หมู่บ้านศิลปาชีพพื้นเมืองหล่อทองแดงด๋ายบ๊าย

(VOVWorld)-หมู่บ้านด๋ายบ๊ายหรือมีอีกชื่อคือหมู่บ้านวันหลางและหมู่บ้านเบื๋อยในอดีต  ตำบลด๋ายบ๊าย  อำเภอยาบิ่ง จังหวัดบั๊กนิงขึ้นชื่อด้วยอาชีพการหล่อทองแดง  ภายหลังหลายทศวรรษแห่งความผันผวน  หมู่บ้านด๋ายบ๊ายได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว  ซึ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน
(VOVWorld)-หมู่บ้านด๋ายบ๊ายหรือมีอีกชื่อคือหมู่บ้านวันหลางและหมู่บ้านเบื๋อยในอดีต  ตำบลด๋ายบ๊าย  อำเภอยาบิ่ง จังหวัดบั๊กนิงขึ้นชื่อด้วยอาชีพการหล่อทองแดง  ภายหลังหลายทศวรรษแห่งความผันผวน  หมู่บ้านด๋ายบ๊ายได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว  ซึ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน
หมู่บ้านศิลปาชีพพื้นเมืองหล่อทองแดงด๋ายบ๊าย - ảnh 1
ผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านด๋ายบ๊าย (Photo: VNP)

เอกสารต่างๆที่ถูกเก็บรักษาในหมู่บ้านด๋ายบ๊ายระบุว่า เมื่อต้นศตวรรษที่๑๙  ท่าน เหงวียนกงเจวี่ยนได้ก่อตั้งอาชีพการหล่อทองแดง โดยมีการผลิตผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบและสอนให้แก่ชาวบ้าน  จนกลายเป็นอาชีพหลักของหมู่บ้าน  หลังจากที่ท่านถึงแก่อสัญกรรม  ชาวบ้านได้สดุดีให้ท่านเหงวียนกงเจวี่ยนเป็นผู้ให้กำเนิดอาชีพพื้นเมือง   เมื่อ๒๐๐ปีก่อน  บรรดาช่างฝีมือของหมู่บ้านด๋ายบ๊ายได้พากันมาอยู่อาศัยในราชธานีทังลอง ซึ่งก็คือกรุงฮานอยในปัจจุบันเพื่อจัดตั้งกลุ่มอาชีพนี้และที่ถนนห่างด่งในย่านโบราณกรุงฮานอยประกอบอาชีพขายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากทองแดง  มีเจ้าของร้านบางคนเกิดในหมู่บ้านด๋ายบ๊าย จังหวัดบั๊กนิง  ตามคำแนะนำของนาย หว่างวันต๊วน เจ้าของร้านแห่งหนึ่งในถนนห่างด่ง  พวกเราก็ได้เดินทางไปยังหมู่บ้านด๋ายบ๊ายจังหวัดบั๊กนิง  โดยภาพของหมู่บ้านมีความแตกต่างกับความคิดของเราเกี่ยวกับหมู่บ้านชนบทในเขตที่ราบลุ่มภาคเหนือ  เนื่องจากที่นี่มีความเป็นตัวเมืองด้วยถนนคอนกรีตเข้าหมู่บ้านและตึกรามบ้านช่องก็เป็นบ้านหลายชั้นที่สวยงามพร้อมร้านค้าที่วางขายผลิตภัณฑ์ทองแดงต่างๆ ข้างๆก็เป็นที่ตั้งของโรงหล่อทองแดง 
ตามถนนเข้าหมู่บ้าน  นักท่องเที่ยวสามารถพบร่องรอยต่างๆของหมู่บ้านชนบทดั้งเดิมคือโบราณสถานทางวัฒนธรรมของหมู่บ้านได้แก่ สุสานผู้สร้างอาชีพของหมู่บ้านเหงวียนกงเจวี่ยน วิหารวันหลาง วิหารเยียนหลก วัดเยียนฟุกและฟังชาวบ้านเล่าเรื่องกิจกรรมรำลึกวันถึงแก่อสัญกรรมของท่านเหงวียนกงเจวี่ยนที่จัดขึ้นในวันที่๒๙เดือน๙ตามจันทรคติทุกๆปี  นาย เหงวียนซวนเสิ่ม ผู้สูงอายุในหมู่บ้านได้เผยว่า “เมื่อได้รับการจัดตั้ง หมู่บ้านด๋ายบ๊ายมี๔หมู่ เช่น หมู่เซิน หมู่เตย หมู่เหยือและหมู่หงว่ย  ในช่วงแรก ชาวบ้านผลิตสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ส่วนในรุ่นที่๒ของหมู่บ้าน ขุนนาง๕ท่านให้ความสนใจต่อการพัฒนาอาชีพของหมู่บ้านจึงได้จัดตั้งกลุ่มอาชีพนี้  นับตั้งแต่ช่วงนั้น ทั้ง๔หมู่ในหมู่บ้านจึงผลิตของใช้จากทองแดงต่างๆ โดยเขตหงว่ายผลิตหม้อทองแดง หมู่เตยผลิตถาดและกระถางทองแดง หมู่เหยือผลิตกาต้มน้ำและหมู่บ้านเซินผลิตเครื่องบูชาทองแดง  แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงและการประยุกต์ใช้เทคโนโลลีในการผลิต  แต่ทุกหมู่ก็ยังประกอบอาชีพเหมือนเดิม”
จากการจัดสรรค์แรงงานดังกล่าว  หมู่บ้านด๊ายบ๊ายได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว  โดยมีเทคนิคการหล่อทองแดงพิเศษ  ผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านมีคุณภาพสูง  ซึ่งลูกค้าจากทั่วสารทิศต่างมาซื้อเพื่อไปจำหน่ายต่อในทั่วประเทศ ส่วนชาวบ้านก็ยังคงอนุรักษ์อาชีพของบรรพบุรุษให้สืบสานต่อไป  นาย เหงวียนวันหลุก ช่างศิลป์ของหมู่บ้านได้เผยว่า“คนรุ่นใหม่เรียนอาชีพได้อย่างรวดเร็วและมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและนำลวดลายในราชวงศ์หลี เจิ่นและเลมาตกแต่งให้แก่ผลิตภัฑณ์”
หมู่บ้านศิลปาชีพพื้นเมืองหล่อทองแดงด๋ายบ๊าย - ảnh 2
 หมู่บ้านด๊ายบ๊ายมีเทคนิคการหล่อทองแดงพิเศษ 
(Photo: VNP)

เมื่อก่อนนี้ หมู่บ้านด๋ายบ๊ายผลิตเครื่องบูชาเท่านั้น  แต่ตอนนี้หมู่บ้านไปขยายไปผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ต้องใช้ความปราณีต   เช่น รูปหล่อทองแดง ชุดน้ำชา ภาพแกะสลัก เป็นต้นเพื่อส่งออกไปยังตลาดจีนและบางประเทศในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เพื่อตอบสนองความต้องการที่นับวันสูงขึ้นของตลาด จนถึงขณะนี้ หมู่บ้านได้มีสถานประกอบการเกือบ๗๐แห่งและกว่า๗๐๐ครอบครัว  รวมช่างฝีมือ๑๗๐๐คนและที่สำคัญ  หมู่บ้านด๋ายบ๊ายก็มีช่างศิลป์ที่มีฝีมือระดับโลก  นาย เหงวียนวันจุงที่เคยเรียนอาชีพตอนอายุ๑๓-๑๔ปี  ภายหลัง๒๐ปี นาย จุงก็มีชื่อเสียงด้วยฝีมือการทำรูปหล่อทองแดง
ผ่านความผันผวนต่างๆ  การประกอบอาชีพของหมู่บ้านด๋ายบายนับวันยิ่งได้รับการพัฒนาและขยาย  อาชีพพื้นเมืองของหมู่บ้านด๋ายบ๊ายได้ย่างเข้าสู่ระยะแห่งการพัฒนาใหม่ ซึ่งสร้างโฉมหน้าใหม่ให้แก่ชนบทและมีส่วนร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน.


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด