โฉมใหม่ของภาคชนบทในนครโฮจิมินห์

(VOVworld)- จากการปฏิบัติกระบวนการสร้างสรรค์ชนบทใหม่เป็นการนำร่องใน6ตำบลของนครโฮจิมินห์เป็นการนำร่องภายใต้แนวทางระดมพลังในท้องถิ่น อาศัยกำลังจากประชาชนเพื่อช่วยประชาชน  ภายหลัง3ปีทั้ง6ต.นี้สามารถบรรลุทุกมาตรฐานของการสร้างสรรค์ชนบทใหม่โดยพื้นฐาน ซึ่งได้ช่วยเป็นกำลังใจให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและให้การสนับสนุนแนวทางนี้อย่างเต็มที่
(VOVworld)- จากการปฏิบัติกระบวนการสร้างสรรค์ชนบทใหม่เป็นการนำร่องใน6ตำบลของนครโฮจิมินห์เป็นการนำร่องภายใต้แนวทางระดมพลังในท้องถิ่น อาศัยกำลังจากประชาชนเพื่อช่วยประชาชน  ภายหลัง3ปีทั้ง6ต.นี้สามารถบรรลุทุกมาตรฐานของการสร้างสรรค์ชนบทใหม่โดยพื้นฐาน ซึ่งได้ช่วยเป็นกำลังใจให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและให้การสนับสนุนแนวทางนี้อย่างเต็มที่
โฉมใหม่ของภาคชนบทในนครโฮจิมินห์ - ảnh 1
มีการปรับพื้นที่ปลูกข้าวที่ให้ผลผลิตน้อยเพื่อปลูกพืชชนิดอื่นๆที่ให้ผลผลิตและมูลค่าสูงกว่า (tinmoi.vn)

นายฝามวันก๊าวอายุ72ปีอยู่หมู่ที่1ต.ซวนเท้ยเถืองเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการคนแรกๆที่มอบพื้นที่กว่า2ร้อยตารางเมตรเพื่อขยายถนนหนทางและก็รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นที่ตนอาศัยได้ชัดเจนที่สุด โดยไม่เพียงแต่ที่ต.ซวนเท้ยเถืองเท่านั้นหากในต.อีก5แห่งที่อยู่ในเป้าหมายโครงการก็มีประชาชนกว่า7พันครอบครัวอาสามอบที่ดินมูลค่ากว่า6แสนล้านด่งเพื่อก่อสร้างกิจการสาธารณะเพื่อสังคม ซึ่งได้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนโฉมใหม่ให้แก่ภาคชนบท นาย ฝามวันก๊าว เผยว่าโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่เป็นโครงการร่วมมือระหว่างรัฐกับประชาชน สำหรับครอบครัวผมเส้นทางระหว่างหมู่บ้านทั้งสองสายได้ตัดผ่านพื้นที่ของครอบครัวผม หากคิดในด้านมูลค่าพื้นที่ทุกตารางเมตรมีค่ามากแต่หากเทียบกับความเสียสละของบรรพบุรุษที่พิทักษ์รักษาชาติบ้านเมืองปกป้องหมู่บ้านและการที่ชาวบ้านรวมทั้งตัวเองต้องใช้ชีวิตที่ลำบาก ไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีโรงเรียนให้เด็กแล้วการเสียสละทรัพย์สินที่เป็นของนอกกายจึงไม่ใช่เรื่องสำคัญนัก จนถึงปัจจุบันก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี มีไฟฟ้า มีระบบชลประทาน ลูกหลานได้ศึกษาเล่าเรียนความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านก็มีความใกล้ชิดกันมากขึ้น

โฉมใหม่ของภาคชนบทในนครโฮจิมินห์ - ảnh 2
รูปแบบการปลูกกล้วยไม้ ต้นบอนไซ การเลี้ยงโคนมได้รับการขยายผลอย่างกว้างขวาง(tinmoi.vn)

ภายหลัง3ปีปฏิบัติโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่เป็นการนำร่องใน6ตำบลของนครโฮจิมินห์ ก็มีกิจการใหม่ทั้งด้านคมนาคม ชลประทานและที่พักอาศัยเกือบ1พันแห่งมูลค่าการลงทุนเกือบ2หมื่นล้านด่งได้เปิดใช้งานโดยประชาชนสมทบทุนร้อยละ34 ตำบลเตินทงโหยกับตำบลท้ายหมีบรรลุทั้ง19มาตรฐานส่วนอีก4ตำบลที่เหลือก็สามารถบรรลุ17มาตรฐานแล้ว มาตรการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการเกษตรได้มีส่วนร่วมเพิ่มมูลค่าการผลิตกว่า170%เมื่อเทียบกับช่วงเริ่มต้นโครงการ มีการปรับพื้นที่ปลูกข้าวที่ให้ผลผลิตน้อยเพื่อปลูกพืชชนิดอื่นๆที่ให้ผลผลิตและมูลค่าสูงกว่า เช่นรูปแบบการปลูกกล้วยไม้ ต้นบอนไซ การเลี้ยงโคนมหรือการพัฒนาหมู่บ้านศิลปชีพที่ได้รับการขยายผลอย่างกว้างขวาง ช่วยสร้างรายได้ในแต่ละเดือนเพิ่มอีก4-5ล้านด่งให้แก่เกษตรกร จากแนวทาง การสร้างสรรค์ชนบทใหม่มิใช่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพียงอย่างเดียวหากที่สำคัญกว่าคือการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างสรรค์ชีวิตวัฒนธรรมในสภาพแวดล้อมที่สะอาดสวยงาม ทางการต.ต่างๆได้พยายามผลักดันการผลิต ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจผ่านมาตรการที่เป็นรูปธรรมต่างๆ นาง เหงวียนทิหว่างแอง ประธานคณะกรรมการประชาชนต.เญินดึ๊ก เผยว่า            เพื่อให้โครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่มีความยั่งยืน เราได้รณรงค์ประชาชนเรียนหนังสือและฝึกอาชีพเพื่อแก้ปัญหางานทำ หากปฏิบัติการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจแล้วประชาชนไม่ได้เรียนอาชีพและได้รับการช่วยเหลือในการหางานทำก็จะหาได้แต่งานที่มีรายได้น้อย ดังนั้นพวกเราได้แบ่งกลุ่มตามอายุเพื่อฝึกสอนอาชีพและรณรงค์ให้ภาคสังคมสนับสนุนสินเชื่อเพื่อช่วยนักเรียนและชาวบ้านที่ยากจนมีทุนพัฒนาการผลิต

ผลการปฏิบัติกระบวนการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ใน3ปีที่ผ่านมาได้สะท้อนให้เห็นว่าแนวทางนี้สามารถระดมและส่งเสริมพลังในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นพื้นฐานที่มั่นคงเพื่อให้นครโฮจิมินห์ขยายผลโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ต่อไปในต.ที่เหลืออีก50แห่งเพื่อเป้าหมายถึงปี2015 ต.ทั้งหมด56แห่งของนครโฮจิมินห์บรรลุมาตรฐานชนบทใหม่และเพื่อให้เป้าหมายนี้กลายเป็นจริงทางการนครได้เน้นพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนผ่านการปรับปรุงระเบียบนโยบายต่างๆเพื่อดึงดูดการลงทุน สนับสนุนเกษตรกรทำการผลิตและแสวงหาตลาดรองรับ  นาย เลแทงเลียม ผู้อำนวยการสำนักงานการเกษตรและพัฒนาชนบท รองหัวหน้าคณะกรรมการชี้นำโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ของนครโฮจิมินห์กล่าวว่า ทั้งระบบการเมืองจะเข้าร่วมโครงการเพื่อเอื้อให้แก่การปฏิบัติให้ตรงตามเป้าหมายและเพิ่มบทบาทการตรวจสอบการปฏิบัติของประชาชนในการใช้แหล่งเงินทุนต่างๆเพื่อให้การลงทุนพัฒนาชนบทของนครมีประสิทธิภาพและยั่งยืนยิ่งขึ้น./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด