ครบรอบ10ปีวันก่อตั้งหน่วยอาเซียน-วีโอวี5

(VOVWORLD) -วันที่1กรกฎาคม ปี2008 หน่วยอาเซียนของส่วนกระจายเสียงต่างประเทศ-วีโอวี5ได้รับการจัดตั้งบนพื้นฐานการควบรวม4รายการภาษาประเทศอาเซียนที่มีอายุยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษคือ รายการภาคภาษาอินโดนีเซีย ไทย ลาว กพช รวมสมาชิก30คน ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่ใหญ่ที่สุดของวีโอวี5 ซึ่งในตลอด10ปีที่ผ่านมา หน่วยอาเซียนได้มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งและสามารถบรรลุผลงานที่น่าชื่นชมต่างๆโดยเฉพาะสร้างความประทับใจต่อผู้ฟังและผู้อ่านทั่วโลก 
ครบรอบ10ปีวันก่อตั้งหน่วยอาเซียน-วีโอวี5 - ảnh 1 เจ้าหน้าที่ผู้สื่อข่าวหน่วยอาเซียน

ในโอกาสครบรอบ10ปีวันก่อตั้งหน่วยอาเซียน-วีโอวี5  ขอเชิญท่านพบปะกับบรรดาผู้สื่อข่าวรุ่นใหม่ที่เป็นกำลังหลักของรายการต่างๆในหน่วยอาเซียน ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของหน่วยอาเซียนและความประทับใจของผู้ฟังจากหลายประเทศที่มีต่อรายการต่างๆของวีโอวี5

ครบรอบ10ปีวันก่อตั้งหน่วยอาเซียน-วีโอวี5 - ảnh 2 ทีมงานภาคภาษาไทย-หน่วยอาเซียน

รายการภาคภาษาลาว ไทย กพช.และอินโดนีเซียของส่วนกระจายเสียงต่างประเทศ วีโอวี5 ได้รับการก่อตั้งในช่วงปี1954-1967 ซึ่งในแนวโน้มแห่งการผสมผสานและพัฒนาของประชาคมอาเซียน ทางคณะผู้บริหารของสถานีวิทยุเวียดนามเห็นว่าจำเป็นต้องจัดตั้งหน่วยอาเซียนเพื่อผลักดันการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนซึ่งเป็นประชาคมที่พัฒนาเข้มแข็งที่สุดในภูมิภาค อันเป็นเหตุผลของการจัดตั้งหน่วยอาเซียนเมื่อวันที่1กรกฎาคมปี2008 นายเหงวียนแองหยุง หัวหน้าหน่วยอาเซียนได้พูดถึงความหมายของการจัดตั้งหน่วยอาเซียนว่า“ด้วยแนวทางประชาคมอาเซียนที่เอกภาพในความหลากหลาย ทางสถานีวิทยุเวียดนามได้ผนวกรวมภาคภาษาอินโดนีเซีย ไทย ลาวและกพช.เข้าเป็นหน่วยอาเซียนเพื่อสร้างเป็นพลังรวมที่เข้มแข็งให้แก่บรรดาผู้สื่อข่าวและบรรณาธิการในการประสานความร่วมมือเพื่อสร้างสรรค์ผลงานด้านการสื่อสารที่มีคุณภาพ มีความหลากหลายและตอบสนองความต้องการของผู้ฟังเป้าหมายในอาเซียน”

นอกจากมีหน้าที่ผลิตรายการกระจายเสียงในทุกๆวัน บรรดาเจ้าหน้าที่ผู้สื่อข่าวของหน่วยอาเซียนยังถือเป็นแหล่งบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการด้านบุคลากรในการเป็นหัวหน้าสำนักงานตัวแทนของสถานีวิทยุเวียดนามในต่างประเทศ รวมทั้งเป็นหุ้นส่วนด้านบุคลากรที่ใกล้ชิดของสำนักงาน กระทรวง หน่วยงานต่างๆของพรรค รัฐ รัฐบาลและของประเทศอาเซียน ในการกล่าวถึงการพัฒนาเติบโตของหน่วยอาเซียน คุณเหงวียนถิมินห์ อดีตหัวหน้าภาคภาษาไทยในสมัยที่ยังไม่มีการจัดตั้งหน่วยอาเซียนได้เผยว่า“ต้องยอมรับว่า การก่อตั้งหน่วยอาเซียนได้ตอบสนองแนวโน้มการผสมผสานอย่างทันการณ์ ซึ่งบรรดานักข่าวรุ่นใหม่มีความสามารถที่เพรียบพร้อมเพื่อปรับตัวเข้ากับกระแสการพัฒนาใหม่ของสื่อมัลติมีเดีย รายการต่างๆมีความหลากหลายน่าสนใจมากขึ้น โดยเฉพาะการเปิดเว็บไซต์ภาษาต่างๆถือเป็นก้าวพัฒนาที่เข้มแข็งเพื่อให้ผู้ฟังและผู้อ่านทั่วโลกรู้จักรายการหน่วยอาเซียนมากขึ้น ซึ่งขอให้ผู้สื่อข่าวรุ่นใหม่ของหน่วยอาเซียนและวีโอวี5จะสานต่อเกียรติประวัติของหน่วยงานกระจายเสียงเพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจในยุคของสื่อมัลติมีเดีย”

เมื่อหน่วยอาเซียนได้รับการจัดตั้งก็มีการเปิดคอลั่ม ชายคาอาเซียน ซึ่งเป็นคอลั่มเฉพาะของหน่วยอาเซียนเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆของอาเซียนที่เกิดขึ้นทั้งในเวียดนามและในประเทศสมาชิกอาเซียน นอกจากนั้นก็ยังช่วยให้ผู้ฟังประเทศอาเซียนมีอีกช่องทางเพื่อศึกษาเกี่ยวกับประเทศในกลุ่ม นอกจากนั้นหน่วยอาเซียน-วีโอวี5แห่งสถานีวิทยุเวียดนามก็เป็นหน่วยสื่อสารมวลชนที่มีรายการวิทยุและเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์เป็นภาษาไทยและอินโดนีเซีย ซึ่งเมื่อกล่าวถึงหน่วยอาเซียน คุณเหงวียนเตี๊ยนลอง ผู้อำนวยการส่วนกระจายเสียงต่างประเทศ-วีโอวี5ได้เผยว่า“ภายหลัง10ปีแห่งการก่อตั้ง ทักษะความสามารถของนักข่าวหน่วยอาเซียนได้พัฒนาอย่างข้ามขั้น มีการเปิดคอลั่มเฉพาะและเน้นการเสนอข่าวสารข้อมูลตรงตามกลุ่มเป้าหมายของแต่ละภาษา ซึ่งผลงานต่างๆด้านสื่อมวลชนต่างได้รับการประเมินค่าสูงและได้รับรางวัลการประกวดด้านการสื่อสารต่างประเทศแห่งชาติ”

แนวทางสำคัญของส่วนกระจายเสียงต่างประเทศรวมทั้งของหน่วยอาเซียนคือต้องเข้าสู่ยุคสื่อสารมัลติมีเดียอย่างคล่องตัว ดังนั้นควบคู่กับการเพิ่มความหลากหลายของรายการต่างๆบรรดาผู้สื่อข่าวยังต้องส่งเสริมจุดแข็งของวิทยุ ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อสนับสนุนกระบวนการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของเวียดนามสู่มิตรประเทศทั่วโลก

ครบรอบ10ปีวันก่อตั้งหน่วยอาเซียน-วีโอวี5 - ảnh 3นักข่าวรุ่นใหม่ของหน่วยอาเซียน 

พร้อมกับบรรดานักข่าวรุ่นอาวุโสที่มีประสบการณ์แล้ว หน่วยอาเซียนยังมีกองกำลังนักข่าวรุ่นใหม่ที่เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติ ความสามารถและมีจิตใจแห่งความกระตือรือร้นใฝ่รู้ใฝ่ศึกษา ซึ่งด้วยพลังวัยเยาว์พวกเขาได้มุ่งมั่นฝึกฝนหล่อหลอมทักษะวิชาชีพในทุกด้านเพื่อตอบสนองความต้องการของยุคสื่อสารมัลติมีเดีย

สวัสดีค่ะ ดิฉันเหงวียนเอี๊ยน นักข่าวรายการภาคภาษาไทย

สวัสดี ฉันชื่อเยียวห่ง ผู้สื่อข่าวภาคภาษาลาว

ตามที่คุณผู้ฟังได้ทราบ หน่วยอาเซียนมี 4 ภาษา ประกอบด้วย ภาษาไทย ภาษาลาว ภาษาอินโดนีเซียและภาษากัมพูชา ในขณะที่ประชาคมอาเซียนมี 10 ประเทศสมาชิก ดังนั้น เจ้าหน้าที่ผู้สื่อข่าวของหน่วยอาเซียนทุกคนต้องพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อรายงานข่าวและกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องถึง 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างถูกต้องและทันการณ์ มิใช่ใน 4 ประเทศเท่านั้น  ซึ่งเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ ก่อนอื่น พวกเราต้องยกระดับทักษะวิชาชีพและความรู้ของตนเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศ นอกจากการใช้ภาษาที่ตนดูแลอย่างคล่องแคล่วแล้ว พวกเรายังต้องเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมด้วย.

นอกจากนั้นพวกเรายังสนับสนุนกันในการปฏิบัติหน้าที่ เช่นเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญของอาเซียนเราจะช่วยกันไปติดตามสัมภาษณ์ผู้แทนจากประเทศต่างๆเพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสาร เพิ่มความหลากหลายให้แก่ผลงานสื่อสารมวลชนต่างๆ

หนึ่งในจุดแข็งของนักข่าวรุ่นใหม่คือทักษะในการปรับตัวเข้ากับรูปแบบการสื่อสารยุคใหม่โดยทุกคนต่างตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องศึกษาเรียนรู้ยกระดับทักษะวิชาชีพเพื่อตามทันกระแสการพัฒนาการสื่อสารมัลติมีเดีย หว่างหาย นักข่าวภาคภาษากพช.ได้กล่าวว่า“นอกจากยกระดับคุณภาพรายการวิทยุแล้ว พวกเรายังต้องพยายามปรับปรุงเพื่อให้เว็บไซต์ vovworld.vn มีความน่าสนใจมากขึ้น โดยนอกจากอัดเสียงสัมภาษณ์แล้ว ผมยังต้องถ่ายรูปและถ่ายคลิบวิดีโอเพื่อประกอบในข่าวหรือสารคดีเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เรารายงาน ช่วยให้ผู้อ่านมีมุมมองที่ชัดเจนมากขึ้น ควบคู่กันนั้นเราต้องศึกษาเรียนรู้เพิ่มทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใหม่ในการทำข่าวเช่นเทคนิคถ่ายวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟน เชิญท่านทั้งหลายรอรับชมผลงานใหม่จากเรานะครับ

จากการเป็นหน่วยกระจายเสียงใหญ่ที่สุดพร้อมรายการภาคภาษาต่างๆที่ได้รับการก่อตั้งมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษแล้ว จำนวนผู้ฟังจากประเทศนั้นๆที่เป็นแฟนประจำของทั้ง4รายการก็มีมากพอสมควร ดังนั้นการที่ต้องทำอย่างไรเพื่อดึงดูดใจของแฟนรายการทั้งคนเดิมและคนใหม่ก็เป็นหน้าที่สำคัญไม่น้อย เฮืองจ่า นักข่าวจากภาคภาษาอินโดนีเซีย ซึ่งดูแลส่วนงานเกี่ยวกับผู้ฟังได้บอกว่า“การดึงดูดความสนใจของผู้ฟังหน้าใหม่และรักษาความสัมพันธ์กับจำนวนผู้ฟังเก่านั้นเป็นเรื่องไม่ง่ายโดยเฉพาะในยุคของการสื่อสารออนไลน์ โดยเฉพาะการดึงดูดความสนใจของแฟนๆรุ่นใหม่ให้มาฟังรายการและเปิดดูเว็บไซต์ของเรา ซึ่งเราถือว่าแฟนรายการทุกคนเสมือนมิตรที่ใกล้ชิดหรือญาติพี่น้องที่อยู่ไกลกัน มีการติดต่อไต่ถามสารทุกสุขดิบเป็นประจำและบางคนเมื่อมีโอกาสมาเวียดนามก็หาเวลาแวะมาเยี่ยมพวกเรา ซึ่งนั่นคือความสุขและกำลังใจที่มีค่ามากกว่าของขวัญใดๆ

ทั้งนี้ทั้งนั้น อาจกล่าวได้ว่าบรรดานักข่าวหน่วยอาเซียนรุ่นใหม่กำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสร้างสรรค์รายการวิทยุตามแนวทางของคนรุ่นใหม่คือ “พวกเรานักข่าวอาเซียน ผสมผสานและสร้างสรรค์เพื่ออัตลักษณ์อาเซียน”

ครบรอบ10ปีวันก่อตั้งหน่วยอาเซียน-วีโอวี5 - ảnh 4กับนักข่าวหน่วยต่างๆในวีโอวี5 

ตามที่เราได้เสนอไปแล้ว ภาคภาษาอาเซียนมี 4 รายการภาษาต่างประเทศที่มีอายุกว่า 60 ปี ดังนั้นจึงมีผู้ฟังขาประจำจำนวนมาก  ซึ่งในนั้นมีคุณผู้ฟังที่ติดตามมานานกว่า 30 ปี นอกจากนั้นยังมีคุณผู้ฟังของภาคภาษาอาเซียนที่ได้รับรางวัลในการประกวดความรู้เกี่ยวกับสถานีวิทยุเวียดนาม เช่นคุณ เกษม ทั่งทอง ได้รับรางวัลที่ 1 ในการประกวดเมื่อปี 1995 และผู้ฟังของรายการภาคภาษาอินโดนีเซียได้รับรางวัลที่ 3 ในการประกวดเมื่อปี 2015 จำนวนคุณผู้ฟังและผู้ชมของภาคภาษาอาเซียนเพิ่มขึ้นในทุกๆปีและมีทุกเพศทุกวัย และจากหลายสาขาอาชีพ พวกเขาได้ติดตาม ให้กำลังใจและแสดงความคิดเห็นเพื่อให้รายการต่างๆของหน่วยอาเซียนมีความหลากหลาย มีประโยชน์และดึงดูดผู้ฟังผู้ชมมากขึ้น ในวันงานฉลองครบรอบ 10 ปีวันก่อตั้งภาคภาษาอาเซียน ทีมนักข่าวหน่วยอาเซียนก็ได้รับคำอวยพรและความคิดเห็นจากคุณผู้ฟังหลายท่าน

ครบรอบ10ปีวันก่อตั้งหน่วยอาเซียน-วีโอวี5 - ảnh 5คุณ EkoEndriWiyono จาก Nganjuk, JawaTimur และคุณ Rudy Hartono จาก Kalimantan ประเทศอินโดนีเซีย 

EkoEndriWiyono จาก Nganjuk, JawaTimur: "ในโอกาสฉลองครบรอบ 10 ปีวันก่อตั้งหน่วยอาเซียน ขอให้หน่วยอาเซียนพัฒนาเข้มแข็งมากขึ้น รายการชายคาอาเซียนน่าสนใจมากและผมมักจะฟังรายการนี้ ข้อมูลได้รับการอัพเดทอย่างทันการณ์และถูกต้องเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆพัฒนาอย่างเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม การศึกษาและด้านอื่นๆ สำหรับด้านวัฒนธรรม ผมมีความภาคภูมิใจมากเมื่อรายการ “การประกวดร้องเพลงอาเซียน+3” มีนักดนตรีของอินโดนีเซีย James Freddy Sunda เข้าร่วม ผมก็ไม่พลาดชมรายการถ่ายทอดสดการประกวดนี้”

Rudy Hartono จาก Kalimantan: “รายการชายคาอาเซียน” คือรายการที่มีข้อมูลที่สมบูรณ์เกี่ยวกับชีวิตของชาวเวียดนามในอาเซียน พวกเราได้ทราบว่า ชมรมชาวเวียดนามได้ปรับตัวเข้ากับชีวิตในประเทศไทยยังไง พวกเขาให้ความเคารพรักประธานโฮจิมินห์มาก พวกเราก็รู้จักตลาดมาเลเซียในนครโฮจิมินห์ ความร่วมมือระหว่างเวียดนามกับอินโดนีเซียในด้านเศรษฐกิจ การเกษตรและกาแฟ การพบปะกับทหารผ่านศึกอาสาเวียดนามในประเทศลาว ในโอกาสฉลองครบรอบ 10 ปีวันก่อตั้งภาคภาษาอาเซียน ขอให้วีโอวีพัฒนาเข้มแข็งและมีผู้ฟังมากขึ้น"

ครบรอบ10ปีวันก่อตั้งหน่วยอาเซียน-วีโอวี5 - ảnh 6  คุณ Dinakora Seng

"ผมชื่อ Dinakora Seng เป็นนักศึกษากัมพูชาที่กำลังศึกษาในเวียดนาม ผมให้ความสนใจถึงบทความต่างๆของวีโอวีเป็นอย่างมาก เพราะมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ผม ผมหวังว่า ในเวลาที่จะถึง วีโอวีจะมีบทความที่น่าสนใจมากขึ้น ในโอกาสฉลองครบรอบ 10 ปีวันก่อตั้งหน่วยอาเซียน ขอให้ผู้จัดทำรายการพัฒนาและมีแฟนพันธุ์แท้มากขึ้น."

ครบรอบ10ปีวันก่อตั้งหน่วยอาเซียน-วีโอวี5 - ảnh 7 คุณ กองแก้ว ที่กำลังเรียนระดับปริญญาโท ณ สถาบันรัฐศาสตร์แห่งชาติ ประเทศเวียดนาม

คุณ กองแก้ว "จากการอ่านรายการชายคาอาเซียน ผมมีข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้นซึ่งมีเพียงในรายการนี้เท่านั้น ผมให้ความสนใจถึงบทความเกี่ยวกับนักศึกษาและนักเรียนลาวที่กำลังศึกษาในเวียดนาม กิจกรรมวัฒนธรรมและศิลปะของพวกเขาในเวียดนาม ซึ่งผ่านบทความต่างๆนี้ ผมได้เห็นถึงความรักของนักข่าวต่อประเทศกัมพูชา เนื่องจากบทความมีเนื้อหาที่ลึกซึ้ง ทำให้ผู้ที่อยู่ห่างไกลประเทศภูมิลำเนามีความเห็นอกเห็นใจมาก"

ครบรอบ10ปีวันก่อตั้งหน่วยอาเซียน-วีโอวี5 - ảnh 8อาจารย์ เกษมทั่งทอง 

อาจารย์ เกษมทั่งทอง: "สวัสดีครับผู้จัดทำรายการหน่วยอาเซียน ผมขอแสดงความยินดีกับการเป็นสะพานเชื่อมทางอากาศ เชื่อมสัมพันธ์กับประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียนมานานถึง 10 ปีแต่เสนอเรื่องราวข่าวสาร ความร่วมมือด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประเพณี วัฒนธรรม การศึกษาที่เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้งในทวิภาคีและพหุภาคี ขออวยพรและให้กำลังใจให้คณะผู้จัดทำรายการของหน่วยอาเซียนทุกท่านจัดทำรายการต่อไปอย่างมีคุณภาพถึงคุณผู้ฟังในภูมิภาคอาเซียน"

ครบรอบ10ปีวันก่อตั้งหน่วยอาเซียน-วีโอวี5 - ảnh 9คุณ พชนาช พจนารถ แสงเดือนฉาย 

คุณ พชนาช พจนารถ แสงเดือนฉาย: "ภาคภาษาไทยที่เสนอข่าวที่อ่านมาใน 3 ปีครอบคลุมและได้ความรู้ โดยเฉพาะข่าวความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับประเทศต่างๆ ขอให้รายการประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไปในอนาคต ขอให้มีผู้ติดตามเข้ามาดูเว๊ปไซต์เพิ่มมากขึ้น เราเคยไปดูวัฒนธรรมการทำขนมข้าวต้มมัดใหญ่หรือแบ๊งชึงที่เราเคยไปเรียนรู้ ซึ่งก่อนหน้านี้เราไม่รู้ ก็ถือว่ามีประโยชน์กับเรา สามารถเอาไปคุยได้ว่า วัฒนธรรมนี้มีประโยชน์สำหรับคนไทยและชาวอาเซียนด้วยกัน สุดท้ายขอให้เว็ปไซต์ การเสนอบทความต่างๆประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไปในอนาคต."

ครบรอบ10ปีวันก่อตั้งหน่วยอาเซียน-วีโอวี5 - ảnh 10

ก็มาถึงส่วนที่ตื่นเต้นที่สุดของวันนี้แล้วซึ่งเพื่อให้ผู้ฟังและผู้อ่านมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับหน่วยอาเซียนของเรา ในตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมา พวกเราได้เปิดการประกวดในหัวข้อ “คุณรู้อะไรเกี่ยวกับหน่วยอาเซียน-วีโอวี5” มีแฟนรายการของภาคภาษาไทย-ลาว-กพช-อินโดนีเซียจำนวน 115 คนส่งคำตอบมาร่วมการประกวดและขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

รางวัลที่หนึ่ง:  คุณ Min Lin จากอินโดนีเซีย

รางวัลที่สอง: คุณ Kassem Thangthong จากประเทศไทย

คุณ Dwi Budhi Rahardjo และคุณ Lianawati ผู้ฟังจาก ประเทศอินโดนีเซีย

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลที่สามก็มี4ท่านได้แก่

คุณ Atthaphon Ruongsirichok เป็นผู้ฟังจากจังหวัดอุดรธานี -ไทย

คุณ Le Thi Thu และคุณ Pham Ngoc Minh จากเวียงจันทน์

คุณ Frachri จากประเทศมาเลเซีย

ซึ่งขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในการประกวดครั้งนี้และสำหรับผู้ที่ยังไม่โชคดีก็ไม่ควรน้อยใจนะคะเพราะทุกคนที่ส่งคำตอบมาร่วมประกวดเราก็จะมอบของที่ระลึกให้ด้วย

ถ้าท่านไหนฟังไม่ทันก็สามารถฟังย้อนหลังหรือเปิดดูรายละเอียดบนเว็บไซต์ของเราได้ตามที่อยู่ vovworld.vn

คอลั่มชายคาอาเซียนและจดหมายของผู้ฟัง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด