หมู่บ้านดงหงาก-ความภาคภูมิใจในเกียรติประวัติใฝ่การศึกษา

หมู่บ้านดงหงาก-ความภาคภูมิใจในเกียรติประวัติใฝ่การศึกษา

(VOVWORLD) -หมู่บ้านดงหงากหรือมีอีกชื่อคือหมู่บ้านแหวในเขตตื่อเลียมเหนือ กรุงฮานอยไม่เพียงแต่มีชื่อเสียงเนื่องจากมีสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านชนบทในภาคเหนือเท่านั้นหากยังเป็นบ้านเกิดของผู้ได้เป็นขุนนางหลายท่าน นี่เป็นหมู่บ้านที่มีผู้ได้คะแนนสูงในการสอบจอหงวนหรือเท่ากับระดับปริญญาเอกมากที่สุดในราชธานีทังลองในอดีตหรือกรุงฮานอยในปัจจุบัน
หมู่บ้านต๋าแทงอวาย- ความภาคภูมิใจในเกียรติประวัติใฝ่การศึกษาและวรรณกรรม

หมู่บ้านต๋าแทงอวาย- ความภาคภูมิใจในเกียรติประวัติใฝ่การศึกษาและวรรณกรรม

(VOVWORLD) -หมู่บ้านต๋าแทงอวายเป็นหมู่บ้านที่มีเกียรติประวัติใฝ่การศึกษาและเป็นถิ่นกำเนิดของบุคคลที่มีคุณูปการต่อประเทศและกวีที่มีชื่อเสียงในราชธานีทังลองในอดีตและกรุงฮานอยในปัจจุบัน
อาชีพการทำพัดของหมู่บ้านจ่างเซิน

อาชีพการทำพัดของหมู่บ้านจ่างเซิน

(VOVWORLD) -หมู่บ้านจ่างเซินมีชื่อเสียงไม่เพียงแต่เป็นหมู่บ้านศิลปาชีพช่างไม้ดีเด่นของเวียดนามเท่านั้น หากยังเป็นหนึ่งในถิ่นกำเนิดของอาชีพการทำพัดที่มีอายุนับร้อยปีอีกด้วย
เอกลักษณ์เทศกาลแรกนาขวัญของชาวบ้านตำบลกว๋างเอียน จังหวัดกว๋างนิง

เอกลักษณ์เทศกาลแรกนาขวัญของชาวบ้านตำบลกว๋างเอียน จังหวัดกว๋างนิง

(VOVWORLD) -งานเทศกาลแรกนาขวัญปี2017มีขึ้นในเดือน6ตามจันทรคติที่วิหารโก๊กและแม่น้ำเกื๋อดิ่ง แขวงฟองก๊ก ตำบลกว๋างเอียน จังหวัดกว๋างนิง ซึ่งเป็นกิจกรรมวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวที่น่าสนใจของชาวบ้านที่นี่  โดยดึงดูดการเข้าร่วมของประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก
นาง เจิ่นถิหั่ง-สตรีดีเด่นในการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ในจังหวัดฮึงเอียน

นาง เจิ่นถิหั่ง-สตรีดีเด่นในการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ในจังหวัดฮึงเอียน

(VOVWORLD) -ครอบครัวของนาง เจิ่นถิหั่ง  หมู่บ้านดว่านด่าว ตำบลดว่านด่าว อำเภอฝู่กื่อ จังหวัดฮึงเอียน เป็นผู้เดินหน้าในการปฏิบัติขบวนการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ ...
เอกลักษณ์อาชีพช่างไม้จ่างเซิน

เอกลักษณ์อาชีพช่างไม้จ่างเซิน

(VOVWORLD) -หมู่บ้านจ่างเซิน  ตำบลจ่างเซิน อำเภอแถกเทิด กรุงฮานอย เป็นหนึ่งในหมู่บ้านศิลปาชีพช่างไม้เก่าแก่ที่สุดในเวียดนาม  ผ่านความผันผวนทางประวัติศาสตร์ต่างๆ ...
เอกลักษณ์ของอาชีพการทำแมลงปอไม้ใผ่แถกสา

เอกลักษณ์ของอาชีพการทำแมลงปอไม้ใผ่แถกสา

(VOVWORLD) -ตำบลแถกสาขึ้นชื่อด้วยอาชีพทำแมลงปอไม้ใผ่  โดยบรรดาช่างฝีมือในตำบลแถกสา อำเภอแถกเทิต กรุงฮานอยสามารถทำแมลงปอไม้ใผ่ที่น่ารักๆและมีชีวิตชีวา
ดาสี-หมู่บ้านศิลปาชีพตีเหล็กในเขตที่ราบลุ่มภาคเหนือ

ดาสี-หมู่บ้านศิลปาชีพตีเหล็กในเขตที่ราบลุ่มภาคเหนือ

(VOVWORLD) -หมู่บ้านดาสีตั้งอยู่ในเขตพื้นที่มีความผูกพันธ์คุณความดีของบุคคลผู้มีชื่อเสียงที่มีคุณูปการต่อชาติในประวัติศาสตร์  หมู่บ้านดาสีเป็นหนึ่งในหมู่บ้านศิลปาชีพตีเหล็กที่มีชื่อเสียงและยาวนานที่สุดในเขตที่ราบลุ่มภาคเหนือ
หมู่บ้านบิ่งด่า -แผ่นดินแห่งมรดก

หมู่บ้านบิ่งด่า -แผ่นดินแห่งมรดก

(VOVWORLD) -หมู่บ้านบิ่งด่า ตำบลบิ่งมิง อำเภอแทงอวาย กรุงฮานอยหรือมีอีกชื่อคือ หมู่บ้านบุ่ย เป็นหมู่บ้านเวียดนามโบราณที่มีโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ที่ผูกพันกับตำนานเกี่ยวกับต้นกำเนิดของประชาชาติเวียดนาม  ซึ่งอยู่ห่างจากใจกลางกรุงฮานอยไปทางทิศตะวันตกประมาณ20กิโลเมตร...
หมู่บ้านศิลปาชีพลายสา-สถานที่เก็บรักษาศิลปะการถ่ายภาพในเวียดนาม

หมู่บ้านศิลปาชีพลายสา-สถานที่เก็บรักษาศิลปะการถ่ายภาพในเวียดนาม

(VOVWORLD) -ในบรรดาหมู่บ้านศิลปาชีพพื้นเมืองในเวียดนาม มีหมู่บ้านศิลปาชีพพิเศษหมู่บ้านหนึ่ง นั่นคือหมู่บ้านถ่ายภาพลายสา  นี่เป็นจุดเริ่มต้นของอาชีพถ่ายภาพในเวียดนาม
ดงหงาก-หมู่บ้านโบราณในกรุงฮานอย

ดงหงาก-หมู่บ้านโบราณในกรุงฮานอย

(VOVWORLD) -หมู่บ้านดงหงากหรือมีอีกชื่อคือแก๋แหวอยู่ห่างจากใจกลางกรุงฮานอยประมาณ10กิโลเมตรเป็นหมู่บ้านโบราณริมฝั่งแม่น้ำแดงที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์อย่างสมบูรณ์จนถึงทุกวันนี้
หมู่บ้านผ้าไหมหว่านฟุกที่มีเอกลักษณ์วัฒนธรรมนับพันปี

หมู่บ้านผ้าไหมหว่านฟุกที่มีเอกลักษณ์วัฒนธรรมนับพันปี

(VOVWORLD) - หมู่บ้านผ้าไหมหว่านฟุกในแขวงหว่านฟุก เขตห่าดง กรุงฮานอย คือหมู่บ้านประกอบอาชีพทอผ้าไหมที่เก่าแก่  ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของหมู่บ้านถูกยกย่องในบทกวีและบทเพลงต่างๆ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์วัฒนธรรมของหมู่บ้านศิลปาชีพเวียดนาม
อาชีพจักสานของหมู่บ้านฟู้วิง

อาชีพจักสานของหมู่บ้านฟู้วิง

(VOVWORLD) -หมู่บ้านฟู้วิง ตำบลฟู้เหงีย อำเภอเจืองหมี อยู่ห่างจากใจกลางกรุงฮานอยไปทางทิศตะวันตกประมาณ25กิโลเมตร  ซึ่งเป็นหนึ่งในถิ่นกำเนิดอาชีพจักสานเวียดนาม  จากการพัฒนาอาชีพนี้มาเป็นเวลากว่า400ปี  หมู่บ้านฟู้วิงได้เป็นบ้านเกิดของบรรดาช่างศิลป์ที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตเครื่องจักสานที่เป็นเอกลักษณ์
หมู่บ้านศิลปาชีพเย็บปักฉลุวันเลิมนิงบิ่ง

หมู่บ้านศิลปาชีพเย็บปักฉลุวันเลิมนิงบิ่ง

(VOVWORLD) -หมู่บ้านวันเลิม  ตำบลนิงหาย จังหวัดนิงบิ่งเป็นหนึ่งในหมู่บ้านศิลปาชีพเย็บปักถักร้อยที่มีชื่อเสียงของเวียดนาม จากความคิดสร้างสรรค์และการสืบทอดอาชีพพื้นเมืองของคนรุ่นก่อน  ช่างศิลป์ของหมู่บ้านวันเลิมได้ผลิตผลิตภัณฑ์ปักฉลุที่เป็นเอกลักษณ์ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ
หมู่บ้านนฝู่ลิว จังหวัดบั๊กนิง

หมู่บ้านนฝู่ลิว จังหวัดบั๊กนิง

(VOVWorld)-เมื่อก่อนนี้ หมู่บ้านฝู่ลิวในตำบลตื่อเซิน จังหวัดบั๊กนิงประกอบอาชีพขายหมากและพลู  ซึ่งเป็นของเคี้ยวเล่นพื้นเมืองที่อยู่คู่กับชาวเวียด ดังนั้น  ชาวบ้านจึงชอบเรียกว่า หมู่บ้านเหยิ่วที่มีความหมายคือหมากพลู  หมู่บ้านแห่งนี้ไม่เพียงแต่ขึ้นชื่อเนื่องจากค้าขายเก่งเท่านั้น หากยังเป็นบ้านเกิดของปัญญาชนและศิลปินที่มีชื่อเสียงอีกด้วย  ปัจจุบันนี้ ในแนวโน้มแห่งการพัฒนาของประเทศ ...
อาชีพการปลูกหอมแดงและกระเทียมบนเกาะลี้เซิน

อาชีพการปลูกหอมแดงและกระเทียมบนเกาะลี้เซิน

(VOVWorld)-แม้จะอยู่กลางทะเลและห่างจากแผ่นดินใหญ่และต้องเผชิญสภาพอากาศที่แปรรวนแต่อำเภอเกาะลี้เซิน จังหวัดกว๋างหงายมีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ชือเสียงคือหอมแดงและกระเทียมที่มีรสชาติและคุณภาพที่ไม่มีที่ใดเหมือน  ซึ่งนับตั้งแต่อดีต เกาะลี้เซินได้ฉายาว่า อาณาจักรแห่งหอมแดงและกระเทียม
หมู่บ้านนาเกลือซาหวิ่ญ จังหวัดกว๋างหงาย

หมู่บ้านนาเกลือซาหวิ่ญ จังหวัดกว๋างหงาย

(VOVWorld)-หมู่บ้านนาเกลือซาหวี่ญ อำเภอดึ๊กใฝ จังหวัดกว๋างหง๋าย อยู่ห่างจากเมืองกว๋างหงายไปทางทิศใต้ประมาณ๖๐กิโลเมตร    ซาหวี่ญมีชายหาดที่สวยงามและเป็นเขตนาเกลือสำคัญของภาคกลางตั้งแต่อดีต  ซึ่งระหว่างทางไปหมู่บ้านซาหวิ่ญ  พวกเราสามารถเห็นนาเกลือสุดลูกหูลูกตาที่ดูเหมือเป็นแผ่นกระจกขนาดใหญ่
หมู่บ้านศิลปาชีพพื้นเมืองหล่อทองแดงด๋ายบ๊าย

หมู่บ้านศิลปาชีพพื้นเมืองหล่อทองแดงด๋ายบ๊าย

(VOVWorld)-หมู่บ้านด๋ายบ๊ายหรือมีอีกชื่อคือหมู่บ้านวันหลางและหมู่บ้านเบื๋อยในอดีต  ตำบลด๋ายบ๊าย  อำเภอยาบิ่ง จังหวัดบั๊กนิงขึ้นชื่อด้วยอาชีพการหล่อทองแดง  ภายหลังหลายทศวรรษแห่งความผันผวน  หมู่บ้านด๋ายบ๊ายได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว ...
หมู่บ้านทำเครื่องดนตรีด่าวซ้า-สถานที่เก็บรักษาเครื่องดนตรีพื้นเมืองของเวียดนาม

หมู่บ้านทำเครื่องดนตรีด่าวซ้า-สถานที่เก็บรักษาเครื่องดนตรีพื้นเมืองของเวียดนาม

(VOVWorld)-หมู่บ้านด่าวซ้า กรุงฮานอยอยู่ห่างจากใจกลางกรุงฮานอยไปทางทิศใต้ประมาณ๕๐กิโลเมตร ซึ่งเป็นหมู่บ้านทำการเกษตรและเป็นถิ่นกำเนิดของอาชีพทำเครื่องดนตรีพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของเวียดนาม