ตำบล เจี่ยงซมพัฒนาการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ซึ่งสร้างการเปลี่ยแปลงโฉมหน้าชนบท

ตำบล เจี่ยงซมพัฒนาการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ซึ่งสร้างการเปลี่ยแปลงโฉมหน้าชนบท

(VOVWORLD) - ตั้งแต่ปี 2015 ตำบลเจี่ยงซมคือตำบลแรกของเมืองเซินลาและจังหวัดเซินลาที่บรรลุมาตรฐานชนบทใหม่ ภายหลัง 3 ปีที่บรรลุมาตรฐานชนบทใหม่ ปัจจุบัน ตำบล เจี่ยงซมได้มีโฉมหน้าใหม่โดยกลายเป็นหมู่บ้านแห่งสีเขียว สวยงาม สะอาดและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น...
สัปดาห์วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการค้าหมู่บ้านศิลปาชีพหว่านฟุก

สัปดาห์วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการค้าหมู่บ้านศิลปาชีพหว่านฟุก

(VOVWORLD) - สัปดาห์วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการค้าหมู่บ้านศิลปาชีพหว่านฟุกครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “หว่านฟุก สีสันแห่งผ้าไหมพันปี” ได้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 8-14...
หมู่บ้านศิลปาชีพเวียดนามประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0

หมู่บ้านศิลปาชีพเวียดนามประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0

(VOVWORLD) - การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ได้ส่งผลอย่างกว้างลึกและรอบด้านต่อเศรษฐกิจและสังคมในโลก รวมทั้งหมู่บ้านศิลปาชีพเวียดนาม ซึ่งสร้างทั้งโอกาสและความท้าทาย...
อาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในอำเภอเถี่ยวฮว้า จังหวัดแทงฮว้า

อาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในอำเภอเถี่ยวฮว้า จังหวัดแทงฮว้า

(VOVWORLD) - อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมีอายุนับร้อยปี และพัฒนาอย่างเข้มแข็งในเขตชนบทเวียดนาม รวมทั้งอำเภอเถี่ยวฮว้า จังหวัดแทงฮว้า หลังจากมีช่วงเวลาหนึ่งที่สูญหายไป จนถึงขณะนี้ อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่นี่ได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาอย่างเข้มแข็งผ่านการประยุกต์ใช้เทคนิคใหม่ ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านนับพันครอบครัวในท้องถิ่น
ตลาดนัดเขตเขา ณ กรุงฮานอย

ตลาดนัดเขตเขา ณ กรุงฮานอย

(VOVWORLD) - ไม่ต้องไปถึงเขตเขา คุณก็สามารถลิ้มลองอาหารพื้นเมือง ศึกษาค้นคว้าเอกลักษณ์วัฒนธรรมและการละเล่นพื้นเมืองที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์ของชนเผ่าในเขตตะวันตกภาคเหนือและเขตตะวันออกภาคเหนือ ที่ตลาดนัดเขตเขาที่มีขึ้นในช่วงเทศกาล ตรุษเต๊ต ณ...
หมู่บ้าน หาว- หมู่บ้านผลิตของเล่นสำหรับเทศกาลสารทไหว้พระจันทร์

หมู่บ้าน หาว- หมู่บ้านผลิตของเล่นสำหรับเทศกาลสารทไหว้พระจันทร์

(VOVWORLD) - เมื่อเดินทางมาเยือนหมู่บ้าน หาว ในตำบล เลียวซ้า อำเภอ เอียนหมี จังหวัดฮึงเอียนในช่วงนี้ ทุกคจะได้สัมผัสบรรยากาศที่คึกคักของหมู่บ้านศิลปาชีพที่มีอายุนับร้อยปีแห่งนี้ ซึ่งมีชื่อเสียงในการผลิตของเล่นสำหรับเทศกาลสารทไหว้พระจันทร์
เกษตรกรมีรายได้สูงเนื่องจากการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

เกษตรกรมีรายได้สูงเนื่องจากการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

(VOVWORLD) - อำเภอเขตเขา ดึ๊กลิง จังหวัดบิ่งถ่วนกำลังส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนารูปแบบการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม โดยใช้เทคนิคและพันธุ์ใหม่ ซึ่งประสิทธิภาพด้านเศรษฐกิจที่ได้รับการประเมินว่าสูงกว่า 3 เท่าเมื่อเทียบกับการปลูกพืชแบบดั้งเดิมกำลังช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น
ตื่อเวิน-หมู่บ้านตัดเย็บธงชาติ

ตื่อเวิน-หมู่บ้านตัดเย็บธงชาติ

(VOVWORLD) - หมู่บ้านตื่อเวิน ในตำบล เลเลย อำเภอ เถื่องติ๊น อยู่ห่างจากใจกลางกรุงฮานอยไปทางทิศใต้ประมาณ 30 กิโลเมตร ไม่เพียงแต่มีชื่อเสียงด้วยอาชีพเย็บปักถักร้อยพื้นเมืองเท่านั้น หากยังเป็นแหล่งผลิตธงชาตินับล้านผืนเพื่อขายในทั่วประเทศอีกด้วย และยังมีความผูกพันกับเหตุการณ์สำคัญๆของประชาชาติ...
มหาเศรษฐีรุ่นใหม่ในหมู่บ้านปลูกดอกไม้ ซวนกวาน

มหาเศรษฐีรุ่นใหม่ในหมู่บ้านปลูกดอกไม้ ซวนกวาน

(VOVWORLD) - นับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจโดยจากการปลูกข้าวและพันธุ์พืชมาเป็นการปลูกดอกไม้และไม้ดอกไม้ประดับเป็นเวลากว่าสิบปี ตำบลซวนกวาน อำเภอวันยาง จังหวัดฮึงเอียนได้กลายเป็น “หมู่บ้านปลูกดอกไม้แห่งใหม่” ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ถึงแม้เป็นตำบลที่พัฒนาการปลูกดอกไม้ช้ากว่าที่อื่น แต่ด้วยความคิดสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ หมู่บ้านซวนกวานกำลังพัฒนาเข้มแข็งมากขึ้นเมื่อเทียบกับหมู่บ้านปลูกดอกไม้อื่นๆ สวนดอกไม้และไม้ดอกไม้ประดับที่เต็มไปด้วยสีสันที่ได้รับความนิยมในตลาดคือผลงานของเกษตรกรที่กล้าคิดกล้าทำในเขตชนบทนี้
หมู่บ้านการท่องเที่ยวชุมชน ซินซ้วยโห่

หมู่บ้านการท่องเที่ยวชุมชน ซินซ้วยโห่

(VOVWORLD) - หมู่บ้าน ซินซ้วยโห่ ตั้งอยู่กลางป่าในเขตชายแดนของอำเภอ ฟองโถ จังหวัดลายโจว์ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าม้ง และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเนื่องจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพธรรมชาติที่สวยความ การพัฒนาการท่องเที่ยวได้ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่นี่มีความอิ่มหนำผาสุก
รูปแบบการท่องเที่ยวโฮมสเตย์มีส่วนร่วมปรับปรุงชีวิตของชนเผ่าไตในจังหวัดห่ายาง

รูปแบบการท่องเที่ยวโฮมสเตย์มีส่วนร่วมปรับปรุงชีวิตของชนเผ่าไตในจังหวัดห่ายาง

(VOVWORLD) - รูปแบบการท่องเที่ยววัฒนธรรมชุมชนหรือโฮมสเตย์กำลังพัฒนาอย่างเข้มแข็ง เนื่องจากตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์และอนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆในแต่ละท้องถิ่น ที่หมู่บ้าน ทา ในเมืองห่ายาง...
เอกลักษณ์ของขนมแบ๊งไหย่ กว๊านแก๊ง

เอกลักษณ์ของขนมแบ๊งไหย่ กว๊านแก๊ง

(VOVWORLD) - ขนมแบ๊งไหย่ กว๊านแง๊ง มีชื่อเสียงมานาน โดยเป็นที่รู้จักของชาวท้องถิ่น ชาวฮานอยและนักท่องเที่ยวจากทุกสารทิศ จากกรุงฮานอยไปทางทิศใต้เลียบตามทางหลวง หนึ่งเอ ถึง กิโลเมตรที่ ๑๖...
การท่องเที่ยวโฮมสเตย์ ณ หมู่บ้านต่างๆ ในจังหวัดนิงถ่วน

การท่องเที่ยวโฮมสเตย์ ณ หมู่บ้านต่างๆ ในจังหวัดนิงถ่วน

(VOVWORLD) - ในหลายปีมานี้ การท่องเที่ยวโฮมสเตย์ ณ หมู่บ้านต่างๆในจังหวัดนิงถ่วนกำลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ เนื่องจากเมื่อมาเยือนที่นี่ นักท่องเที่ยวจะได้ศึกษาค้นคว้าและเข้าร่วมกิจกรรมทำเกษตร การผลิตและชีวิตประจำวันของเกษตรกร เช่นการเก็บผัก องุ่น...
อาชีพตอกลายเครื่องเงินในหมู่บ้านด่งเซิม

อาชีพตอกลายเครื่องเงินในหมู่บ้านด่งเซิม

(VOVWORLD) - นอกจากถนนห่างบากและหมู่บ้านดิ่งกงในกรุงฮานอย หมู่บ้านด่งเซิมในจังหวัดท้ายบิ่งก็เป็นอีก แห่งที่มีชื่อเสียงในการประกอบอาชีพตอกลายเครื่องเงินพื้นเมืองของเวียดนาม เมื่อก่อน หมู่บ้านด่งเซิมมีชื่อว่า หมู่บ้านเดื่องเทิม...