ขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างเวียดนามกับกัมพูชา

(VOVWORLD) - ในหลายปีที่ผ่านมา ความสัมพันธ์สามัคคีมิตรภาพและความร่วมมือในทุกด้านระหว่างเวียดนามกับกัมพูชาได้พัฒนาอย่างดีงามและกว้างลึก ซึ่งได้รับการทำนุบำรุงผ่านคนรุ่นแล้วรุ่นเล่าและนับวันพัฒนาอย่างรวดเร็วในหลายด้าน เช่น การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการศึกษา โดยความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและการค้าได้บรรลุก้าวพัฒนาอย่างข้ามขั้นและเป็นปัจจัยสำคัญเพื่อมีส่วนร่วมเสริมสร้างความสัมพันธ์ “เพื่อนบ้านที่ดี มิตรภาพที่มีมาช้านาน ความร่วมมืออย่างรอบด้าน ยั่งยืนและยาวนาน” ระหว่างสองประเทศ
ขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างเวียดนามกับกัมพูชา - ảnh 1ฟอรั่มส่งเสริมการค้าและการลงทุนเวียดนาม - กัมพูชาปี 2018

เวียดนามและกัมพูชามีภูมิศาสตร์ที่สะดวกและสนับสนุนกันในการพัฒนา ระยะความร่วมมือในปัจจุบันถือว่าเป็นระยะทองเพื่อขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าทวิภาคี นี่คือข้อสังเกตของนาย หวูกวางมิงห์ เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำกัมพูชาเกี่ยวกับศักยภาพความร่วมมือระหว่างสองประเทศ “นับตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงปัจจุบัน กระทรวง หน่วยงาน ท้องถิ่นและสถานประกอบการของทั้งสองประเทศได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อปฏิบัติกิจกรรมร่วมมือสำคัญๆในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม กลาโหม ความมั่นคง การพบปะแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนเพื่อมีส่วนร่วมขยายความสัมพันธ์มิตรภาพที่มีมาช้านานและความร่วมมือในทุกด้านระหว่างสองประเทศให้พัฒนายิ่งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศ”

ควบคู่กับความได้เปรียบในด้านภูมิศาสตร์ ความสัมพันธ์ร่วมมือในด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างสองประเทศยังคงได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากผู้นำระดับสูงของทั้งเวียดนามและกัมพูชา ซึ่งในการพบปะครั้งต่างๆ ทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันถึงความสำคัญของความร่วมมือในด้านนี้และให้คำมั่นว่า จะขยายและยกระดับความร่วมมือให้สมกับความปรารถนาและศักยภาพที่มีอยู่ของทั้งสองประเทศ ทั้งสองฝ่ายกำลังพยายามเพิ่มมูลค่าการค้าต่างตอบแทนขึ้นเป็น 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในเร็วๆนี้และเวียดนามเป็นประเทศอาเซียนที่มีมูลค่าการค้ากับกัมพูชามากที่สุด

เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว เวียดนามและกัมพูชาได้ลงนามในข้อตกลงร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าฉบับต่างๆ เช่น ข้อตกลงหลีกเลี่ยงการเก็บภาษีซ้ำซ้อนและข้อตกลงเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างกัน โดยเวียดนามเก็บภาษีร้อยละ 0 ต่อสินค้า 39 รายการของกัมพูชา ส่วนกัมพูชาก็เก็บภาษีร้อยละ 0 ต่อสินค้า 14 รายการของเวียดนาม เช่น นมและกาแฟ เป็นต้น

ทั้งนี้และทั้งนั้นได้แสดงให้เห็นว่า ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและการค้าทวิภาคีมีก้าวพัฒนาอย่างน่ายินดี นาย เลเบียนเกือง อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์เวียดนามประจำประเทศกัมพูชาเผยว่า ในช่วงปี 2001-2011 มูลค่าการค้าต่างตอบแทนได้เพิ่มขึ้นเกือบ 17 เท่า จาก 169 ล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นเป็น 2.83 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนในปี 2017 มูลค่าการนำเข้าและส่งออกระหว่างสองประเทศบรรลุเกือบ 3.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 29 เมื่อเทียบกับปี 2016 และใน 7 เดือนแรกของปี 2018 มูลค่าการนำเข้าและส่งออกระหว่างสองประเทศได้บรรลุ 2.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2017 และบริษัทเวียดนามเปิดตัวแทนจำหน่ายและประกอบธุรกิจในด้านต่างๆ ในประเทศกัมพูชามากขึ้น            “สถานประกอบการเวียดนามเน้นด้านการเกษตร เช่น การปลูกต้นยางพารา คิดเป็นร้อยละ 70 ของเงินทุนจดทะเบียนทั้งหมด ส่วนการให้บริการด้านธนาคารและประกันภัยอยู่อันดับที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 25 รองลงมาคือสถานประกอบการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม คิดเป็นร้อยละ 8.3 ส่วนที่เหลือคือสถานประกอบการแปรรูปและผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคและการขนส่ง”

ขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างเวียดนามกับกัมพูชา - ảnh 2นาย หวูกวางมิงห์ เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำกัมพูชากล่าวปราศรัยในฟอรั่มส่งเสริมการค้าและการลงทุนเวียดนาม - กัมพูชาปี 2018

ควบคู่กับผลสำเร็จในด้านการค้า การลงทุนระหว่างสองประเทศก็พัฒนาอย่างข้ามขั้น ซึ่งปัจจุบัน เวียดนามมีโครงการลงทุนในกัมพูชากว่า 200 โครงการ รวมยอดเงินทุนจดทะเบียนกว่า 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐและติด 1ใน 5 ประเทศที่มีเงินทุนโดยตรงจากต่างประเทศมากที่สุดในกัมพูชา ส่วนประเทศกัมพูชามี 18 โครงการที่กำลังลงทุนในเวียดนามรวมมูลค่า 58.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

แต่อย่างไรก็ตาม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การค้าและการลงทุนในกัมพูชา สโมสรสถานประกอบการเวียดนาม ณ ประเทศกัมพูชาได้รับการจัดตั้งในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อขยายความร่วมมือและสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างผู้ประกอบการเวียดนามกับผู้ประกอบการกัมพูชาเชื้อสายเวียดนาม รวมไปถึงส่งเสริมการพบปะแลกเปลี่ยน การเชื่อมโยงและความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกัมพูชากับสถานประกอบการในเวียดนาม นายเหงียนแทงหยุง ผู้อำนวยการธนาคารการเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนามประจำกัมพูชาและประธานสโมสรฯได้ให้ข้อสังเกตว่า            “ทางสโมสรมีแนวทางปฏิบัติคือ ส่งเสริมพลังทุกแหล่งและความเข้มแข็งของสมาชิกทุกคนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เชื่อมโยงและสนับสนุนกัน รวมทั้งติดต่อกับสถานทูตเวียดนามประจำประเทศกัมพูชาในการผลิตและประกอบธุรกิจของสถานประกอบการที่กำลังลงทุนในกัมพูชา”

นอกจากความร่วมมือทวิภาคี เวียดนามและกัมพูชายังเข้าร่วมกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคต่างๆ เช่น ความร่วมมือสามเหลี่ยมพัฒนาเวียดนาม – ลาว – กัมพูชา ความร่วมมือซีแอลเอ็มวี เวียดนาม – ลาว – กัมพูชาและเมียนมาร์ ความร่วมมือ ACMECS เวียดนาม -ลาว –กัมพูชา- เมียนมาร์และไทย ความร่วมมือแม่โขง – ญี่ปุ่น ความร่วมมืออนุภูมิภาคแม่โขงขยายวงและความร่วมมือในอาเซียน เป็นต้น ซึ่งช่วยให้ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างสองประเทศนับวันได้รับการขยายมากขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของแต่ละประเทศ เพื่อสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค

ผลสำเร็จในด้านเศรษฐกิจและการค้าจะมีส่วนร่วมเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างเวียดนามกับกัมพูชาให้พัฒนามากขึ้นตามแนวทาง “เพื่อนบ้านที่ดีงาม มิตรภาพที่มีมาช้านาน ความร่วมมืออย่างรอบด้าน ยั่งยืนและยาวนาน” เพื่อมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองของทั้งสองประเทศและความเข้มแข็งของอาเซียน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด