวลาส่วนใหญ่อ่านหนังสือในสวนต้นหมาก ท่านอ่านไปเดินไปพร้อมเอามือลูบลำต้น จนทำให้ต้นหมากทั้งหมดสึก  หลังจากที่ท่านฝามกวางหมานสอบได้คะแนนสูงในการสอบจอหงวน  พระมหากษัติย์ทรงถามว่า ใครสอนจนเรียนเก่งอย่างนี้ ท่านบอกว่า ได้รับการสอนจากพ่อ ส่วนท่านฝามก๊วกหว่านก็ได้รับการสอนจากคุณปู่ฝามเถาะจิงและคุณพ่อ ฝามกวี๊ตนจนสอบได้คะแนนสูง”

ปัจจุบัน ชาวบ้านดงหงากยังคงสืบทอดเกียรติประวัติของบรรพบุรุษ  โดยมีดอกเตอร์ประมาณ100คนและมีบางคนที่ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศ นักการเมืองและผู้รักชาติที่มีชื่อเสียง เช่น นาย หว่างตังบี๊ ดอกเตอร์ ฝามวันเจื่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม หว่างมิงย้ามและอดีตรองนายกรัฐมนตรี ฝามยาเคียม เป็นต้น

หมู่บ้านดงหงากมีเกียรติประวัติใฝ่การศึกษาเนื่องจากความขยันหมั่นเพียรและความตั้งใจเรียนของชาวบ้านแต่ละคน  ซึ่งชาวบ้านดงหงากต่างแสดงความภาคภูมิใจต่อเกียรติประวัติแห่งใฝ่การศึกษาของตน.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด