อนุรักษ์และพัฒนาหมู่บ้านผลิตน้ำปลานามโอ

(VOVWORLD) - หมู่บ้านผลิตน้ำปลานามโอในเขตเลียนเจี๋ยว นครดานังได้รับการก่อตั้งเมื่อต้นศตวรรษที่ 20 น้ำปลานามโอมีชื่อเสียงในตลาด แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเนื่องจากการขาดแคลนสถานที่ผลิต ทำให้หมู่บ้านผลิตน้ำปลานามโอกำลังประสบอุปสรรค
อนุรักษ์และพัฒนาหมู่บ้านผลิตน้ำปลานามโอ - ảnh 1ครอบครัวหนึ่งที่ผลิตน้ำปลา (baocongthuong.com.vn

น้ำปลานามโอผลิตจากปลากะตัก ซึ่งมีโปรตีนสูง เพื่อรักษารสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และได้น้ำปลาที่อร่อย ต้องเลือกปลากะตักสดที่ขนาดกำลังพอดี หมักปลาในอัตราส่วนปลา 10 ตัวต่อเกลือ 4 ช้อน โดยใส่ปลาและเกลือสลับเป็นชั้นๆ หมักนาน 1 ปีถึงจะได้น้ำปลา ถังหมักปลา 1 ถัง หมักปลาได้ประมาณ 200-300 กิโลกรัมได้น้ำปลาประมาณ 100-150 ลิตร ซึ่งวิธีการผลิตพิเศษนี้ทำให้ได้น้ำปลาที่หอมอร่อย

นับตั้แต่ปี 2016 จนถึงปัจจุบัน เมื่อโครงการท่องเที่ยวเชิงนิวเวศได้รับการพัฒนาในหมู่บ้านนามโอ หลายครอบครัวในหมู่บ้านผลิตน้ำปลานามโอต้องย้ายไปอยู่ที่อื่น ทำให้จำนวนสมาชิกของหมู่บ้านศิลปาชีพลดลงกว่าครึ่ง ขณะนี้มีครอบครัวผลิตน้ำปลาเพียง 55 ครอบครัวเท่านั้น นอกจากนั้น อาชีพผลิตน้ำปลาต้องการพื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อตั้งโรงงาน แต่ปัจจุบัน พื้นที่สำหรับตั้งโรงงานผลิตน้ำปลาได้ลดลง ทำให้อาชีพพื้นเมืองของหมู่บ้านได้รับผลกระทบ เพื่อแก้ไขสถานการณ์นี้ นาย เจิ่นหงอกวิง นายกสมาคมหมู่บ้านศิลปาชีพผลิตน้ำปลานามโอได้เผยว่า“ชาวบ้านมีความประสงค์ว่า ทุกโครงการจะอำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนประกอบอาชีพและพัฒนาอย่างเข้มแข็ง ผมอยากเรียกร้องให้นักลงทุนต้องทำเช่นไรเพื่อให้พวกเรามีที่ดินเพื่อใช้ตั้งสมาคมหมู่บ้านศิลปาชีพผลิตน้ำปลา เพื่อสามารถบริหารปริมาณและคุณภาพได้อย่างสะดวก เนื่องจากหมู่บ้านนามโอตั้งอยู่ในพื้นที่นามโอ ถ้าย้ายไปที่อื่นก็ไม่เหมาะและทำให้อาชีพพื้นเมืองของหมู่บ้านนามโอหายไป”

อนุรักษ์และพัฒนาหมู่บ้านผลิตน้ำปลานามโอ - ảnh 2น้ำปลานามโอผลิตจากปลากะตัก ซึ่งมีโปรตีนสูง (VGP) 

ผู้บริหารนครดานังได้เรียกร้องให้บริษัทหุ้นส่วนจุงถุย ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการเขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศนามโอปรับปรุงการวางผัง ให้การช่วยเหลือเขตที่มีโครงการฟื้นฟูอาชีพผลิตน้ำปลาพื้นเมืองนามโอ นาย หวิ่งดึ๊กเทอ ประธานคณะกรรมการประชาชนนครดานังได้เผยว่า“ต้องวิจัย ฟื้นฟูและขยายหมู่บ้านผลิตน้ำปลานามโอให้กลายเป็นเขตแนะนำผลิตภัณฑ์ และเขตผลิตน้ำปลาจะตั้งอยู่ที่อื่น เส้นแบ่งระหว่างเขตท่องเที่ยวและเขตชุมชนต้องได้รับการขยาย”

ถึงแม้ต้องผ่านการผันผวนของการประกอบอาชีพนี้ แต่ครอบครัวผลิตน้ำปลาในหมู่บ้านนามโอยังคงอนุรักษ์อาชีพ มีโรงงานบางแห่งได้ลงทุน ขยายขอบเขตการผลิตและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้แก่โรงงานของตน สำนักงานพาณิชย์และอุตสาหกรรม และศูนย์ส่งเสริมการเกษตรของนครดานังได้ให้การช่วยเหลือด้านเครื่องหมายการค้า และเครื่องจักรผลิตให้แก่ชาวบ้านเพื่อประกอบอาชีพ ช่วยประชาสัมพันธ์จำหน่ายและแนะนำผลิตภัณฑ์ นาย ด่ามกวางฮึง ประธานคณะกรรมการประชาชนเขตเลียนเจี๋ยว ได้เผยว่า “พวกเราได้สั่งให้แขวงหว่าเหียบนาม ซึ่งเป็นแหล่งผลิตขนาดใหญ่และมีเกียรติประวัติในการประกอบอาชีพผลิตน้ำปลานามโอทำการตรวจสอบ รวบรวมความคิดเห็นของครอบครัวที่กำลังอาศัยในเขตนามโอ ครอบครัวที่ย้ายเข้ามาและสหกรณ์ ซึ่งบนพื้นฐานนั้น เราจัดทำรายงานให้นครดานังเลือกสถานที่ผลิตเพื่อค้ำประกันไม่ให้เกิดปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม เนื่องจากน้ำปลามีกลิ่มแรง ซึ่งต้องหาสถานที่ผลิตที่เหมาะสมในแขวงหว่าเหียบนาม”

ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์น้ำปลานามโอไม่เพียงแต่ได้รับการจำหน่ายในนครดานังเท่านั้น หากยังได้รับการวางขายในจังหวัดและนครต่างๆทั่วประเทศ เช่นกรุงฮานอย จังหวัดดั๊กลักและนครโฮจิมินห์ ชาวบ้านนามโอมีความภาคภูมิใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำปลาพื้นเมืองของหมู่บ้าน พวกเขาให้ความสำคัญต่ออาชีพพื้นเมืองและรักษาเครื่องหมายการค้าน้ำปลานามโอที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานต่อไป.

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด