อาชีพการทำหมูยอของหมู่บ้านเอื๊อกเหล

อาชีพการทำหมูยอของหมู่บ้านเอื๊อกเหล

(VOVWORLD)-หมู่บ้านเอื๊อกเหล  ตำบลเตินเอื๊อก อำเภอแทงอวาย อยู่ห่างจากกรุงฮานอยไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ30กิโลเมตร มีชื่อเสียงในด้านการทำหมูยอจนหมูยอของหมู่บ้านแห่งนี้ถูกระบุในวัฒนธรรมอาหารของเวียดนาม
อาชีพทำกรงนกของหมู่บ้านแกงแหวก

อาชีพทำกรงนกของหมู่บ้านแกงแหวก

(VOVWORLD)-หมู่บ้านแกงแหวก ตำบลเยินหว่า อำเภอแทงอวาย กรุงฮานอย ไม่เพียงแต่เป็นแผ่นดินที่มีเกียรติประวัติใฝ่การศึกษา โดยมีผู้ที่สอบได้จองวน2ท่านเท่านั้นหากยังเป็นหมู่บ้านทำกรงนกที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศอีกด้วย...
แกงแหวก-หมู่บ้านที่มีผู้สอบได้จอหงวน2ท่าน

แกงแหวก-หมู่บ้านที่มีผู้สอบได้จอหงวน2ท่าน

(VOVWORLD)-หมู่บ้านแกงแหวกหรือมีอีกชื่อคือหมู่บ้านวาก  ตำบลเยินหว่า อำเภอแทงอวาย กรุงฮานอยมีชื่อเสียงเนื่องจากเป็นแผ่นดินที่มีเกียรติประวัติใฝ่การศึกษา  ลูกหลานของตระกูลเหงวียนในหมู่บ้านแกงแหวกเป็นผู้ที่เรียนดีและสอบได้คะแนนสูง  ที่นี่ยังเป็นบ้านเกิดของผู้ที่สอบได้จอหงวน2ท่านและผู้ที่ดำรงตำแหน่งที่สำคัญของประเทศ 
ชาวบ้านเกาะเท้ยเซินทำการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ชาวบ้านเกาะเท้ยเซินทำการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

(VOVWORLD) -กู่ลาวเท้ยเซินหรือมีอีกชื่อคือโก่นท้ายเซินหรือโก่นเลิน ตำบลเท้ยเซิน เมืองหมีทอ จังหวัดเตี่ยนยาง อยู่ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำเตี่ยนตอนล่าง ซึ่งเท้ยเซินได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเนื่องจากไม่เพียงแต่เป็นเขตปลูกผลไม้ที่อร่อยเท่านั้นหากยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในวันหยุดสุดสัปดาห์อีกด้วย  ในหลายปีที่ผ่านมา...
หมู่บ้านด่งกี๋-หมู่บ้านแห่งการทำธุรกิจstartup

หมู่บ้านด่งกี๋-หมู่บ้านแห่งการทำธุรกิจstartup

(VOVWORLD) -หมู่บ้านด่งกี๋ ตำบลตื่อเซิน จังหวัดบั๊กนิงเป็นหมู่บ้านศิลปาชีพผลิตเครื่องเฟอร์นิเจอร์พื้นเมืองของเวียดนาม โดยมีอีกชื่อคือ “หมู่บ้านเก่ย”  ซึ่งผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านด่งกี๋มีชื่อเสียงทั้งภายในและต่างประเทศ  เพื่อขยายขอบเขตการผลิตและผลักดันการส่งออก ...
อาชีพการทำเต้าเจี้ยวในหมู่บ้านกื๋อด่า

อาชีพการทำเต้าเจี้ยวในหมู่บ้านกื๋อด่า

(VOVWORLD) -หมู่บ้านกื๋อด่า ตำบลกื๋อเค อำเภอแทงอวาย กรุงฮานอย ไม่เพียงแต่เป็นหนึ่งในหมู่บ้านผลิตวุ้นเส้นที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเวียดนามเท่านั้นหากยังมีชื่อเสียงในการทำเต้าเจี้ยวอีกด้วยจนเมื่อกล่าวถึงเต้าเจี้ยวที่อร่อยก็ต้องนึกถึงเต้าเจี้ยวกื๋อด่า
อาชีพการทำวุ้นเส้นในหมู่บ้านกื๋อด่า

อาชีพการทำวุ้นเส้นในหมู่บ้านกื๋อด่า

(VOVWORLD) -หมู่บ้านกื๋อด่า อำเภอแทงอวาย กรุงฮานอยไม่เพียงแต่อนุรักษ์บ้านโบราณและบ้านที่มีสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสเท่านั้นหากยังเป็นหนึ่งในหมู่บ้านผลิตวุ้นเส้นที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเวียดนามอีกด้วย 
เอกลักษณ์สถาปัตยกรรมแบบโบราณของเวียดนามและฝรั่งเศสในหมู่บ้านกื๋อด่า

เอกลักษณ์สถาปัตยกรรมแบบโบราณของเวียดนามและฝรั่งเศสในหมู่บ้านกื๋อด่า

(VOVWORLD) -หมู่บ้านกื๋อด่าตั้งอยู่ในเขตริมฝั่งแม่น้ำเหญะ ตำบลกื๋อเค อำเภอแทงอวาย  ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงฮานอยไปทางทิศตะวันตกประมาณ20กิโลเมตร  นี่เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่มีสถาปัตยกรรมทั้งแบบโบราณของเวียดนามและฝรั่งเศส
หมู่บ้านดงหงาก-ความภาคภูมิใจในเกียรติประวัติใฝ่การศึกษา

หมู่บ้านดงหงาก-ความภาคภูมิใจในเกียรติประวัติใฝ่การศึกษา

(VOVWORLD) -หมู่บ้านดงหงากหรือมีอีกชื่อคือหมู่บ้านแหวในเขตตื่อเลียมเหนือ กรุงฮานอยไม่เพียงแต่มีชื่อเสียงเนื่องจากมีสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านชนบทในภาคเหนือเท่านั้นหากยังเป็นบ้านเกิดของผู้ได้เป็นขุนนางหลายท่าน นี่เป็นหมู่บ้านที่มีผู้ได้คะแนนสูงในการสอบจอหงวนหรือเท่ากับระดับปริญญาเอกมากที่สุดในราชธานีทังลองในอดีตหรือกรุงฮานอยในปัจจุบัน
หมู่บ้านต๋าแทงอวาย- ความภาคภูมิใจในเกียรติประวัติใฝ่การศึกษาและวรรณกรรม

หมู่บ้านต๋าแทงอวาย- ความภาคภูมิใจในเกียรติประวัติใฝ่การศึกษาและวรรณกรรม

(VOVWORLD) -หมู่บ้านต๋าแทงอวายเป็นหมู่บ้านที่มีเกียรติประวัติใฝ่การศึกษาและเป็นถิ่นกำเนิดของบุคคลที่มีคุณูปการต่อประเทศและกวีที่มีชื่อเสียงในราชธานีทังลองในอดีตและกรุงฮานอยในปัจจุบัน
อาชีพการทำพัดของหมู่บ้านจ่างเซิน

อาชีพการทำพัดของหมู่บ้านจ่างเซิน

(VOVWORLD) -หมู่บ้านจ่างเซินมีชื่อเสียงไม่เพียงแต่เป็นหมู่บ้านศิลปาชีพช่างไม้ดีเด่นของเวียดนามเท่านั้น หากยังเป็นหนึ่งในถิ่นกำเนิดของอาชีพการทำพัดที่มีอายุนับร้อยปีอีกด้วย
เอกลักษณ์เทศกาลแรกนาขวัญของชาวบ้านตำบลกว๋างเอียน จังหวัดกว๋างนิง

เอกลักษณ์เทศกาลแรกนาขวัญของชาวบ้านตำบลกว๋างเอียน จังหวัดกว๋างนิง

(VOVWORLD) -งานเทศกาลแรกนาขวัญปี2017มีขึ้นในเดือน6ตามจันทรคติที่วิหารโก๊กและแม่น้ำเกื๋อดิ่ง แขวงฟองก๊ก ตำบลกว๋างเอียน จังหวัดกว๋างนิง ซึ่งเป็นกิจกรรมวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวที่น่าสนใจของชาวบ้านที่นี่  โดยดึงดูดการเข้าร่วมของประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก
นาง เจิ่นถิหั่ง-สตรีดีเด่นในการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ในจังหวัดฮึงเอียน

นาง เจิ่นถิหั่ง-สตรีดีเด่นในการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ในจังหวัดฮึงเอียน

(VOVWORLD) -ครอบครัวของนาง เจิ่นถิหั่ง  หมู่บ้านดว่านด่าว ตำบลดว่านด่าว อำเภอฝู่กื่อ จังหวัดฮึงเอียน เป็นผู้เดินหน้าในการปฏิบัติขบวนการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ ...
เอกลักษณ์อาชีพช่างไม้จ่างเซิน

เอกลักษณ์อาชีพช่างไม้จ่างเซิน

(VOVWORLD) -หมู่บ้านจ่างเซิน  ตำบลจ่างเซิน อำเภอแถกเทิด กรุงฮานอย เป็นหนึ่งในหมู่บ้านศิลปาชีพช่างไม้เก่าแก่ที่สุดในเวียดนาม  ผ่านความผันผวนทางประวัติศาสตร์ต่างๆ ...
เอกลักษณ์ของอาชีพการทำแมลงปอไม้ใผ่แถกสา

เอกลักษณ์ของอาชีพการทำแมลงปอไม้ใผ่แถกสา

(VOVWORLD) -ตำบลแถกสาขึ้นชื่อด้วยอาชีพทำแมลงปอไม้ใผ่  โดยบรรดาช่างฝีมือในตำบลแถกสา อำเภอแถกเทิต กรุงฮานอยสามารถทำแมลงปอไม้ใผ่ที่น่ารักๆและมีชีวิตชีวา
ดาสี-หมู่บ้านศิลปาชีพตีเหล็กในเขตที่ราบลุ่มภาคเหนือ

ดาสี-หมู่บ้านศิลปาชีพตีเหล็กในเขตที่ราบลุ่มภาคเหนือ

(VOVWORLD) -หมู่บ้านดาสีตั้งอยู่ในเขตพื้นที่มีความผูกพันธ์คุณความดีของบุคคลผู้มีชื่อเสียงที่มีคุณูปการต่อชาติในประวัติศาสตร์  หมู่บ้านดาสีเป็นหนึ่งในหมู่บ้านศิลปาชีพตีเหล็กที่มีชื่อเสียงและยาวนานที่สุดในเขตที่ราบลุ่มภาคเหนือ
หมู่บ้านบิ่งด่า -แผ่นดินแห่งมรดก

หมู่บ้านบิ่งด่า -แผ่นดินแห่งมรดก

(VOVWORLD) -หมู่บ้านบิ่งด่า ตำบลบิ่งมิง อำเภอแทงอวาย กรุงฮานอยหรือมีอีกชื่อคือ หมู่บ้านบุ่ย เป็นหมู่บ้านเวียดนามโบราณที่มีโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ที่ผูกพันกับตำนานเกี่ยวกับต้นกำเนิดของประชาชาติเวียดนาม  ซึ่งอยู่ห่างจากใจกลางกรุงฮานอยไปทางทิศตะวันตกประมาณ20กิโลเมตร...
หมู่บ้านศิลปาชีพลายสา-สถานที่เก็บรักษาศิลปะการถ่ายภาพในเวียดนาม

หมู่บ้านศิลปาชีพลายสา-สถานที่เก็บรักษาศิลปะการถ่ายภาพในเวียดนาม

(VOVWORLD) -ในบรรดาหมู่บ้านศิลปาชีพพื้นเมืองในเวียดนาม มีหมู่บ้านศิลปาชีพพิเศษหมู่บ้านหนึ่ง นั่นคือหมู่บ้านถ่ายภาพลายสา  นี่เป็นจุดเริ่มต้นของอาชีพถ่ายภาพในเวียดนาม
ดงหงาก-หมู่บ้านโบราณในกรุงฮานอย

ดงหงาก-หมู่บ้านโบราณในกรุงฮานอย

(VOVWORLD) -หมู่บ้านดงหงากหรือมีอีกชื่อคือแก๋แหวอยู่ห่างจากใจกลางกรุงฮานอยประมาณ10กิโลเมตรเป็นหมู่บ้านโบราณริมฝั่งแม่น้ำแดงที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์อย่างสมบูรณ์จนถึงทุกวันนี้