ขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจข้ามแดนเวียดนาม-กัมพูชา-ลาว

(VOVworld) –สามประเทศควรมีกลไก มาตรการและข้อกำหนดเพื่อสนับสนุนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจข้ามแดน พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผลกระทบข้ามแดนต่ออนุภูมิภาคแม่น้ำโขง

ขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจข้ามแดนเวียดนาม-กัมพูชา-ลาว - ảnh 1
การสัมมนา“ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจข้ามแดน
เวียดนาม-กัมพูชา-ลาว”

(VOVworld) – ผลกระทบจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บางปัญหาเกี่ยวกับเขตชายแดนและแหล่งทรัพยากรข้ามแดนคือปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจข้ามแดนเวียดนาม-กัมพูชา-ลาว นี่คือเนื้อหาที่ถูกหยิบยกขึ้นมาหารือในการสัมมนานานาชาติประจำปีครั้งที่ 4 เกี่ยวกับสังคมศาสตร์ “ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจข้ามแดนเวียดนาม-กัมพูชา-ลาว” ในวันที่ 27 กรกฎาคม ณ เมืองดาลัด เขตที่ราบสูงไตเงวียน
บรรดาผู้แทนได้แสดงความเห็นว่า เวียดนาม-กัมพูชา-ลาวต้องขยายการวิจัยและหารือเพื่อกำหนดการเน้นความร่วมมือข้ามแดนเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันและกลไกการประสานนโยบายเพื่อผลักดันความร่วมมือข้ามแดนอย่างมีประสิทธิภาพ สามประเทศควรมีกลไก มาตรการและข้อกำหนดเพื่อสนับสนุนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจข้ามแดน พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผลกระทบข้ามแดนต่ออนุภูมิภาคแม่น้ำโขง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด