อาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในอำเภอเถี่ยวฮว้า จังหวัดแทงฮว้า

อาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในอำเภอเถี่ยวฮว้า จังหวัดแทงฮว้า

(VOVWORLD) - อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมีอายุนับร้อยปี และพัฒนาอย่างเข้มแข็งในเขตชนบทเวียดนาม รวมทั้งอำเภอเถี่ยวฮว้า จังหวัดแทงฮว้า หลังจากมีช่วงเวลาหนึ่งที่สูญหายไป จนถึงขณะนี้ อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่นี่ได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาอย่างเข้มแข็งผ่านการประยุกต์ใช้เทคนิคใหม่ ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านนับพันครอบครัวในท้องถิ่น
ตลาดนัดเขตเขา ณ กรุงฮานอย

ตลาดนัดเขตเขา ณ กรุงฮานอย

(VOVWORLD) - ไม่ต้องไปถึงเขตเขา คุณก็สามารถลิ้มลองอาหารพื้นเมือง ศึกษาค้นคว้าเอกลักษณ์วัฒนธรรมและการละเล่นพื้นเมืองที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์ของชนเผ่าในเขตตะวันตกภาคเหนือและเขตตะวันออกภาคเหนือ ที่ตลาดนัดเขตเขาที่มีขึ้นในช่วงเทศกาล ตรุษเต๊ต ณ...
หมู่บ้าน หาว- หมู่บ้านผลิตของเล่นสำหรับเทศกาลสารทไหว้พระจันทร์

หมู่บ้าน หาว- หมู่บ้านผลิตของเล่นสำหรับเทศกาลสารทไหว้พระจันทร์

(VOVWORLD) - เมื่อเดินทางมาเยือนหมู่บ้าน หาว ในตำบล เลียวซ้า อำเภอ เอียนหมี จังหวัดฮึงเอียนในช่วงนี้ ทุกคจะได้สัมผัสบรรยากาศที่คึกคักของหมู่บ้านศิลปาชีพที่มีอายุนับร้อยปีแห่งนี้ ซึ่งมีชื่อเสียงในการผลิตของเล่นสำหรับเทศกาลสารทไหว้พระจันทร์
เกษตรกรมีรายได้สูงเนื่องจากการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

เกษตรกรมีรายได้สูงเนื่องจากการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

(VOVWORLD) - อำเภอเขตเขา ดึ๊กลิง จังหวัดบิ่งถ่วนกำลังส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนารูปแบบการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม โดยใช้เทคนิคและพันธุ์ใหม่ ซึ่งประสิทธิภาพด้านเศรษฐกิจที่ได้รับการประเมินว่าสูงกว่า 3 เท่าเมื่อเทียบกับการปลูกพืชแบบดั้งเดิมกำลังช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น
ตื่อเวิน-หมู่บ้านตัดเย็บธงชาติ

ตื่อเวิน-หมู่บ้านตัดเย็บธงชาติ

(VOVWORLD) - หมู่บ้านตื่อเวิน ในตำบล เลเลย อำเภอ เถื่องติ๊น อยู่ห่างจากใจกลางกรุงฮานอยไปทางทิศใต้ประมาณ 30 กิโลเมตร ไม่เพียงแต่มีชื่อเสียงด้วยอาชีพเย็บปักถักร้อยพื้นเมืองเท่านั้น หากยังเป็นแหล่งผลิตธงชาตินับล้านผืนเพื่อขายในทั่วประเทศอีกด้วย และยังมีความผูกพันกับเหตุการณ์สำคัญๆของประชาชาติ...
มหาเศรษฐีรุ่นใหม่ในหมู่บ้านปลูกดอกไม้ ซวนกวาน

มหาเศรษฐีรุ่นใหม่ในหมู่บ้านปลูกดอกไม้ ซวนกวาน

(VOVWORLD) - นับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจโดยจากการปลูกข้าวและพันธุ์พืชมาเป็นการปลูกดอกไม้และไม้ดอกไม้ประดับเป็นเวลากว่าสิบปี ตำบลซวนกวาน อำเภอวันยาง จังหวัดฮึงเอียนได้กลายเป็น “หมู่บ้านปลูกดอกไม้แห่งใหม่” ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ถึงแม้เป็นตำบลที่พัฒนาการปลูกดอกไม้ช้ากว่าที่อื่น แต่ด้วยความคิดสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ หมู่บ้านซวนกวานกำลังพัฒนาเข้มแข็งมากขึ้นเมื่อเทียบกับหมู่บ้านปลูกดอกไม้อื่นๆ สวนดอกไม้และไม้ดอกไม้ประดับที่เต็มไปด้วยสีสันที่ได้รับความนิยมในตลาดคือผลงานของเกษตรกรที่กล้าคิดกล้าทำในเขตชนบทนี้
หมู่บ้านการท่องเที่ยวชุมชน ซินซ้วยโห่

หมู่บ้านการท่องเที่ยวชุมชน ซินซ้วยโห่

(VOVWORLD) - หมู่บ้าน ซินซ้วยโห่ ตั้งอยู่กลางป่าในเขตชายแดนของอำเภอ ฟองโถ จังหวัดลายโจว์ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าม้ง และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเนื่องจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพธรรมชาติที่สวยความ การพัฒนาการท่องเที่ยวได้ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่นี่มีความอิ่มหนำผาสุก
รูปแบบการท่องเที่ยวโฮมสเตย์มีส่วนร่วมปรับปรุงชีวิตของชนเผ่าไตในจังหวัดห่ายาง

รูปแบบการท่องเที่ยวโฮมสเตย์มีส่วนร่วมปรับปรุงชีวิตของชนเผ่าไตในจังหวัดห่ายาง

(VOVWORLD) - รูปแบบการท่องเที่ยววัฒนธรรมชุมชนหรือโฮมสเตย์กำลังพัฒนาอย่างเข้มแข็ง เนื่องจากตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์และอนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆในแต่ละท้องถิ่น ที่หมู่บ้าน ทา ในเมืองห่ายาง...
เอกลักษณ์ของขนมแบ๊งไหย่ กว๊านแก๊ง

เอกลักษณ์ของขนมแบ๊งไหย่ กว๊านแก๊ง

(VOVWORLD) - ขนมแบ๊งไหย่ กว๊านแง๊ง มีชื่อเสียงมานาน โดยเป็นที่รู้จักของชาวท้องถิ่น ชาวฮานอยและนักท่องเที่ยวจากทุกสารทิศ จากกรุงฮานอยไปทางทิศใต้เลียบตามทางหลวง หนึ่งเอ ถึง กิโลเมตรที่ ๑๖...
การท่องเที่ยวโฮมสเตย์ ณ หมู่บ้านต่างๆ ในจังหวัดนิงถ่วน

การท่องเที่ยวโฮมสเตย์ ณ หมู่บ้านต่างๆ ในจังหวัดนิงถ่วน

(VOVWORLD) - ในหลายปีมานี้ การท่องเที่ยวโฮมสเตย์ ณ หมู่บ้านต่างๆในจังหวัดนิงถ่วนกำลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ เนื่องจากเมื่อมาเยือนที่นี่ นักท่องเที่ยวจะได้ศึกษาค้นคว้าและเข้าร่วมกิจกรรมทำเกษตร การผลิตและชีวิตประจำวันของเกษตรกร เช่นการเก็บผัก องุ่น...
อาชีพตอกลายเครื่องเงินในหมู่บ้านด่งเซิม

อาชีพตอกลายเครื่องเงินในหมู่บ้านด่งเซิม

(VOVWORLD) - นอกจากถนนห่างบากและหมู่บ้านดิ่งกงในกรุงฮานอย หมู่บ้านด่งเซิมในจังหวัดท้ายบิ่งก็เป็นอีก แห่งที่มีชื่อเสียงในการประกอบอาชีพตอกลายเครื่องเงินพื้นเมืองของเวียดนาม เมื่อก่อน หมู่บ้านด่งเซิมมีชื่อว่า หมู่บ้านเดื่องเทิม...
ความประทับใจต่อหมู่บ้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวชุมชนเลิมด่ง

ความประทับใจต่อหมู่บ้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวชุมชนเลิมด่ง

(VOVWORLD) - ในเวลาที่ผ่านมา ด้วยเป้าหมายอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่าต่างๆในท้องถิ่น จังหวัดห่ายางได้พัฒนาหมู่บ้านวัฒนธรรมชุมชนหลายแห่ง รวมทั้งหมู่บ้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวชุมชนของชนเผ่าไตในหมู่บ้านเลิมด่ง ตำบลเฟืองเถี่ยน เมืองห่ายาง...
หมู่บ้านในจังหวัดเถื่อเทียนเว้พัฒนาการท่องเที่ยว

หมู่บ้านในจังหวัดเถื่อเทียนเว้พัฒนาการท่องเที่ยว

(VOVWORLD) - หมู่บ้านศิลปาชีพในจังหวัดเถื่อเทียนเว้ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ผลิตเพื่อเป้าหมายเศรษฐกิจของประชาชนเท่านั้น หากยังสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมของผืนแผ่นดินนี้อีกด้วย การพัฒนาหมู่บ้านศิลปาชีพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวคือหนึ่งในแนวทางที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆของทางการจังหวัดฯในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในเขตชนบท
ตลาดชนบท-ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดเถื่อเทียนเว้

ตลาดชนบท-ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดเถื่อเทียนเว้

(VOVWORLD) - ทุกๆ 2 ปี ในช่วงจัดงานเฟสติวัลเว้ ตลาดชนบทในหมู่บ้านแทงถุยแช้งหรือหมู่บ้านแทงตว่าน ในตำบลถุยแทง อำเภอเฮืองถุย จังหวัดเถื่อเทียนเว้เต็มไปด้วยความคึกคัก เนื่องจากนี่คือหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งการจัดงานโดยชาวบ้านแทงถุยแช้งได้สร้างความประทับใจเป็นอย่างมากให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนที่นี่
ชนบทเว้ในห้องจัดแสดงอุปกรณ์การเกษตร แทงตว่าน

ชนบทเว้ในห้องจัดแสดงอุปกรณ์การเกษตร แทงตว่าน

(VOVWORLD) - ห้องจัดแสดงอุปกรณ์การเกษตรตั้งอยู่ในหมู่บ้านแทงถุยแช้ง หรือมีชื่ออื่นคือหมู่บ้านแทงตว่านในตำบล ถุยแทง ตัวเมืองเฮืองถุย จังหวัดเถื่อเทียนเว้ โดยบรรยายถึงชีวิตประจำวันในหมู่บ้านแทงตว่านผ่านการจัดแสดงอุปกรณ์การเกษตรและอุปกรณ์ทำประมงพื้นบ้าน
ศึกษาค้นคว้าบรรยากาศที่เก่าแก่ในหมู่บ้านแทงถุยแช้ง

ศึกษาค้นคว้าบรรยากาศที่เก่าแก่ในหมู่บ้านแทงถุยแช้ง

(VOVWORLD) - หมู่บ้านแทงถุยแช้งที่อยู่ห่างจากใจกลางกรุงเก่าเว้ จังหวัดเถื่อเทียนเว้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 8 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงมานานแล้วเนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีสิ่งปลูกสร้างและสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ มีบรรยากาศวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์ของกรุงเก่าเว้ เมื่อมาที่นี่ นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของเขตชนบทที่เงียบสงบ
หมู่บ้านแต่น-หมู่บ้านท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์ของชนเผ่าม้ง

หมู่บ้านแต่น-หมู่บ้านท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์ของชนเผ่าม้ง

(VOVWORLD) - หมู่บ้านแต่น ในตำบลวันลัง อำเภอด่งฮี่ จังหวัดท่ายเงวียน เมื่อก่อนคือหมู่บ้านในเขตเขาที่เต็มไปด้วยความยากลำบาก ถนนเข้าหมู่บ้านขรุขระและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนลำบากมาก แต่ปัจจุบัน...