การฝึกการตีพิมพ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ลาว

(VOVWORLD) - ในหลายปีที่ผ่านมา พรรคและรัฐบาลลาวได้วางแผนให้การตีพิมพ์ การพิมพ์และพิมพ์จำหน่ายคือการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ในด้านต่างๆให้แก่ประชาชนเพื่อมีส่วนร่วมพัฒนาแหล่งบุคลากร ปี 2019 ซึ่งเป็นปีที่ 4 ที่กรมตีพิมพ์ การพิมพ์และพิมพ์จำหน่ายเวียดนามได้ประสานงานกับกรมตีพิมพ์ลาวจัดการฝึกอบรมในด้านนี้ให้แก่เจ้าหน้าที่ลาว ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจ ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งของทุกฝ่าย เวียดนามในการยกระดับทักษะวิชาชีพให้แก่เจ้าหน้าที่ลาว
การฝึกการตีพิมพ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ลาว - ảnh 1เจ้าหน้าที่ลาวเข้าร่วมการฝึกอบรม

“ผมได้เรียนวิชาชีพในการพิมพ์ ข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นและวิธีการแก้ไข ส่วนครูสอนก็อธิบายให้เข้าใจง่าย ชัดเจนและสอดคล้องกับความเป็นจริง ส่วนวิธีการควบคุมคุณภาพของการพิมพ์เป็นประโยชน์ต่อผมมาก”

“ในการฝึกอบรมครั้งนี้ เราได้มีโอกาสหารือเกี่ยวกับปัญหาใหม่ๆในการตีพิมพ์เพื่อพัฒนาหน่วยงานนี้ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับแนวโน้มปัจจุบัน เราขอขอบคุณครูอาจารย์เวียดนามที่ได้ให้ความรู้ แม้เป็นคอร์ดระยะสั้นแต่ก็เป็นประโยชน์อย่างมากต่อหน่วยงานตีพิมพ์ของลาว”

การฝึกอบรมได้มีขึ้น ณ กรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาวในระหว่างวันที่ 6-10 พฤษภาคม โดยมีเจ้าหน้าที่ลาว 110 คนจากสำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ภาครัฐและภาคเอกชนในกรุงเวียงจันทน์เข้าร่วม เช่น สำนักพิมพ์ปัญญาชน สำนักพิมพ์การศึกษาและสำนักพิมพ์วรรณกรรม ส่วนครูอาจารย์เป็นสมาชิกที่มีชื่อเสียงของสมาคมการพิมพ์นครโฮจิมินห์ บริษัทพิมพ์หุ้นส่วน Scitech บริษัทหุ้นส่วนวัฒนธรรมและการสื่อสารหญานาม บริษัทพิมพ์เตี๊ยนโบะ เป็นต้น นาง มายถิเฮือง ตัวแทนคณะกรรมการจัดการฝึกอบรม หัวหน้าฝ่ายบริหารการตีพิมพ์ สังกัดกรมตีพิมพ์ การพิมพ์และพิมพ์จำหน่ายเวียดนามเผยว่า              “ครูอาจารย์มาช่วยฝึกอบรมครั้งนี้ล้วนเป็นผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านการตีพิมพ์ การพิมพ์และพิมพ์อจำหน่าย เป็นเจ้าของสถานประกอบการรายใหญ่ที่มีชื่อเสียงในเวียดนาม ผู้เชี่ยวชาญหลายคนเคยมาที่นี่หลายครั้งในฐานะผู้บริหารบริษัท โดยเฉพาะบริษัทการพิมพ์เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองฝ่าย”

การฝึกการตีพิมพ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ลาว - ảnh 2นาย เหงียนเหญิดแอ็ง ผู้อำนวยการบริษัทหุ้นส่วนวัฒนธรรมและการสื่อสารหญานามแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเจ้าหน้าที่ลาว

ตามแนวโน้มของโลก การตีพิมพ์ การพิมพ์และพิมพ์จำหน่ายนับวันพัฒนาอย่างกว้างลึกมากขึ้น สำนักพิมพ์และสถานประกอบการพิมพ์จำหน่ายต้องพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อฟันฝ่าอุปสรรคและความท้าทายต่างๆ และหนึ่งในประเด็นที่เจ้าหน้าที่ลาวถามเยอะที่สุดในการฝึกอบรมครั้งนี้คือ ปัญหาลิขสิทธิ์ นาย เหงียนเหญิดแอ็ง ผู้อำนวยการบริษัทหุ้นส่วนวัฒนธรรมและการสื่อสารหญานามได้ตอบว่า            “15 ปีก่อน เมื่อเริ่มซื้อลิขสิทธิ์ เรามีความกังวลเป็นอย่างมากว่า ต้องทำอย่างไรเพื่อสามารถซื้อลิขสิทธิ์จากสำนักพิมพ์ยุโรปและทวีปอเมริกาในราคาถูกที่สุด เดี๋ยวนี้ ถ้าหากคุณอยากซื้อลิกขสิทธิ์ เราก็พร้อมให้การช่วยเหลือในกรอบความร่วมมือระหว่างกรมตีพิมพ์ลาวกับกรมตีพิมพ์ การพิมพ์และพิมพ์จำหน่ายเวียดนามและโครงการฝึกอบรมด้านลิขสิทธิ์ อีกทั้งให้การช่วยเหลือด้านมาร์เก็ตติ้ง การสร้างร้านขายหนังสือและการจัดกิจกรรมต่างๆ”

ส่วนนาง บัวไข เพ็งพะจันทน์ อธิบดีกรมตีพิมพ์ลาวได้ชื่นชมความรู้ ประสบการณ์และบทเรียนอันล้ำค่าของเวียดนามเกี่ยวกับปัญหาลิขสิทธิ์ การสร้างร้านขายหนังสือ การทำมาร์เก็ตติ้งและการบริหารสถานประกอบการตีพิมพ์และพิมพ์จำหน่ายและแสดงความประสงค์ว่า            “หวังว่า ในเวลาข้างหน้า ทางกรมฯ ของเวียดนามจะร่วมมือและให้การช่วยเหลือลาวในการตีพิมพ์ การพิมพ์และการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ระดับบริหารต่อไปเพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาคนี้ของลาวมีประสิทธิภาพมากขึ้น ควบคู่กันนั้นจะอำนวยความสะดวกให้บุคลากรในสมาคมตีพิมพ์ สำนักพิมพ์และบริษัทพิมพ์จำหน่ายต่างๆของลาวได้เข้าร่วมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับฝ่ายเวียดนามเพื่อตอบสนองความต้องการในการตีพิมพ์ที่สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ของพรรคและรัฐในชีวิตประจำวัน”

ในเวลาข้างหน้า ทางกรมฯ ของเวียดนามและกรมตีพิมพ์ลาวจะจัดกิจกรรมร่วมมือในด้านนี้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เช่น การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาชีพ การจัดงานนิทรรศการและการตีพิมพ์หนังสือเวียดนาม – ลาว เพื่อขยายความรู้และเผยแพร่วัฒนธรรมการอ่านหนังสือในหมู่ประชาชนของทั้งสองประเทศ ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์มิตรภาพเวียดนาม – ลาวให้แน่นแฟ้นมากขึ้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด