เกษตรกรโด๋แถ่งควาสร้างฐานะจากการปลูกต้นถั่วดาวอินคา

(VOVWorld)-นาย โด๋แถ่งควา  ตำบลท้ายหอก อำเภอท้ายถุ๋ย จังหวัดท้ายบิ่งเป็นหนึ่งในเกษตรกรคนแรกในเวียดนามที่ประสบความสำเร็จในการปลูกต้นถั่วดาวอินคา  ซึ่งเป็นพันธุ์พืชวงศ์ละหุ่งจากภูมิภาคลาตินอเมริกา  ภายหลัง๕ปี  การปลูกต้นถั่วดาวอินคาทำรายได้เกือบ๑พันล้านด่งต่อปี

การปลูกต้นถั่วดาวอินคาไม่เพียงแต่ช่วยนายควาสร้างฐานะ
(VOVWorld)-นาย โด๋แถ่งควา  ตำบลท้ายหอก อำเภอท้ายถุ๋ย จังหวัดท้ายบิ่ง
เป็นหนึ่งในเกษตรกรคนแรกในเวียดนามที่ประสบความสำเร็จในการปลูกต้นถั่วดาวอินคา  ซึ่งเป็นพันธุ์พืชวงศ์ละหุ่งจากภูมิภาคลาตินอเมริกา  ภายหลัง๕ปี  การปลูกต้นถั่วดาวอินคาทำรายได้เกือบ๑พันล้านด่งต่อปี
เกษตรกรโด๋แถ่งควาสร้างฐานะจากการปลูกต้นถั่วดาวอินคา - ảnh 1
นายควาสามารถสร้างฐานะจากการปลูกต้นถั่วดาวอินคา

นาย โด๋แถ่งควาได้กล่าวถึงเหตุผลที่ทำให้เขาเลือกปลูกต้นถั่วดาวอินคาว่า ต้นถั่วดาวอินคาเป็นต้นไม้เขตร้อนที่เหมาะกับสภาพภูมิอากาศและที่ดินในเวียดนาม  ปลูกง่ายและมีวิธีการปลูกที่หลากหลาย  เช่น การปลูกแบบเชิงเดี่ยว การปลูกแบบผสม  เป็นต้น  ส่วนผลิตภัณฑ์จากต้นถั่วดาวอินคาก็มีความหลากหลายเช่นกัน  โดยเมล็ดถั่วดาวอินคาใช้ผลิตน้ำมัน  เครื่องสำอางและอาหารเพื่อสุขภาพ  ใบทำเป็นชาดื่ม  ส่วนยอดใบอ่อนทานเหมือนผัก
ดังนั้น เมื่อปี๒๐๑๒  นาย โด๋แถ่งควาได้ทดลองปลูกต้นถั่วดาวอินคา๒๐๐๐ต้นในพื้นที่๑เฮกตาร์ที่อำเภอมายโจว์ จังหวัดหว่าบิ่ง  แต่เนื่องจากไม่มีประสบการณ์ จึงประสบความล้มเหลว หลังจากนั้น นายโด๋แถ่งควาก็ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญของบริษัทจัดสรรพันธุ์พืชของไทยมาช่วยปลูกและปรับปรุงพันธุ์ต้นถั่วดาวอินคาให้เหมาะกับสภาพที่ดินของเวียดนาม จากนั้น ต้นถั่วดาวอินคาได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว นายควาได้ลงทุนขยายพื้นที่การปลูกต้นถั่วดาวอินคาขึ้นเป็น๑๐เฮกตาร์  ภายหลัง๖เดือน  ต้นถั่วดาวอินคาก็ให้ผลผลิตและเนื่องจากเป็นพันธุ์ไม้ที่ออกผลตลอดปี  ดังนั้น   การปลูกต้นถั่วดาวอินคาในพื้นที่๑๐เฮกตาร์สามารถให้ผลผลิตตั้งแต่๑๐-๑๕ตัน  สร้างรายได้เกือบ๑พันล้านด่งต่อปี  นาย โด๋แถ่งควาได้เผยว่า  “เมื่อปี๒๐๐๕  ผมได้ทราบเกี่ยวกับต้นถั่วดาวอินคาและประโยชน์ของมัน  แต่นี่เป็นพันธุ์พืชใหม่และยังไม่มีใครทดลองปลูก ผมได้เดินทางไปยังสถาบันวิจัยการเกษตรเวียดนามเพื่อพบปะกับบรรดานักวิทยาศาสตร์เรียนรู้เกี่ยวกับการทดลองปลูกต้นนี้ ตอนนี้ นักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถยืนยันถึงประโยชน์จากการปลูกต้นถั่วดาวอินคาแต่พวกเขาก็ส่งเสริมให้ผมทดลองปลูกพืชดังกล่าว”

เกษตรกรโด๋แถ่งควาสร้างฐานะจากการปลูกต้นถั่วดาวอินคา - ảnh 2
ผลิตภัณฑ์จากต้นถั่วดาวอินคาก็มีความหลากหลาย

เมื่อปี๒๐๑๕  นายควาได้ทดลองปลูกต้นถั่วดาวอินคาในพื้นที่๕เฮกตาร์ที่ตำบลท้ายหอก  อำเภอท้ายถุย จังหวัดท้ายบิ่ง  ทางการจังหวัดฯได้ให้ความสนใจและสนับสนุนให้นายควาลงทุนในการปลูกพืชชนิดนี้  นาย โด๋แทงห่า  ประธานคณะกรรมการประชาชนตำบลท้ายหอกได้เผยว่า  “เมื่อนายโด๋แถ่งควากล่าวถึงข้อคิดริเริ่มเกี่ยวกับการปลูกต้นถั่วดาวอินคาในจังหวัดท้ายบิ่ง  ทางการตำบลฯให้การสนับสนุนแนวคิดดังกล่าว  การปลูกต้นถั่วดาวอินคาไม่เพียงแต่ช่วยนายควาสร้างฐานะเท่านั้น หากยังสร้างงานทำและรายได้ที่มั่นคงให้แก่แรงงานในตำบลอีกด้วย”
นายควาได้เผยว่า ด้วยเงินลงทุน๑๐๐-๑๕๐ล้านด่งต่อเฮกตาร์  ภายหลัง๒ปี เกษตรกรสามารถคืนทุนได้และจนถึงปีที่๓ การปลูกต้นถั่วดาวอินคาสามารถสร้างรายได้ประมาณ๑๕๐ล้านด่งต่อเฮกตาร์ต่อปี  รูปแบบการปลูกถั่วดาวอินคาของนายควาได้ประสบความสำเร็จและได้รับการรับรองจากทางการตำบลฯ  นาย โด๋แทงห่า  ประธานคณะกรรมการประชาชนตำบลท้ายหอกได้เผยว่า “ถั่วดาวอินคาเป็นพันธุ์พืชใหม่ในจังหวัดท้ายบิ่งแต่บรรดานักวิทยาศาสตร์ที่มาเยือนฟาร์มปลูกต้นถั่วดาวอินคาของนายโด๋แถ่งควาได้ยืนยันว่า นี่เป็นพันธุ์พืชที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง   ดังนั้น ทางการท้องถิ่นให้ความสนใจและทำการวิจัยสภาพที่ดินในตำบลท้ายหอกเพื่อขยายรูปแบบการปลูกต้นถั่วดาวอินคาของนายโด๋แถ่งควาเพื่อช่วยให้เกษตรกรในท้องถิ่นหลุดพ้นจากความยากจน”
จนถึงต้นปี๒๐๑๖  นาย โด๋แถ่งควาได้ลงทุนปลูกต้นถั่วดาวอินคาในพื้นที่๖๐เฮกตาร์ในจังหวัดดั๊กลัก เขตเตยเงวียน  ปัจจุบัน  นายควาได้จัดสรรพันธุ์พืช แนะนำเทคนิคการปลูกและช่วยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ครอบครัวต่างๆในจังหวัดยาลาย ดั๊กลักและกอนตุม   ครอบครัวของนายควาไม่เพียงแต่สร้างฐานะเก่งเท่านั้น หากยัง เดินหน้าในการปฏิบัติกิจกรรมรักษาสวัสดิการสังคมและมีส่วนร่วมต่อโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ในท้องถิ่นต่างๆ
ด้วยความขยันหมั่นเพียรและตั้งใจเรียนรู้  นาย โด๋แถ่งควาได้สร้างฐานะจากการปลูกต้นถั่วดาวอินคา รูปแบบการปลูกต้นถั่วดาวอินคาของนายควาควรได้รับการขยายในท้องถิ่นต่างๆเพื่อช่วยให้เกษตรกรสร้างฐานะอย่างยั่งยืน. 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด