เกษตรกรจังหวัดบั๊กยางมีรายได้ดีในฤดูเก็บเกี่ยวลิ้นจี่ 2019

(VOVWORLD) - อำเภอ หลุกหง่าน จังหวัดบั๊กยาง ถือเป็นแหล่งปลูกลิ้นจี่ที่มีชื่อเสียงของเวียดนาม  ในช่วงนี้ ถ้าเดินทางมาเยือนอำเภอ หลุกหง่าน ช่วงทางหลวงหลักที่ 31 จากถนน กิม ไปยังตัวเมือง จู๋ เต็มไปด้วยรถของพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อลิ้นจี่ สำหรับฤดูเก็บลิ้นจี่ปีนี้ เกษตรกรมีความสุขมากเพราะราคาขายลิ้นจี่สูงกว่า 2 เท่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และการเก็บผลผลิตไม่ทันกับความต้องการจำหน่าย
เกษตรกรจังหวัดบั๊กยางมีรายได้ดีในฤดูเก็บเกี่ยวลิ้นจี่ 2019 - ảnh 1เกษตรกรจังหวัดบั๊กยางมีรายได้ดีในฤดูเก็บเกี่ยวลิ้นจี่ 2019 (vietnamplus) 

ตลาดลิ้นจี่หลุกหง่านปีนี้ไม่เหมือนกับทุกปี ถึงแม้ยังคงมีความคึกคักแต่ก็ไม่เกิดปัญหารถติดและความแออัด เนื่องจากเกษตรกรไม่ต้องนำลิ้นจี่ไปขายที่ตลาด เพราะพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงที่สวน โดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยว มีลิ้นจี่ไม่พอเพื่อจำหน่าย นาย บุ่ยวันแก๊ง เจ้าของโรงงานรับซื้อลิ้นจี่แก๊งเมี๊ยน ตัวเมืองแก๊บ อำเภอหลุกหง่านได้เผยว่า “ในช่วงต้นและกลางฤดูเก็บเกี่ยว การรับซื้อก็ลำบากมาก ไม่ต้องพูดถึงช่วงปลายฤดูกาล ลิ้นจี่ขายดีมาก ทำให้การรับซื้อลำบากเช่นกัน เพราะมีพ่อค้าชาวจีนมาสั่งซื้อมาก ทำให้พอถึงช่วงท้ายฤดูมีลิ้นจี่ไม่พอต่อความต้องการ”

เกษตรกรที่ปลูกลิ้นจี่ในอำเภอหลุกหง่านเผยว่า ปีนี้ ผลผลิตลิ้นจี่ค่อนข้างแน่นอน โดยมีมากกว่า 9 หมื่นตัน ราคาขายสูงถึง 5 หมื่น 5 พันด่งต่อกิโลกรัม โดยเฉพาะมีบางช่วง ราคาลิ้นจี่สูงถึง 8 หมื่นด่งต่อกิโลกรัม ผู้ปลูกลิ้นจี่ในอำเภอหลุกหง่านและจังหวัดบั๊กยางได้ต้อนรับฤดูเก็บเกี่ยวด้วยความสุข เพราะเกษตรกรมีรายได้นับร้อยล้านด่ง โดยเฉพาะครอบครัวที่ปลูกตามมาตรฐานอินทรีย์ขายได้ราคาสูงกว่าการปลูกลิ้นจี่ธรรมดาหลายเท่า โดยลิ้นจี่กระป๋องขนาดบรรจุ 10 ลูกที่มีการระบุแหล่งที่มา มีราคาขายสูงถึง 2 แสนด่ง นาย เจิ่นวันแห่ง จากหมู่บ้าน จ๋าวกู๋ ตำบล ยาบเซิน ซึ่งเป็นหนึ่งใน 3 ครอบครัวปลูกลิ้นจี่อินทรีย์ในอำเภอหลุกหง่านได้แสดงความปลื้มปิติยินดีว่า “ปีนี้ การจำหน่ายลิ้นจี่ค่อนข้างสะดวก ราคาขายตั้งแต่ 3 หมื่น 5 พันด่งถึง 5 หมื่น 5 พันด่งต่อกิโลกรัมในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว ส่วนในช่วงต้นฤดูเก็บเกี่ยว ราคาขายก็ดีคือตั้งแต่ 4 หมื่น 5 พันด่งถึง 7 หมื่นด่งต่อกิโลกรัม ลิ้นจี่อินทรีย์ของเราได้รับการแนะนำจำหน่ายจากสถานประกอบการจึงขายได้ราคาสูงกว่า 5 พันด่งต่อกิโลกรัมเมื่อเทียบกับราคาในตลาด”

เกษตรกรจังหวัดบั๊กยางมีรายได้ดีในฤดูเก็บเกี่ยวลิ้นจี่ 2019 - ảnh 2การบรรจุลิ้นจี่ (vietnamplus) 

นาย กาววันหว่าน  รองประธานคณะกรรมการประชาชนอำเภอหลุกหง่านได้เผยว่า ในปีนี้ลิ้นจี่ได้รับการประเมินว่า มีคุณภาพดีที่สุดและมีราคาขายที่มั่นคง ปี 2019 ถือเป็นปีที่ฤดูเก็บเกี่ยวดีและราคาขายก็ดีจึงทำให้ผู้ปลูกลิ้นจี่รู้สึกปลื้มปิติยินดีมาก นี่คือปีแรกที่ทางอำเภอฯปลูกลิ้นจี่ตามมาตรฐานอินทรีย์ในพื้นที่เกือบ 20 เฮกตาร์เป็นการนำร่องและมีการประยุกต์ใช้ขั้นตอนการผลิตที่ทันสมัย ซึ่งช่วยให้ลิ้นจี่หลุกหง่านมีราคาสูงตั้งแต่ 3-7 เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนๆ “จากการประยุกต์ใช้กระบวนการผลิตลิ้นจี่อินทรีย์ในพื้นที่ 20 เฮกตาร์ใน 3 ครอบครัวปรากฎว่า ลิ้นจี่มีคุณภาพสูงขึ้น สถานประกอบการส่งออกลิ้นจี่และผู้ที่ต้องการลิ้นจี่คุณภาพสูงรับซื้อจำนวนมาก กระบวนการผลิตตามรูปแบบอินทรีย์มีการติดกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจสอบและบันทึกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การตัดใบ ตัดแต่ง การดูแลจนถึงช่วงฤดูเก็บเกี่ยวและการบรรจุสินค้า นี่เป็นหนึ่งในวิธีการใหม่ หลังจากเสร็จสิ้นฤดูเก็บลิ้นจี่ พวกเราจะประเมินเพื่อขยายผล”

ตามรายงานของสำนักงานพาณิชย์และอุตสาหกรรมจังหวัดบั๊กยาง จนถึงปัจจุบัน ลิ้นจี่หลุกหง่านเกือบ 5 หมื่นตันได้รับการส่งออกไปยังประเทศจีน รายได้ของฤดูเก็บเกี่ยวลิ้นจี่ปีนี้บรรลุกว่า 3 ล้านล้านด่ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ลิ้นจี่หลุกหง่านได้รับการส่งออกไปยัง 30 ประเทศ ซึ่งร้อยละ 90 ส่งออกไปยังประเทศจีนและตลาดต่างๆที่มีมาตรฐานที่เข้มงวดเกี่ยวกับคุณภาพ เช่นสหภาพยุโรป รัสเซีย สหรัฐ แคนาดาและญี่ปุ่น

ผลสำเร็จของฤดูลิ้นจี่ปี 2019 ของจังหวัดบั๊กยางต้องกล่าวถึงความพยายามของทางการปกครองท้องถิ่นในการส่งเสริมการค้า ตลอดจนการประสานงานอย่างใกล้ชิดของกระทรวงและหน่วยงาน ความพร้อมใจของท้องถิ่นต่างๆในการช่วยเหลือการจำหน่ายลิ้นจี่ให้แก่เกษตรกร รวมทั้งการเป็นฝ่ายรุกของเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดสารพิษและการเชื่อมโยงที่ใกล้ชิดของสถานประกอบการในการเพิ่มมูลค่าให้แก่ลิ้นจี่.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด