หมู่บ้านต๋าแทงอวาย- ความภาคภูมิใจในเกียรติประวัติใฝ่การศึกษาและวรรณกรรม

(VOVWORLD) -หมู่บ้านต๋าแทงอวายเป็นหมู่บ้านที่มีเกียรติประวัติใฝ่การศึกษาและเป็นถิ่นกำเนิดของบุคคลที่มีคุณูปการต่อประเทศและกวีที่มีชื่อเสียงในราชธานีทังลองในอดีตและกรุงฮานอยในปัจจุบัน
หมู่บ้านต๋าแทงอวาย- ความภาคภูมิใจในเกียรติประวัติใฝ่การศึกษาและวรรณกรรม - ảnh 1บ้านบูชาตระกูลโง  ซึ่งเป็นสถานที่บูชาท่านโงถิ่สีและโงถิ่เหญิม 

หมู่บ้านต๋าแทงอวายหรือมีอีกชื่อคือหมู่บ้านแก๋ต๊อ  ตำบลต๋าแทงอวาย อำเภอแทงจี่ ชานเมืองกรุงฮานอย  ในสมัยยุคราชวงศ์ศักดินาเวียดนาม ได้มีการกำหนดว่า หมู่บ้านใดที่มีผู้สอบได้จอหงวน10ท่านขึ้นไปจะได้รับการยกย่องเป็นหมู่บ้านจอหงวน  ซึ่งหมู่บ้านต๋าแทงอวายได้รับการรับรองเป็นหมู่บ้านจอหงวนเนื่องจากมีผู้สอบได้จอหงวนถึง12ท่าน นอกจากนี้ หมู่บ้านต๋าแทงอวายยังมีผู้ที่ผ่านการสอบเฮืองก๊งหรือเทียบเท่าระดับปริญญาตรีในปัจจุบันรวม27คนในสมัยราชวงค์เลในช่วงศตวรรษที่14-17และ10คนในราชวงค์เหงวียนในช่วงศตวรรษที่18-19 โดยการสอบนี้ถือว่ายากมากเพราะจัดขึ้น3ปีละครั้งและรวมคนของหลายจังหวัดมาสอบและจะเลือกผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดจังหวัดละ1คนเท่านั้น นายลิวซวนลอง ผู้สูงอายุในหมู่บ้านได้เผยว่า“จอหงวน12ท่านเป็นลูกหลานของ2ตระกูล  คือ ตระกูลเหงวียนและโง   จอหงวนสองท่านที่มีชื่อเสียงของตระกูลโงคือโงถิ่สีและโงถิ่เหญิมเนื่องจากมีคุณูปการต่อประเทศ โดยท่านโงถิสีเคยเป็นขุนนางที่มีหน้าที่ปกป้องทะเลและเกาะแก่งทางภาคเหนือ  ส่วนท่าน โงถิ่เหญิมได้รับมอบหมายหน้าที่จากกษัตริย์เล  พวกเรามีความภาคภูมิใจต่อบรรพบุรุษ”

เพื่อส่งเสริมการศึกษาของประชาชน  หมู่บ้านก็มีกฎระเบียบให้ผู้ที่สอบได้จอหงวนได้รับมอบที่นา4หมื่นตารางเมตร  ซึ่งท่านเหงวียนจี๋ เป็นผู้สอบได้จอหงวนคนแรกของหมู่บ้านต๋าแทงอวาย เมื่อปี1453ในสมัยกษัตริย์เลเญินตง  นาย เหงวียนวันเยิน ผู้ที่ดูแลบ้านบูชาตระกูลเหงวียนในหมู่บ้านต๋าแทงอวายได้เผยว่า“ตระกูลเหงวียนมีคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ในการส่งเสริมการศึกษา โดยส่งเสริมให้ลูกหลานมีความตั้งใจเพื่อเรียนดีและมีคุณธรรม  ลูกหลานของตระกูลเหงวียนตั้งตระกูลเหงวียนวัน  ซึ่งหมายความว่า ลูกหลานต้องเรียนเพื่อพัฒความเป็นมนุษย์ ”

หมู่บ้านต๋าแทงอวาย- ความภาคภูมิใจในเกียรติประวัติใฝ่การศึกษาและวรรณกรรม - ảnh 2วิหารฮวาสาในหมู่บ้านต๋าแทงอวาย 

ควบคู่กับเกียรติประวัติใฝ่การศึกษา  หมู่บ้านต๋าแทงอวายยังขึ้นชื่อว่า เป็นหมู่บ้านที่มีนักเขียนที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ โดยเฉพาะ ราชธานีทังลอง  ซึ่งผู้สอบได้จอหงวนของหมู่บ้านต่างมีผลงานวรรณกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น ผลงาน “โงยาวันฟ้าย”หรือวรรณกรรมของตระกูลโงเป็นภาษาฮั่น มีความหลากหลายทั้งบทกวี เรื่องสั้นและนิยาย บันทึก เป็นต้น ซึ่งประกอบด้วยชุดหนังสือ36ชุด  รวมทั้ง  ผลงาน “หว่างเลเญิดท้งชี้” ซึ่งเป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของเวียดนาม ในตระกูลโง  ผู้ที่มีทักษะความสามารถพิเศษในด้านวรรณกรรมคือนาย โงถิ่เหญิม  นาย เหงวียนกิมถิ ผู้ที่ดูแลวิหารฮวาสา หมู่บ้านต๋าแทงอวายได้เล่าว่า “ท่าน โงถิ่เหญิม ไม่เพียงแต่เป็นนักเขียนเท่านั้นหากยังเป็นนักการทูตและนักการทหารที่ได้รับการยกย่องอีกด้วย  ในช่วงนั้น ท่าน โงถิเหญิ่มเคยไปปฏิบัติหน้าที่ทางการทูตในประเทศจีน  ท่านมีทักษะในการใช้วาจากิริยาท่าทาง จนทำให้ชาวจีนต้องให้ความเคารพนับถือท่านเป็นอย่างมาก  ท่านได้เขียนผลงานวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงหลายผลงาน โดยเฉพาะผลงาน “หว่างเลเญิดท้งชี้”ที่ได้รับการตีพิมพ์ในตำราเรียนมาจนถึงทุกวันนี้”

หมู่บ้านต๋าแทงอวายได้ตีพิมพ์หนังสือ “หมู่บ้านจอหงวนต๋าแทงอวาย” โดยระบุถึงคุณูปการของคนรุ่นก่อนเพื่อให้ลูกหลานปฏิบัติตาม  ปัจจุบัน หมู่บ้านได้มีศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์และผู้ที่จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจำนวนมาก ชาวบ้านต๋าแทงอวายมีคำที่ว่า “ในหมู่บ้านแก๋ต๊อ ออกจากบ้านจะเจอผู้ที่เรียนดี”  คนรุ่นใหม่ของหมู่บ้านต๋าแทงอวายกำลังเสริมสร้างและส่งเสริมเกียรติประวัติใฝ่การศึกษาเพื่อพัฒนาชื่อเสียงของหมู่บ้านแห่งนี้ต่อไป.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด