เฟสติวัลอาชีพพื้นเมืองเว้ 2019 ช่วยฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพพื้นเมือง

(VOVWORLD) - เฟสติวัลอาชีพพื้นเมืองกรุงเก่าเว้ได้รับการจัดขึ้นเป็นประจำในปีคี่ซึ่งเป็นโอกาสเพื่อให้ศิลปินแนะนำความสามารถและจุดเด่นของอาชีพหัตถกรรมต่างๆให้แก่ผู้ชมและนักท่องเที่ยวจากทุกสารทิศ เฟสติวัลอาชีพพื้นเมืองเว้มีส่วนร่วมผลักดันเป้าหมายอนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่าวัฒนธรรมของอาชีพและหมู่บ้านศิลปาชีพต่างๆของกรุงเก่าเว้และหมู่บ้านศิลปาชีพเวียดนาม
เฟสติวัลอาชีพพื้นเมืองเว้ 2019 ช่วยฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพพื้นเมือง - ảnh 1

จากการจัดเฟสติวัลอาชีพพื้นเมืองเว้ครั้งต่างๆ ศิลปินและช่างศิลป์ได้มีโอกาสแสดงความสามารถและแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของหมู่บ้านศิบปาชีพให้แก่นักท่องเที่ยว จนถึงขณะนี้ มีช่างศิลป์กว่า 300 คน โรงงานผลิตและหมู่บ้านศิลปาชีพทั้งจากเมืองเว้และจังหวัดต่างๆ 63 แห่งลงทะเบียนเข้าร่วมงานเฟสติวัลอาชีพพื้นเมืองเว้ครั้งที่ 8 ปี 2019 ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 เมษายนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม

จากการเข้าร่วมเฟสติวัลอาชีพพื้นเมืองเว้ตั้งแต่ปี 2013 ศิลปิน เทินวันฮวี จากหมู่บ้านดอกไม้กระดาษ แทงเตียน ได้เล็งเห็นถึงการฟื้นฟูและการพัฒนาของหมู่บ้านศิลปาชีพในจังหวัด โดยจากการที่ผลิตภัณฑ์ได้รับการจำหน่ายแค่ในจังหวัดและนครบางแห่งในประเทศเท่านั้น แต่หลังจากเข้าร่วมงานเฟสติวัลอาชีพพื้นเมืองครั้งต่างๆ ผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านดอกไม้กระดาษ แทงเตียน ได้รับการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ เช่นสหรัฐ ญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลี

นอกจากความสนใจและความพยายามต่างๆในการอนุรักษ์ งานเฟสติวัลอาชีพพื้นเมืองกรุงเก่าเว้ถือเป็นโอกาสเพื่อให้อาชีพทอผ้าลายพื้นเมืองแหย่งของชนเผ่าในอาเลื้อยได้รับการประชาสัมพันธ์ไปสู่ นักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง ซึ่งทำให้อาชีพนี้มีการพัฒนาและได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมแห่งชาติ ปัจจุบัน อาชีพทอผ้าลายพื้นเมือง แหย่งเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งภายในและต่างประเทศเมื่อดีไซน์เนอร์ มิงแห่ง แนะนำผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศส

สำหรับสหกรณ์จักสาน บาวลา งานเฟสติวัลอาชีพพื้นเมืองเว้ได้ช่วยให้หมู่บ้านศิลปชีพนี้ได้ลงนามสัญญา นำผลิตภัณฑ์ไปขายในตลาดใหญ่ๆเช่นฮานอย นครโฮจิมินห์ จังหวัดกว๋างนามและส่งออกไปยังประเทศจีนและญี่ปุ่น

ไม่เพียงแต่ประสบความสำเร็จในการจัดงานและประชาสัมพันธ์เครื่องหมายการค้าเท่านั้น งานเฟสติวัลอาชีพพื้นเมืองเว้ยังเป็นโอกาสเพื่อให้ศิลปินแนะนำความสามารถ สติปัญญาและความดีเลิศของอาชีพและสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์อีกด้วย คุณ ฝ่าม ถิ กวิ่ง ยาว รองหัวหน้าคณะกรรมการจัดงานได้เผยว่า “ในงานเฟสติวัลอาชีพพื้นเมืองเว้ครั้งนี้ มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างได้รับการแนะนำเป็นครั้งแรก เช่นผลิตภัณฑ์จากบัว ประกอบด้วยผ้าไหมดอกบัว ชาบัว งอบจากบัวของศิลปินเมืองเว้ กรุงฮานอย นครโฮจิมินห์ จังหวัดด่งทาปและยาโอเรียนเต็ลเว้ โดยเฉพาะอาชีพตัดเย็บอ๊าวหย่ายซึ่งเป็นอาชีพพื้นเมืองเก่าแก่ของกรุงเก่าเว้ จังหวัดและนครต่างๆในทั่วประเทศซึ่งกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วและเข้มแข็งในหลายปีมานี้ก็จะได้รับการแนะนำในงานเฟสติวัลอาชีพพื้นเมืองเว้ครั้งนี้ รวมทั้งการตัดเย็บอ๊ายหย่ายอย่างด่วน”

ในงานเฟสติวัลทุกครั้ง ได้มีผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวใหม่ๆถูกรังสรรค์ขึ้น เช่นบ้านสวน ติ่งเติมกิมโก๋และพิพิธภัณฑ์เครื่องเซรามิกราชวงศ์ เหงียน ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก นาย เหงียนดังแถ่ง รองประธานคณะกรรมการประชาชนเมืองเว้และรองหัวหน้าคณะกรรมการจัดงานเฟสติวัลอาชีพพื้นเมืองเว้ปี 2019 ได้เผยว่า นี่คือโอกาสเพื่อให้ศิลปินสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์และ แนะนำให้แก่ผู้ชมและนักท่องเที่ยว ยืนยันถึงการอนุรักษ์อาชีพพื้นเมือง สร้างสรรค์และพัฒนาทัวร์ท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับอาชีพพื้นเมือง“สำนักงานและหน่วยงานของจังหวัดและนครให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพื่อจัดทัวร์ท่องเที่ยวหมู่บ้านศิลปาชีพต่างๆ ปัจจุบัน มีทัวร์ใหม่ๆหลายรายการ เช่นเส้นทางท่องเที่ยว แทงเตียน ฟู้เหมิ่น ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้ไปเยือนหมู่บ้านศิลปาชีพ แทงเตียน บ้านสวน ถุยเบี่ยว หมู่บ้านหล่อทองแดงและทัวร์เยือนหมู่บ้านโบราณ เฟือกติ๊ก”

สิ่งที่ได้รับจากงานเฟสติวัลอาชีพพื้นเมืองเว้ไม่เพียงแต่คือการอนุรักษ์ พัฒนาอาชีพพื้นเมืองและการยกย่องสดุดีศิลปินเท่านั้น หากยังเป็นการแนะนำผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านศิลปาชีพของเมืองเว้ไปสู่เพื่อนมิตรชาวต่างชาติอีกด้วย เช่นการแนะนำอาชีพทำว่าวเว้ที่ประเทศฝรั่งเศส และล่าสุดคืออาชีพแกะสลักไม้ เครื่องประดับโลหะเคลือบสีและการฟื้นฟูการตัดชุดอ๊ายหย่ายแบบดั้งเดิมของเว้ก็ได้รับการแนะนำในงานนิทรรศการที่เมือง Cheongju ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี นาย เหงียนวันแถ่ง ประธานคณะกรรมการประชาชนเมืองเว้ได้เผยว่า“ในงานเฟสติวัลต่างๆ โรงงานหลายแห่งและศิลปินหลายคนได้แนะนำผลิตภัณฑ์และได้ลงนามสัญญาใหญ่ๆหลายฉบับ หลังจากจบงานเฟสติวัล ผลิตภัณฑ์หลายอย่างได้รับการแนะนำและขายให้แก่ผู้ที่สนใจ โรงงานมีโอกาสพัฒนา โดยเฉพาะสินค้าศิลปะหัตถกรรมได้รับการประชาสัมพันธ์เป็นอย่างดี”

ปัจจุบัน โรงงานผลิตและหมู่บ้านศิลปาชีพพื้นเมืองในจังหวัดเถื่อเทียนเว้กำลังเร่งผลิตสินค้า พัฒนารูปบแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งมีส่วนร่วมสร้างความหลากหลายให้แก่เฟสติวัลอาชีพพื้นเมืองเว้ 2019

เพื่อเตรียมพร้อมให้แก่งานเฟสติวัลเว้ 2019 คณะกรรมการประชาชนกรุงเก่าเว้ได้จัดการแข่งขันออกแบบของที่ระลึกที่มีตราสัญลักษณ์เมืองเว้และออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้แก่ผลิตภัณฑ์ แหม่สึ่งและแทงจ่าหรือมะยงชิด โดยศิลปินและบริษัทออกแบบต่างๆในทั่วประเทศได้ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันเกือบ 50 ผลงาน จากศิลปิน ผู้บริหารเมืองเว้เผยว่า การแข่งขันทำให้มีของที่ระลึกและของขวัญใหม่ๆที่มีรูปแบบหลากหลายและมีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะกับมะยงชิดและแหม่สึ่ง ซึ่งการแนะนำผลิตภัณฑ์นี้ในงานเฟสติวัลอาชีพพื้นเมืองเว้ 2019 ได้มีส่วนร่วมสร้างความหลากหลาย ยกย่องสดุดีอาชีพอุตสาหกรรมหัตถกรรมในเมืองเว้และจังหวัดเถื่อเทียนเว้.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด