หมู่บ้านปลูกดอกไม้เข้าสู่ฤดูตรุษเต๊ต

หมู่บ้านปลูกดอกไม้เข้าสู่ฤดูตรุษเต๊ต

(VOVWORLD) - สำหรับทุกครอบครัวเวียดนาม เมื่อวสันต์ฤดูเวียนมา นอกจากต้องมีขนมข้าวต้มมัดใหญ่ ขนมแบ๊งแต๊ตและถาดผลไม้แล้ว สีสันจากดอกไม้ก็ถือเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ตั้งแต่เหนือจรดใต้ของประเทศเวียดนาม มีหมู่บ้านปลูกดอกไม้และตลาดดอกไม้หลายแห่ง ในแต่ละพื้นที่ ประชาชนก็ชื่นชอบดอกไม้สำหรับตรุษเต๊ตแตกต่างกันไป แต่ดอกไม้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในช่วงตรุษเต๊ตคือดอกท้อ...
หมู่บ้านเบื๊อก แหล่งอนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรมของชนเผ่าไท

หมู่บ้านเบื๊อก แหล่งอนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรมของชนเผ่าไท

(VOVWORLD) - หมู่บ้านเบื๊อกในตำบล คำแส่ว อำเภอ มายโจว์ จังหวัดหว่าบิ่งห์ เป็นสถานที่ที่มีทัศนียภาพธรรมชาติที่สวยงามและเป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าไท เมื่อปี 2007 หมู่บ้านเบื๊อกได้รับการวางผังให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศเป็นจำนวนมากให้มาชมความงามของธรรมชาติและศึกษาค้นคว้าเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าไท
ความดีเลิศของอาชีพแกะสลักฝังมุก เจวียนหมี

ความดีเลิศของอาชีพแกะสลักฝังมุก เจวียนหมี

(VOVWORLD) - ตำบล เจวียนหมี อำเภอฟู้เซวียน ในเขตชานเมืองกรุงฮานอยเป็นแหล่งประกอบอาชีพงานไม้แกะสลักฝังมุกที่มีชื่อเสียงในภาคเหนือเวียดนาม ตำบล เจวียนหมี มีหมู่บ้าน 7 แห่ง ประกอบด้วย...
พัฒนาหมู่บ้านศิลปาชีพควบคู่กับการท่องเที่ยว

พัฒนาหมู่บ้านศิลปาชีพควบคู่กับการท่องเที่ยว

(VOVWORLD) - หมู่บ้านศิลปาชีพต่างๆในเวียดนามกำลังกลายเป็นสถานที่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเนื่องจากคุณค่าด้านวัฒนธรรมที่เก่าแก่และความคิดสร้างสรรค์ของช่างศิลป์ของหมู่บ้านผ่านผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวหมู่บ้านศิลปาชีพได้นำผลประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สร้างงานทำ เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในเขตชนบท พร้อมทั้งอนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรมของหมู่บ้านศิลปาชีพ
ผลักดันการเชื่อมโยงเกษตรกรเพื่อพัฒนา

ผลักดันการเชื่อมโยงเกษตรกรเพื่อพัฒนา

(VOVWORLD) - การที่ครอบครัวเกษตรกรในเขตปลูกลิ้นจี่ในอำเภอหลุกหง่าน จังหวัดบั๊กยาง มีรายได้นับล้านด่งหลังฤดูเก็บเกี่ยว หรือมีนับพันครอบครัวกลายเป็นเศรษฐีในหมู่บ้าน เมียงเถื่อง อำเภออึ๊งหว่า กรุงฮานอยจากการเป็นพ่อค้าคนกลางคือภาพที่โดดเด่นของชนบทเวียดนามในปี 2018...
หมกโจว์อนุรักษ์อาชีพทอผ้าพื้นเมือง

หมกโจว์อนุรักษ์อาชีพทอผ้าพื้นเมือง

(VOVWORLD) - อำเภอหมกโจว์ จังหวัดเซินลา ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเนื่องจากมีทัศนียภาพที่สวยงามเท่านั้น หากยังมีเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ รวมทั้งอาชีพทอผ้าพื้นเมืองอีกด้วย ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ทอผ้าพื้นเมือง...
อำเภอกวางบิ่งห์ จังหวัดห่ายาง พัฒนาการปลูกส้มอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน VietGap

อำเภอกวางบิ่งห์ จังหวัดห่ายาง พัฒนาการปลูกส้มอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน VietGap

(VOVWORLD) - ในหลายปีที่ผ่านมา การพัฒนาสวนส้มตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชของเวียดนาม หรือ VietGap ในอำเภอกวางบิ่งห์ จังหวัดห่ายาง ได้เกิดประสิทธิผลในเบื้องต้น โดยหลายครอบครัวเข้าร่วมการก่อตั้งกลุ่มปลูกส้มตามมาตรฐาน...
พัฒนาผลิตภัณฑ์หลักของหมู่บ้านศิลปาชีพเวียดนามตามแนวทางหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์

พัฒนาผลิตภัณฑ์หลักของหมู่บ้านศิลปาชีพเวียดนามตามแนวทางหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์

(VOVWORLD) - รูปแบบ “หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์” หรือโอวีโอพี มีต้นแบบจากหมู่บ้าน Oita ประเทศญี่ปุ่นเมื่อกว่า 30 ปีก่อน รูปแบบนี้ได้บรรลุผลสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และขยายผลไปยังหลายประเทศ รวมทั้งเวียดนาม เมื่อเดือนพฤษภาคมปี...
หมู่บ้านทอผ้าพื้นเมือง ก๊านตี๋

หมู่บ้านทอผ้าพื้นเมือง ก๊านตี๋

(VOVWORLD) - หมู่บ้านก๊านตี๋ ในอำเภอกว๋านบะ จังหวัดห่ายาง มีอาชีพปลูกต้นลินินหรือแฟลกซ์และการทอผ้าพื้นเมือง ชาวบ้านไม่ทราบว่า อาชีพนี้มีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ โดยทราบแต่เพียงว่า อาชีพนี้มีมานานแล้ว...
ตำบล เจี่ยงซมพัฒนาการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ซึ่งสร้างการเปลี่ยแปลงโฉมหน้าชนบท

ตำบล เจี่ยงซมพัฒนาการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ซึ่งสร้างการเปลี่ยแปลงโฉมหน้าชนบท

(VOVWORLD) - ตั้งแต่ปี 2015 ตำบลเจี่ยงซมคือตำบลแรกของเมืองเซินลาและจังหวัดเซินลาที่บรรลุมาตรฐานชนบทใหม่ ภายหลัง 3 ปีที่บรรลุมาตรฐานชนบทใหม่ ปัจจุบัน ตำบล เจี่ยงซมได้มีโฉมหน้าใหม่โดยกลายเป็นหมู่บ้านแห่งสีเขียว สวยงาม สะอาดและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น...
สัปดาห์วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการค้าหมู่บ้านศิลปาชีพหว่านฟุก

สัปดาห์วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการค้าหมู่บ้านศิลปาชีพหว่านฟุก

(VOVWORLD) - สัปดาห์วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการค้าหมู่บ้านศิลปาชีพหว่านฟุกครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “หว่านฟุก สีสันแห่งผ้าไหมพันปี” ได้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 8-14...
หมู่บ้านศิลปาชีพเวียดนามประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0

หมู่บ้านศิลปาชีพเวียดนามประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0

(VOVWORLD) - การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ได้ส่งผลอย่างกว้างลึกและรอบด้านต่อเศรษฐกิจและสังคมในโลก รวมทั้งหมู่บ้านศิลปาชีพเวียดนาม ซึ่งสร้างทั้งโอกาสและความท้าทาย...
อาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในอำเภอเถี่ยวฮว้า จังหวัดแทงฮว้า

อาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในอำเภอเถี่ยวฮว้า จังหวัดแทงฮว้า

(VOVWORLD) - อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมีอายุนับร้อยปี และพัฒนาอย่างเข้มแข็งในเขตชนบทเวียดนาม รวมทั้งอำเภอเถี่ยวฮว้า จังหวัดแทงฮว้า หลังจากมีช่วงเวลาหนึ่งที่สูญหายไป จนถึงขณะนี้ อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่นี่ได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาอย่างเข้มแข็งผ่านการประยุกต์ใช้เทคนิคใหม่ ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านนับพันครอบครัวในท้องถิ่น
ตลาดนัดเขตเขา ณ กรุงฮานอย

ตลาดนัดเขตเขา ณ กรุงฮานอย

(VOVWORLD) - ไม่ต้องไปถึงเขตเขา คุณก็สามารถลิ้มลองอาหารพื้นเมือง ศึกษาค้นคว้าเอกลักษณ์วัฒนธรรมและการละเล่นพื้นเมืองที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์ของชนเผ่าในเขตตะวันตกภาคเหนือและเขตตะวันออกภาคเหนือ ที่ตลาดนัดเขตเขาที่มีขึ้นในช่วงเทศกาล ตรุษเต๊ต ณ...
หมู่บ้าน หาว- หมู่บ้านผลิตของเล่นสำหรับเทศกาลสารทไหว้พระจันทร์

หมู่บ้าน หาว- หมู่บ้านผลิตของเล่นสำหรับเทศกาลสารทไหว้พระจันทร์

(VOVWORLD) - เมื่อเดินทางมาเยือนหมู่บ้าน หาว ในตำบล เลียวซ้า อำเภอ เอียนหมี จังหวัดฮึงเอียนในช่วงนี้ ทุกคจะได้สัมผัสบรรยากาศที่คึกคักของหมู่บ้านศิลปาชีพที่มีอายุนับร้อยปีแห่งนี้ ซึ่งมีชื่อเสียงในการผลิตของเล่นสำหรับเทศกาลสารทไหว้พระจันทร์
เกษตรกรมีรายได้สูงเนื่องจากการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

เกษตรกรมีรายได้สูงเนื่องจากการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

(VOVWORLD) - อำเภอเขตเขา ดึ๊กลิง จังหวัดบิ่งถ่วนกำลังส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนารูปแบบการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม โดยใช้เทคนิคและพันธุ์ใหม่ ซึ่งประสิทธิภาพด้านเศรษฐกิจที่ได้รับการประเมินว่าสูงกว่า 3 เท่าเมื่อเทียบกับการปลูกพืชแบบดั้งเดิมกำลังช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น