อาชีพการปลูกหอมแดงและกระเทียมบนเกาะลี้เซิน

อาชีพการปลูกหอมแดงและกระเทียมบนเกาะลี้เซิน

20/4/2560 - 14:06

(VOVWorld)-แม้จะอยู่กลางทะเลและห่างจากแผ่นดินใหญ่และต้องเผชิญสภาพอากาศที่แปรรวนแต่อำเภอเกาะลี้เซิน จังหวัดกว๋างหงายมีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ชือเสียงคือหอมแดงและกระเทียมที่มีรสชาติและคุณภาพที่ไม่มีที่ใดเหมือน ซึ่งนับตั้งแต่อดีต เกาะลี้เซินได้ฉายาว่า อาณาจักรแห่งหอมแดงและกระเทียม

รายละเอียด

หมู่บ้านนาเกลือซาหวิ่ญ จังหวัดกว๋างหงาย

หมู่บ้านนาเกลือซาหวิ่ญ จังหวัดกว๋างหงาย

12/4/2560 - 11:41

(VOVWorld)-หมู่บ้านนาเกลือซาหวี่ญ อำเภอดึ๊กใฝ จังหวัดกว๋างหง๋าย อยู่ห่างจากเมืองกว๋างหงายไปทางทิศใต้ประมาณ๖๐กิโลเมตร ซาหวี่ญมีชายหาดที่สวยงามและเป็นเขตนาเกลือสำคัญของภาคกลางตั้งแต่อดีต ซึ่งระหว่างทางไปหมู่บ้านซาหวิ่ญ พวกเราสามารถเห็นนาเกลือสุดลูกหูลูกตาที่ดูเหมือเป็นแผ่นกระจกขนาดใหญ่

รายละเอียด

หมู่บ้านศิลปาชีพพื้นเมืองหล่อทองแดงด๋ายบ๊าย

หมู่บ้านศิลปาชีพพื้นเมืองหล่อทองแดงด๋ายบ๊าย

6/4/2560 - 10:26

(VOVWorld)-หมู่บ้านด๋ายบ๊ายหรือมีอีกชื่อคือหมู่บ้านวันหลางและหมู่บ้านเบื๋อยในอดีต ตำบลด๋ายบ๊าย อำเภอยาบิ่ง จังหวัดบั๊กนิงขึ้นชื่อด้วยอาชีพการหล่อทองแดง ภายหลังหลายทศวรรษแห่งความผันผวน หมู่บ้านด๋ายบ๊ายได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน

รายละเอียด

หมู่บ้านทำเครื่องดนตรีด่าวซ้า-สถานที่เก็บรักษาเครื่องดนตรีพื้นเมืองของเวียดนาม

หมู่บ้านทำเครื่องดนตรีด่าวซ้า-สถานที่เก็บรักษาเครื่องดนตรีพื้นเมืองของเวียดนาม

30/3/2560 - 10:31

(VOVWorld)-หมู่บ้านด่าวซ้า กรุงฮานอยอยู่ห่างจากใจกลางกรุงฮานอยไปทางทิศใต้ประมาณ๕๐กิโลเมตร ซึ่งเป็นหมู่บ้านทำการเกษตรและเป็นถิ่นกำเนิดของอาชีพทำเครื่องดนตรีพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของเวียดนาม

รายละเอียด

บ่อน้ำสะท้อนชีวิตทางจิตวิญญาณของชาวบ้าน

บ่อน้ำสะท้อนชีวิตทางจิตวิญญาณของชาวบ้าน

23/3/2560 - 10:53

(VOVWorld)-นานมาแล้ว ต้นไทร บ่อน้ำและศาลาประจำหมู่บ้านได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านชนบทเวียดนาม โดยต้นไทรให้ร่มเงาและอากาศบริสุทธิ์ บ่อน้ำเป็นแหล่งน้ำดื่มน้ำใช้ของชาวบ้าน ส่วนศาลาประจำหมู่บ้านเป็นสถานที่จัดพิธีกรรมและกิจกรรมด้านความเลื่อมใสต่างๆ ตามความเชื่อของชาวเวียดโบราณ น้ำเป็นสัญลักษณ์ของแหล่งหล่อเลี้ยงชีวิต เป็นตัวแทนของพลังลบหรือหยิน ดังนั้น บ่อน้ำจึงเป็นสะพานเชื่อมระหว่างดินฟ้ากับมนุษย์

รายละเอียด

เรื่องราวของหมู่บ้านเย็บปักถักร้อยก๊วดด๋ง อำเภอเถื่องติ๊น กรุงฮานอย

เรื่องราวของหมู่บ้านเย็บปักถักร้อยก๊วดด๋ง อำเภอเถื่องติ๊น กรุงฮานอย

16/3/2560 - 14:41

(VOVWorld)- “นี่น้องคาดสายแพรเขียว มาเที่ยวก๊วดด๋งกับพี่ไหมล่ะ ก๊วดด๋งบ้านพี่มีฝีมือดี ปักลายดอกไม้และเป็ดไก่ช่างสวยกระไร” เนื้อร้องของเพลงเหมือนคำเชิญให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวหมู่บ้านเย็บปักถักร้อยก๊วดด๋ง ซึ่งเป็นหมู่บ้านโบราณที่อยู่ห่างจากกรุงฮานอยไปทางทิศใต้ประมาณ๒๕กิโลเมตร

รายละเอียด

หมู่บ้านโบราณเดื่องเลิม-บ้านเกิดของกษัตริย์๒พระองค์

หมู่บ้านโบราณเดื่องเลิม-บ้านเกิดของกษัตริย์๒พระองค์

8/3/2560 - 15:53

(VOVWorld)-หมู่บ้านโบราณเดื่องเลิม ตำบลเซินเตย กรุงฮานอยอยู่ห่างจากใจกลางกรุงฮานอยไปทางทิศตะวันตกประมาณ๓๐กิโลเมตรที่เป็นหมู่บ้านศิลาแลงที่มีเอกลักษณ์อารยธรรมแห่งลุ่มแม่นํ้าแดงที่มีอายุนับพันปี

รายละเอียด

ศาลาประจำหมู่บ้าน-สิ่งปลูกสร้างที่ผูกพันกับแหล่งกำเนิดของหมู่บ้าน

ศาลาประจำหมู่บ้าน-สิ่งปลูกสร้างที่ผูกพันกับแหล่งกำเนิดของหมู่บ้าน

1/3/2560 - 15:45

(VOVWorld)-ศาลาประจำหมู่บ้านเวียดนามไม่เพียงแต่เป็นสิ่งปลูกสร้างที่สะท้อนถึงสถาปัตยกรรมของหมู่บ้านเท่านั้นหากยังเป็นสักขีพยานที่เล่าเรื่องราวความเป็นมาและเป็นการแสดงให้เห็นถึงความปรารถนาของประชาชนผ่านสถาปัตยกรรมและการแกะสลักลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์อีกด้วย

รายละเอียด

วัดและวัฒนธรรมของหมู่บ้าน

วัดและวัฒนธรรมของหมู่บ้าน

22/2/2560 - 15:35

(VOVWorld)-เขตที่ราบลุ่มภาคเหนือเป็นบ่อเกิดแห่งอารยธรรมการปลูกข้าวนาดำ ดังนั้น ที่นี่ยังคงเก็บรักษาความเรียบง่ายของเอกลักษณ์วัฒนธรรมของเวียดนาม เขตที่ราบลุ่มภาคเหนือยังเป็นสถานที่แห่งแรกที่พุทธศาสนาถูกเผยแผ่เข้าสู่เวียดนาม พุทธศาสนามีความศักดิ์สิทธิ์และมีความใกล้ชิดกับชาวเวียดนาม ดังนั้น ในประวัติศาสตร์การพัฒนาของเวียดนาม ทุกหมู่บ้านต่างก่อสร้างวัดประจำหมู่บ้านเพื่อบูชาพระพุทธเจ้า

รายละเอียด

เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของหมู่บ้านต่างๆในเขตที่ราบลุ่มภาคเหนือ

เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของหมู่บ้านต่างๆในเขตที่ราบลุ่มภาคเหนือ

15/2/2560 - 17:47

(VOVWorld)- หมู่บ้านต่างๆในเขตที่ราบลุ่มภาคเหนือเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ที่มีสายเลือดเดียวกันและผู้ที่ทำมาหากินร่วมกัน ความผูกพันระหว่างชาวบ้านไม่เพียงแต่ปรากฎให้เห็นผ่านความสัมพันธ์เกี่ยวกับการถือกรรมสิทธิที่ดินและมรดกสถาปัตยกรรมของหมู่บ้านเท่านั้นหากยังรวมถึงความผูกพันในชีวิตทางจิตวิญญาณและบรรทัดฐานทางสังคมอีกด้วย

รายละเอียด

งานเทศกาลยามวสันต์ฤดูของหมู่บ้าน

งานเทศกาลยามวสันต์ฤดูของหมู่บ้าน

8/2/2560 - 16:35

(VOVWorld)-ในชุมชนหมู่บ้านเวียดนาม งานเทศกาลถือเป็นสิ่งที่สะท้อนภาพลักษณ์ของหมู่บ้านเวียดนามที่ช่วยอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมของประชาชาติ ให้การศึกษาให้แก่คนรุ่นใหม่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ต้นกำเนิดและบ้านเกิด ซึ่งเทศกาลของหมู่บ้านมักถูกจัดขึ้นในช่วงวสันต์ฤดู ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการผสมผสานอย่างกลมกลืนระหว่างฟ้าดิน ธรรมชาติเจริญงอกงามและทุกคนต่างมีความสุข

รายละเอียด

บรรยากาศการดำเนินชีวิตของหมู่บ้านเวียดนาม

บรรยากาศการดำเนินชีวิตของหมู่บ้านเวียดนาม

19/1/2560 - 14:18

(VOVWorld)-สำหรับหมู่บ้านของชาวเวียดนาม สัญลักษณ์แห่งการปกครองด้วยตนเองคือซุ้มประตูเข้าหมู่บ้านและทิวใผ่ที่ล้อมรอบหมู่บ้าน โดยชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านต่างมีขึ้นภายในขอบเขตนั้น ดังนั้น หมู่บ้านจึงถือเป็นหน่วยหนึ่งในสังคมที่สะท้อนความเป็นหนึ่งเดียวและบรรยากาศชุมชนที่ใกล้ชิดและมีเสถียรภาพ

รายละเอียด

โครงสร้างแผนผังของหมู่บ้านในเวียดนาม

โครงสร้างแผนผังของหมู่บ้านในเวียดนาม

11/1/2560 - 15:01

(VOVWorld)-หมู่บ้านต่างๆของเวียดนามมีต้นกำเนิดจากอารยธรรมการปลูกข้าวนาดำ โดยมีเอกลักษณ์ของหมู่บ้านทำการเกษตร โครงสร้างแผนผังของหมู่บ้านมีความผูกพันธ์กับวิถีชีวิตและอาชีพการปลูกข้าวของชาวบ้าน ซึ่งสร้างบรรยากาศชนบทที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวเวียดนาม

รายละเอียด

หมู่บ้านและปัจจัยที่สร้างโฉมหน้าของหมู่บ้านเวียดนาม

หมู่บ้านและปัจจัยที่สร้างโฉมหน้าของหมู่บ้านเวียดนาม

5/1/2560 - 9:00

(VOVWorld)-หมู่บ้านเป็นสถานที่ที่ชาวเวียดนามเกิดและเติบโตขึ้น โดยมีทิวใผ่ ท่าน้ำ ต้นไทรและทำนองเพลงพื้นเมืองต่างๆ เมื่อกล่าวถึงหมู่บ้าน ชาวเวียดนามต่างก็นึกถึงช่วงเวลาการใช้ชีวิตที่อบอุ่นกับพ่อแม่ ความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านที่ดีงามและความเห็นอกเห็นใจ หมู่บ้านแต่ละแห่งต่างมีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่โดดเด่นและมีอาชีพหัตถกรรมของตนเอง

รายละเอียด

รูปแบบการพัฒนาสหกรณ์แบบใหม่ในจังหวัดห่าติ๋ง

รูปแบบการพัฒนาสหกรณ์แบบใหม่ในจังหวัดห่าติ๋ง

28/12/2559 - 10:33

(VOVWorld)-เมื่อเร็วๆนี้ จังหวัดห่าติ๋งมีสหกรณ์ต่างๆที่ผลิตและประกอบธุรกิจที่เชื่อมกับโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ในท้องถิ่น กลุ่มสหกรณ์ดังกล่าวมีวิธีการปฏิบัติที่สร้างสรรค์และคล่องตัว ซึ่งสร้างประสิทธิภาพสูงทางเศรษฐกิจ

รายละเอียด

จังหวัดเดียนเบียนแก้ปัญหาความยากจนด้วยการปลูกยางพารา

จังหวัดเดียนเบียนแก้ปัญหาความยากจนด้วยการปลูกยางพารา

22/12/2559 - 10:00

(VOVWorld)-นับตั้งแต่ปี๒๐๐๘ เครือบริษัทอุตสาหกรรมยางพาราเวียดนามสามารถปลูกยางพาราในพื้นที่กว่า๓๓๐๐เฮกตาร์ของจังหวัดเดียนเบียน จนถึงขณะนี้ การปลูกยางพาราได้มีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกของครอบครัวเกษตรกรในการผลิต โดยปรับปรุงวิธีการผลิตตามแนวทางอุตสาหกรรมและทันสมัย ซึ่งมีส่วนช่วยปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและลดอัตราครอบครัวที่ยากจน

รายละเอียด

จังหวัดบั๊กก๋านเน้นสร้างสรรค์ชนบทใหม่

จังหวัดบั๊กก๋านเน้นสร้างสรรค์ชนบทใหม่

14/12/2559 - 15:52

(VOVWorld)-ปี๒๐๑๖ จังหวัดบั๊กก๋านได้ตั้งเป้าไว้ว่า จะมีตำบล๔แห่งที่ได้มาตรฐานชนบทใหม่ได้แก่ ตำบลเกิ๋มหย่าง กวนบิ่ง อำเภอแบกทงและกาวจิ๋ อำเภอบาเบ๋และตำบลเกื่องเหลย อำเภอนาหรี่ เพื่อปฏิบัติเป้าหมายดังกล่าว ท้องถิ่นต่างๆกำลังเน้นก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาการผลิตควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเปลี่ยนโฉมใหม่ให้แก่ตำบลเขตเขา

รายละเอียด

เกษตรกรด่งท๊าปสร้างฐานะจากการเพาะเห็ดฟาง

เกษตรกรด่งท๊าปสร้างฐานะจากการเพาะเห็ดฟาง

7/12/2559 - 10:14

(VOVWorld)-การเพาะเห็ดฟางเป็นอาชีพพื้นเมืองในอำเภอลายวุง จังหวัดด่งท๊าป จากความต้องการที่นับวันเพิ่มมากขึ้นของตลาด เกษตรกรที่นี่ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือนเพื่อเพิ่มผลผลิตและยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์

รายละเอียด

การพัฒนาสหกรณ์แบบใหม่เชื่อมกับห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์

การพัฒนาสหกรณ์แบบใหม่เชื่อมกับห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์

23/11/2559 - 14:28

(VOVWorld)-การเข้าร่วมห่วงโซ่การผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยเพื่อพัฒนาสหกรณ์แบบใหม่ สหภาพสหกรณ์เวียดนามกำลังสร้างสรรค์รูปแบบสหกรณ์แบบใหม่ที่เชื่อมกับคุณค่าของผลิตภัณฑ์และสินค้าหลัก

รายละเอียด

เพิ่มความหลากหลายของรูปแบบการจัดสรรน้ำสะอาดให้แก่เขตชนบทของจังหวัดบั๊กนิง

เพิ่มความหลากหลายของรูปแบบการจัดสรรน้ำสะอาดให้แก่เขตชนบทของจังหวัดบั๊กนิง

16/11/2559 - 14:21

(VOVWorld)-ในหลายปีที่ผ่านมา จากเงินทุนของโครงการเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการเข้าถึงน้ำสะอาดและสุขอนามัย จังหวัดบั๊กนิงได้ผลักดันการจัดสรรน้ำสะอาดให้แก่ประชาชนในเขตชนบท จนถึงปัจจุบัน อัตราประชาชนที่ได้ใช้น้ำสะอาดอยู่ที่ร้อยละ๙๘

รายละเอียด

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 222 ฉบับจากผู้ฟัง 41 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

(VOVworld) - ในชีวิตประจำวันของคนเวียดนาม ช่วงเวลาทานอาหารมื้อค่ำคือช่วงเวลาแห่งการชุมนุมที่อบอุ่นของสมาชิกทุกคนในครอบครัว โดยทุกคนจะทานข้าวและคุยกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งเมนูอาหารมื้อคํ่าก็เหมือนเมนูอาหารมื้อเที่ยงที่มักจะเป็นอาหารแบบที่ปรุงทานกันได้ง่ายๆตามครอบครัว