เอกลักษณ์ของขนมแบ๊งไหย่ กว๊านแก๊ง

เอกลักษณ์ของขนมแบ๊งไหย่ กว๊านแก๊ง

(VOVWORLD) - ขนมแบ๊งไหย่ กว๊านแง๊ง มีชื่อเสียงมานาน โดยเป็นที่รู้จักของชาวท้องถิ่น ชาวฮานอยและนักท่องเที่ยวจากทุกสารทิศ จากกรุงฮานอยไปทางทิศใต้เลียบตามทางหลวง หนึ่งเอ ถึง กิโลเมตรที่ ๑๖...
การท่องเที่ยวโฮมสเตย์ ณ หมู่บ้านต่างๆ ในจังหวัดนิงถ่วน

การท่องเที่ยวโฮมสเตย์ ณ หมู่บ้านต่างๆ ในจังหวัดนิงถ่วน

(VOVWORLD) - ในหลายปีมานี้ การท่องเที่ยวโฮมสเตย์ ณ หมู่บ้านต่างๆในจังหวัดนิงถ่วนกำลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ เนื่องจากเมื่อมาเยือนที่นี่ นักท่องเที่ยวจะได้ศึกษาค้นคว้าและเข้าร่วมกิจกรรมทำเกษตร การผลิตและชีวิตประจำวันของเกษตรกร เช่นการเก็บผัก องุ่น...
อาชีพตอกลายเครื่องเงินในหมู่บ้านด่งเซิม

อาชีพตอกลายเครื่องเงินในหมู่บ้านด่งเซิม

(VOVWORLD) - นอกจากถนนห่างบากและหมู่บ้านดิ่งกงในกรุงฮานอย หมู่บ้านด่งเซิมในจังหวัดท้ายบิ่งก็เป็นอีก แห่งที่มีชื่อเสียงในการประกอบอาชีพตอกลายเครื่องเงินพื้นเมืองของเวียดนาม เมื่อก่อน หมู่บ้านด่งเซิมมีชื่อว่า หมู่บ้านเดื่องเทิม...
ความประทับใจต่อหมู่บ้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวชุมชนเลิมด่ง

ความประทับใจต่อหมู่บ้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวชุมชนเลิมด่ง

(VOVWORLD) - ในเวลาที่ผ่านมา ด้วยเป้าหมายอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่าต่างๆในท้องถิ่น จังหวัดห่ายางได้พัฒนาหมู่บ้านวัฒนธรรมชุมชนหลายแห่ง รวมทั้งหมู่บ้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวชุมชนของชนเผ่าไตในหมู่บ้านเลิมด่ง ตำบลเฟืองเถี่ยน เมืองห่ายาง...
หมู่บ้านในจังหวัดเถื่อเทียนเว้พัฒนาการท่องเที่ยว

หมู่บ้านในจังหวัดเถื่อเทียนเว้พัฒนาการท่องเที่ยว

(VOVWORLD) - หมู่บ้านศิลปาชีพในจังหวัดเถื่อเทียนเว้ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ผลิตเพื่อเป้าหมายเศรษฐกิจของประชาชนเท่านั้น หากยังสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมของผืนแผ่นดินนี้อีกด้วย การพัฒนาหมู่บ้านศิลปาชีพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวคือหนึ่งในแนวทางที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆของทางการจังหวัดฯในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในเขตชนบท
ตลาดชนบท-ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดเถื่อเทียนเว้

ตลาดชนบท-ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดเถื่อเทียนเว้

(VOVWORLD) - ทุกๆ 2 ปี ในช่วงจัดงานเฟสติวัลเว้ ตลาดชนบทในหมู่บ้านแทงถุยแช้งหรือหมู่บ้านแทงตว่าน ในตำบลถุยแทง อำเภอเฮืองถุย จังหวัดเถื่อเทียนเว้เต็มไปด้วยความคึกคัก เนื่องจากนี่คือหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งการจัดงานโดยชาวบ้านแทงถุยแช้งได้สร้างความประทับใจเป็นอย่างมากให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนที่นี่
ชนบทเว้ในห้องจัดแสดงอุปกรณ์การเกษตร แทงตว่าน

ชนบทเว้ในห้องจัดแสดงอุปกรณ์การเกษตร แทงตว่าน

(VOVWORLD) - ห้องจัดแสดงอุปกรณ์การเกษตรตั้งอยู่ในหมู่บ้านแทงถุยแช้ง หรือมีชื่ออื่นคือหมู่บ้านแทงตว่านในตำบล ถุยแทง ตัวเมืองเฮืองถุย จังหวัดเถื่อเทียนเว้ โดยบรรยายถึงชีวิตประจำวันในหมู่บ้านแทงตว่านผ่านการจัดแสดงอุปกรณ์การเกษตรและอุปกรณ์ทำประมงพื้นบ้าน
ศึกษาค้นคว้าบรรยากาศที่เก่าแก่ในหมู่บ้านแทงถุยแช้ง

ศึกษาค้นคว้าบรรยากาศที่เก่าแก่ในหมู่บ้านแทงถุยแช้ง

(VOVWORLD) - หมู่บ้านแทงถุยแช้งที่อยู่ห่างจากใจกลางกรุงเก่าเว้ จังหวัดเถื่อเทียนเว้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 8 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงมานานแล้วเนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีสิ่งปลูกสร้างและสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ มีบรรยากาศวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์ของกรุงเก่าเว้ เมื่อมาที่นี่ นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของเขตชนบทที่เงียบสงบ
หมู่บ้านแต่น-หมู่บ้านท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์ของชนเผ่าม้ง

หมู่บ้านแต่น-หมู่บ้านท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์ของชนเผ่าม้ง

(VOVWORLD) - หมู่บ้านแต่น ในตำบลวันลัง อำเภอด่งฮี่ จังหวัดท่ายเงวียน เมื่อก่อนคือหมู่บ้านในเขตเขาที่เต็มไปด้วยความยากลำบาก ถนนเข้าหมู่บ้านขรุขระและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนลำบากมาก แต่ปัจจุบัน...
หมู่บ้านประกอบอาชีพผลิตธูปไม้หอมกวี่โจว จังหวัดเหงะอาน

หมู่บ้านประกอบอาชีพผลิตธูปไม้หอมกวี่โจว จังหวัดเหงะอาน

(VOVWORLD) - หมู่บ้านประกอบอาชีพผลิตธูปไม้หอมกวี่โจง จังหวัดเหงะอานมีมานาน 40 ปีแล้ว ซึ่งหมู่บ้านนี้ไม่เพียงแต่รักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมของประชาชาติเวียดนามเท่านั้น หากยังสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่หลายครอบครัวในเขตเขาให้หลุดพ้นจากความยากจนอีกด้วย
การพัฒนาหมู่บ้านศิลปาชีพในจังหวัดฟู้เถาะ

การพัฒนาหมู่บ้านศิลปาชีพในจังหวัดฟู้เถาะ

(VOVWORLD) - ปัจจุบัน จังหวัดฟู้เถาะมีหมู่บ้านศิลปาชีพ 73 แห่งที่ได้รับการรับรอง ฟื้นฟูและส่งเสริมการพัฒนาจากคณะกรรมการประชาชนจังหวัด หมู่บ้านศิลปาชีพต่างๆในจังหวัดฟู้เถาะมีส่วนร่วมปรับปรุงโครงสร้างแรงงานและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ท่ามกลางแนวโน้มแห่งการพัฒนาในปัจจุบัน...
อนุรักษ์และพัฒนาหมู่บ้านผลิตน้ำปลานามโอ

อนุรักษ์และพัฒนาหมู่บ้านผลิตน้ำปลานามโอ

(VOVWORLD) - หมู่บ้านผลิตน้ำปลานามโอในเขตเลียนเจี๋ยว นครดานังได้รับการก่อตั้งเมื่อต้นศตวรรษที่ 20 น้ำปลานามโอมีชื่อเสียงในตลาด แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเนื่องจากการขาดแคลนสถานที่ผลิต ทำให้หมู่บ้านผลิตน้ำปลานามโอกำลังประสบอุปสรรค
การอนุรักษ์อาชีพทำเครื่องเซรามิกที่หมู่บ้าน เตินหว่านที่มีอายุนับร้อยปี

การอนุรักษ์อาชีพทำเครื่องเซรามิกที่หมู่บ้าน เตินหว่านที่มีอายุนับร้อยปี

(VOVWORLD) - หมู่บ้านเตินหว่านในเมืองเบียนหว่า จังหวัดด่งนายมีชื่อเสียงในการทำเครื่องปั้นดินเผามานับร้อยปี ผ่านความผันผวนของกาลเวลาและการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย เตาเผาบางเตาที่มีอายุ 3 ศตวรรษของที่นี่บางครั้งก็ไม่ได้ถูกใช้งาน แต่ด้วยความทุ่มเทให้แก่อาชีพและแสวงหาวิธีการพัฒนาอาชีพพื้นเมือง ช่างทำเครื่องปั้นดินเผาหลายคนในครอบครัวที่มีเกียรติประวัติในการสืบทอดอาชีพให้แก่คนรุ่นหลังยังคงอนุรักษ์อาชีพทำเครื่องเคลือบดินเผาดำต่อไป
หมู่บ้านเจี่ยวคุคมุ่งสู่การกลายเป็นศูนย์กลางแห่งไม้ดอกไม้ประดับในกรุงฮานอย

หมู่บ้านเจี่ยวคุคมุ่งสู่การกลายเป็นศูนย์กลางแห่งไม้ดอกไม้ประดับในกรุงฮานอย

(VOVWORLD) - การเล่นไม้ดอกไม้ประดับเป็นงานอดิเรกในหมู่บ้านเจี่ยวคุคมีมานานแล้ว และหมู่บ้านแห่งนี้ก็ยังเป็นแหล่งสร้างศิลปินด้านไม้ดอกไม้ประดับที่มีชื่อเสียงและมีส่วนร่วมมากมายให้แก่วงการเล่นไม้ดอกไม้ประดับของกรุงฮานอยและทั่วประเทศ
ช๊วยหงึหรือกล้วยไข่ของหมู่บ้านด่ายหว่าง – ผลไม้ที่มีชื่อเสียง

ช๊วยหงึหรือกล้วยไข่ของหมู่บ้านด่ายหว่าง – ผลไม้ที่มีชื่อเสียง

(VOVWORLD) - หมู่บ้านหวูด่ายหรือหมู่บ้านด่ายหว่างในตำบลหว่าโห่ว อำเภอลี้เญิน จังหวัดห่านามไม่เพียงแต่รู้จักกันว่าเป็นบ้านเกิดของนักเขียนนามกาวเท่านั้น หากยังมีชื่อเสียงเนื่องจากเป็นแหล่งปลูกกล้วยหงึหรือกล้วยไข่ ซึ่งเป็นผลไม้สำหรับถวายพระมหากษัตริย์ในอดีตอีกด้วย
หมู่บ้านหวูด่ายมีความภาคภูมิใจเนื่องจากเป็นบ้านเกิดของนักเขียน นามกาว

หมู่บ้านหวูด่ายมีความภาคภูมิใจเนื่องจากเป็นบ้านเกิดของนักเขียน นามกาว

(VOVWORLD) - หมู่บ้านหวูด่ายหรือหมู่บ้านด่ายหว่างในตำบลหว่าโห่ว อำเภอลี้เญิน จังหวัดห่านาม อยู่ห่างจากกรุงฮานอยไปทางทิศใต้ประมาณ 100 กิโลเมตร...
เรื่องอาชีพในหมู่บ้านเดิ่ม

เรื่องอาชีพในหมู่บ้านเดิ่ม

(VOVWORLD) - หมู่บ้านเดิ่มหรือหมู่บ้านบิ๊กจี ในตำบล เลียมเตวี่ยน อำเภอแทงเลียม จังหวัดห่านาม อยู่ห่างจากกรุงฮานอยไปทางทิศใต้ประมาณ 70 กิโลเมตร...