การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนและการประชุมทาบทามร่วมอาเซียน

17 มีนาคม 2560 - 13:27:19

การประชมเจาหนาทอาวโสอาเซยนและการประชมทาบทามรวมอาเซยน hinh 0
(Photo: thegioivavietnam)
(VOVWorld)-ในระหว่างวันที่๑๕-๑๖มีนาคม ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ได้มีการจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนหรือ SOM ASEANและการประชุมทาบทามร่วมอาเซียนหรือ JCM ซึ่งคณะผู้แทนเวียดนามนำโดยนาย เหงวียนก๊วกหยุง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
โดยที่ประชุมได้ทำการตรวจสอบและเสร็จสิ้นการจัดทำโครงการปฏิบัติงาน ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารต่างๆเพื่อยื่นต่อการประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่๓๐ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่๒๖-๒๙เมษายน ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์พิจารณาอนุมัติ  คาดว่า บรรดาผู้นำอาเซียนได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและโลก  กระบวนการสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียน  ความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนต่างๆ แนวทางความร่วมมือและปัญหาที่ได้รับความสนใจต่างๆ
สำหรับความผันผวนครั้งล่าสุดในภูมิภาค บรรดาเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนได้หารือเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำร่างระเบียบการปฏิบัติต่อกันในทะเลตะวันออกหรือซีโอซี  โดยย้ำถึงความหมายและความสำคัญในการส่งเสริมความสามัคคี บทบาทการเป็นศูนย์กลางและวิธีของอาเซียนในการจัดทำซีโอซี  ผลักดันการทาบทามกับจีน โดยพยายามบรรลุกรอบของซีโอซีในกลางปี๒๐๑๗  ในกระบวนการนี้ ประเทศต่างๆต้องยืนหยัดปฏิบัติแถลงการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติของทุกฝ่ายในทะเลตะวันออกหรือดีโอซีอย่างมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์ มาตรการสร้างความไว้วางใจและป้องกันไม่ให้เกิดการปะทะ
ที่ประชุมยังหารือเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติแผนการโดยรวมเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียน  ลดช่องว่างของการพัฒนา  ผลักดันการเชื่อมโยง  ปรังปรุงกลไกการดำเนินงานและยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติเสาหลักต่างๆของประชาคม.

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 222 ฉบับจากผู้ฟัง 41 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

(VOVworld) - ในชีวิตประจำวันของคนเวียดนาม ช่วงเวลาทานอาหารมื้อค่ำคือช่วงเวลาแห่งการชุมนุมที่อบอุ่นของสมาชิกทุกคนในครอบครัว โดยทุกคนจะทานข้าวและคุยกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งเมนูอาหารมื้อคํ่าก็เหมือนเมนูอาหารมื้อเที่ยงที่มักจะเป็นอาหารแบบที่ปรุงทานกันได้ง่ายๆตามครอบครัว