หมู่บ้านที่เป็นแบบอย่างในการแก้ปัญหาความยากจนในจังหวัดลายโจว์

(VOVWORLD) - บ้านพื้นเมือง  ถนนที่ปูด้วยหินและเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ ล้วนเป็นภาพที่คุ้นเคยของหมู่บ้านต่างๆในจังหวัดเขตเขาลายโจว์ โดยชาวบ้านกำลังทุ่มเทกับการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นตัวอย่างเพื่อสร้างโฉมหน้าใหม่ให้แก่ชนบทซึ่งมีส่วนร่วมผลักดันโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ในท้องถิ่นให้บรรลุผลงานที่สูงขึ้น
หมู่บ้านที่เป็นแบบอย่างในการแก้ปัญหาความยากจนในจังหวัดลายโจว์ - ảnh 1ทางเข้าหมู่บ้านเขตเขา ลาวฉาย 1  ในตำบล คุนหา อำเภอ ตามเดื่อง จังหวัดลายโจว์ (vietnamplus)

หมู่บ้านเขตเขา ลาวฉาย 1  ในตำบล คุนหา อำเภอ ตามเดื่อง จังหวัดลายโจว์ตั้งอยู่ด้านข้างภูเขา นี่คือหมู่บ้านของชนเผ่าม้ง ในหลายปีที่ผ่านมา ชีวิตของชาวบ้านลำบากมาก โดยเฉพาะในช่วงรอฤดูเก็บเกี่ยว จากแนวทางส่งเสริมให้ชาวบ้านใช้ศักยภาพที่มีและปรับปรุงชีวิตของประชาชนในอำเภอให้ดีขึ้น ชุมชนชนเผ่าที่นี่ได้สร้างสรรค์หมู่บ้านให้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาชนบทและการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ โดยชาวบ้านได้หารือและเห็นพ้องในการลงแรงและบริจาคที่ดินเพื่อก่อสร้างถนนในหมู่บ้าน สนับสนุนเงินเพื่อซื้อดอกไม้และไม้ประดับเพื่อตกแต่งภูมิทัศน์ อีกทั้งก่อสร้างห้องน้ำที่ได้มาตรฐาน ซึ่งหมู่บ้านที่สะอาดและสวยงามได้ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยือนเป็นจำนวนมาก ช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพื่อแก้ปัญหาความยากจน

คุณ หวูถิส่อย นักท่องเที่ยวจากจังหวัดเอียนบ๊ายได้เผยว่า เธอได้ไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง แต่ไม่มีที่ใดที่มีหมู่บ้านที่สะอาด สวยงาม กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมและชาวบ้านเป็นมิตรเหมือนที่นี่ ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวทุกคน  เมื่อกลับบ้าน เธอจะแนะนำให้ญาติมิตรทราบและจะกลับมาเยือนที่นี่กับครอบครัวอีกครั้ง “ดิฉันมาจากจังหวัดเอียนบ๊าย นี่คือสถานที่ท่องเที่ยวแห่งที่ ๕ ในทริปของฉัน บ้านเกิดของฉันไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้ ชาวบ้านที่นี่มีนิสัยดีและเป็นมิตร มาเยือนที่นี่ทำให้ดิฉันได้ผ่อนคลายความเครียดเพราะที่นี่มีทิวทัศน์ที่สวยงาม”

จากประโยชน์ของกิจกรรมการท่องเที่ยว ชาวบ้านในหมู่บ้านลาวจ๋ายได้เป็นฝ่ายรุกลงแรงและลงเงินเพื่อปรับปรุงหมู่บ้านให้สวยงามมากขึ้น ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและยุติขนบธรรมเนียมประเพณีที่ล้าหลัง คุณ กื๊อ อา หว่าง กำนันผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้าน ลาวจ๋าย ๑ ในตำบล คุณหา อำเภอ ตามเดื่อง ได้เผยว่า “เมื่อก่อน การขายสุกร ไก่และผลผลิตต่างๆของชาวบ้านมีความยากลำบากมาก เพราะไม่มีถนนเข้าหมู่บ้าน คนมาซื้อจึงเดินทางไม่สะดวก แต่หลังจากปรับปรุงหมู่บ้านให้สวยงามและสะอาด ก็มีนักท่องเที่ยวมาเยือนเพิ่มมากขึ้น ชาวบ้านขายไก่ สุกรและผลิตภัณฑ์จากข้าวสะดวกมากและชีวิตความเป็นอยู่ก็ดีขึ้น”

หมู่บ้านที่เป็นแบบอย่างในการแก้ปัญหาความยากจนในจังหวัดลายโจว์ - ảnh 2หมู่บ้านเขตเขา ลาวฉาย 1 (baolaichau.vn

ตามเดื่องคืออำเภอแรกที่จังหวัดลายโจว์เลือกเพื่อปฏิบัติโครงการการสร้างสรรค์ชนบทใหม่เป็นการนำร่องผสานกับการพัฒนาการท่องเที่ยว ปัจจุบัน ในอำเภอมี 5 จาก 13 ตำบลที่ได้มาตรฐานชนบทใหม่ ซึ่งเพื่อบรรลุผลงานนี้ ท้องถิ่นได้ระดมส่วนร่วมจากระบบการเมืองเพื่อประชาสัมพันธ์ แนะนำให้ชาวบ้านปฏิบัติ โดยก่อนอื่นคือมาตรฐานชนบทใหม่ที่เน้นถึงการนำไฟฟ้ามาสู่ชนบท ปฏิบัติมาตรฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพื่อค้ำประกันความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สะอาดและสวยงาม ขณะนี้ ที่อำเภอมีหมู่บ้านเกือบ 120 แห่งที่มีไฟฟ้าใช้และหมู่บ้านกว่า 40 แห่งได้มาตรฐานชนบทที่สะอาด สวยงามและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นาย ตื่อ หุย ห่า ประธานคณะกรรมการประชาชนอำเภอ ตามเดื่อง จังหวัดลายโจว์ได้เผยว่า จากความได้เปรียบและศักยภาพของแต่ละหมู่บ้านและชนเผ่า ทางอำเภอได้ระดมส่วนร่วมจากระบบการเมือง และเน้นใช้ความได้เปรียบของพืชและสัตว์ของแต่ละหมู่บ้าน สำหรับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม อำเภอได้ชี้นำการสร้างสรรค์หมู่บ้านเป็นการนำร่อง ต่อจากนั้น ชาวบ้านในหมู่บ้านหลายแห่งได้พัฒนาการใช้มีชีวิตอย่างมีอารยธรรม ทันสมัยและยุติขนบธรรมเนียมประเพณีที่ไม่เหมาะสม "พวกเราจะให้การช่วยเหลือผ่านการสมทบทุนและเชื่อมโยงกับชาวบ้านเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวควบคู่กับการพัฒนาการเกษตร เน้นแนะนำให้ตำบลและหมู่บ้านไปศึกษาดูงานหมู่บ้านที่ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนั้น ทางอำเภอจะเน้นให้การช่วยเหลือเพื่อพัฒนา วางผังและแนะนำให้ชาวบ้านสร้างสรรค์หมู่บ้านที่สวยงาม สะอาดมากขึ้น รณรงค์การปลูกต้นไม้ ควบคู่กันนั้นคืออนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ อำนวยความสะดวกให้นักเรียนไปเรียนวิธีการให้บริการและแนะนำการท่องเที่ยวที่เมืองซาปาเพื่อนำความรู้มาพัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่น"

แบบอย่างหมู่บ้านชนบทที่พัฒนาการท่องเที่ยวโฮมสเตย์กำลังเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพของหมู่บ้านที่มีจุดแข็งด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดลายโจว์ การระดมส่วนร่วมจากระบบการเมืองให้เข้าร่วมการประชาสัมพันธ์และแนะนำให้ประชาชนปฏิบัติได้สร้างความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์และจิตสำนึกของชนเผ่าต่างๆในท้องถิ่นได้รับการยกระดับให้สูงขึ้น จากการเป็นหมู่บ้านยากจนในอดีต แต่ปัจจุบันหมู่บ้านเหล่านี้กำลังเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่งานด้านการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนในภาคตะวันตกของประเทศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด