การฝึกอบรมแหล่งบุคลากรด้านการบริหารภาครัฐให้แก่ประเทศลาว

(VOVWORLD) -ในตลอด19ปีที่ผ่านมา สถาบันการเมืองรัฐศาสตร์แห่งชาติได้รับมอบหน้าที่จากรัฐบาลเวียดนามในการฝึกอบรมแหล่งบุคลากรด้านการบริหารภาครัฐให้แก่ประเทศลาวบนพื้นฐานของข้อตกลงความร่วมมือที่ได้ลงนามระหว่างสองรัฐบาล   งานด้านการฝึกอบรมแหล่งบุคลากรให้แก่ลาวเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มีส่วนร่วมผลักดันความสัมพันธ์มิตรภาพร่วมมือระหว่างสองพรรคและประชาชนเวียดนาม-ลาว
การฝึกอบรมแหล่งบุคลากรด้านการบริหารภาครัฐให้แก่ประเทศลาว - ảnh 1รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ เลืองแทงเกื่อง รองอธิบดีสถาบันการเมืองรัฐศาสตร์แห่งชาติ 

  ในพิธีฉลองเทศกาลบุญปีใหม่ลาวปี2018  รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ เลืองแทงเกื่อง รองอธิการบดีสถาบันการเมืองรัฐศาสตร์แห่งชาติได้ชื่นชมความรับผิดชอบและความพยายามในการศึกษาของนักศึกษาลาว ซึ่งแสดงให้เห็นผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาและการวิจัยอย่างแข็งขันและผลการเรียนที่ดี  รองศาสตราจารย์  ดอกเตอร์ เลืองแทงเกื่องได้เผยว่า บรรดานักศึกษาลาวที่กำลังศึกษาในสถาบันฯส่วนใหญ่ศึกษาในสาขาการบริหารราชการ บุคลากร นโยบายรัฐศาสตร์  การบริหารเศรษฐกิจ เป็นต้น “ทุกๆปี สถาบันการเมืองรัฐศาสตร์แห่งชาติได้ช่วยลาวฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ระดับสูงและระดับกลาง20คน นักศึกษาระดับปริญญาตรี30คนและนักศึกษาระดับปริญญาโท20คน  มีนักศึกษาลาวที่กำลังศึกษาในสถาบันฯกว่า100คน  บรรดานักศึกษาลาวมีความตั้งใจในการเรียนและการฝึกฝนหล่อหลอมตนเอง  จากความคล้ายคลึงกันด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตและความสัมพันธ์มิตรภาพระหว่างสองประชาชาติ บรรดานักศึกษาลาวสามารถปรับตัวเข้ากับชีวิตความเป็นอยู่และการศึกษาในเวียดนามได้อย่างรวดเร็ว”  

หลังจากเรียนจบ นักศึกษาลาวหลายคนได้กลับประเทศและประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์ที่เป็นจริง ซึ่งมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาการบริหารราชการในท้องถิ่นของตน คุณ กงแกว ลุนมะลา รองหัวหน้าสำนักงานอำเภอปทุมพร แขวงจำปาศักดิ์ได้เผยว่า“ผมเรียนสาขาการบริหารเศรษฐกิจในสถาบันฯในช่วงปี2010-2015 หลังจากที่เรียนจบ ผมได้กลับไปทำงานในท้องถิ่นและประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานในท้องถิ่น โดยเฉพาะ งานด้านการบริหารเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของท้องถิ่น   ภายหลัง2ปี ผมมีโอกาสมาศึกษาระดับปริญญาโทในเวียดนามเพื่อเพิ่มความรู้และยกระดับทักษะความสามารถในการทำงาน”

การฝึกอบรมแหล่งบุคลากรด้านการบริหารภาครัฐให้แก่ประเทศลาว - ảnh 2ทางสถาบันฯจัดงานเทศกาลบุญปีใหม่ให้แก่นักศึกษาลาว 

นอกจากการฝึกอบรมแล้ว  ทางสถาบันฯยังให้ความสนใจต่อชีวิตความเป็นอยู่ทั้งทางวัตถุและจิตใจของบรรดานักศึกษาลาว นาง เหงวียนทูเฮือง เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาของสถาบันการเมืองรัฐศาสตร์แห่งชาติได้เผยว่า “ทางสถาบันฯอำนวยความสะดวกให้แก่บรรดานักศึกษาลาว  นอกจากงานด้านการฝึกอบรมแล้ว พวกเรายังให้ความสนใจในด้านที่พักและการดูแลสุขภาพของนักศึกษาลาว โดยห้องพักของนักศึกษาลาวจะอยู่ร่วมกัน3-4คนเท่านั้น ซึ่งน้อยกว่าของนักศึกษาเวียดนามที่อยู่ร่วมกัน6-8คน โดยมีห้องน้ำในตัวและมีอินเตอร์เน็ต”

การศึกษาและวิจัยในสถาบันฯของนักศึกษาลาวยังประสบอุปสรรคเนื่องจากต้องใช้คำศัพท์เฉพาะทางในขณะที่ทักษะความสามารถในการใช้ภาษาเวียดนามของนักศึกษาลาวยังมีจำกัด อีกทั้ง พจนานุกรมและเอกสารภาษาลาวยังมีไมามาก  เพื่อช่วยให้นักศึกษาลาวแก้ไขปัญดังกล่าว  นอกจากการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว บรรดาครูอาจารย์และกองเยาวชนก็ได้ส่งนักศึกษาที่มีความสามารถมาช่วยนักศึกษาลาวในการเรียน  นาย คันสิทธิ์ ลาททาสิน นักศึกษาปีที่4ได้กล่าวถึงควาทรงจำตอนเพิ่งเข้าเรียนว่า “ตอนเข้ามาเรียนในสถาบันฯใหม่ๆ ผมประสบอุปสรรคต่างๆเนื่องจากความสามารถในการใช้ภาษาวียดนามของผมไม่ดี รวมถึงสภาพอากาศและการเดินทาง  จนทำให้ผมอยากกลับบ้าน  จากความช่วยเหลือของครูอาจารย์และบรรดานักศึกษาเวียดนาม ผมจึงตั้งใจเรียน  ทุกๆปี ทางสถาบันก็ได้จัดพิธีฉลองวันงานที่สำคัญของลาว เช่น วันชาติหรือเทศกาลบุญปีใหม่เพื่อช่วยให้นักศึกษาลาวรู้สึกอบอุ่นใจและมีความพยายามในการเรียน”

ในเวลาที่จะถึง ทางสถาบันฯจะขยายการฝึกอบรมทักษะความสามารถในการบริหารแหล่งบุคลากรและการบริหารให้แก่นักศึกษาลาว คาดว่า ทางสถาบันฯจะจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าลาวเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักศึกษาด้วยกันและกับครูอาจารย์เพื่อกระชับความสัมพันธ์มิตรภาพระหว่างสองประเทศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด