ประธานประเทศเจิ่นด่ายกวางให้การต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยกัมพูชา

9 มกราคม 2560 - 18:38:10

ประธานประเทศเจนดายกวางใหการตอนรบรองนายกรฐมนตรและรฐมนตรมหาดไทยกมพชา hinh 0
ประธานประเทศเจิ่นด่ายกวางให้การต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีกัมพูชา

(VOVworld) – บ่ายวันที่ 9 มกราคม ณ กรุงฮานอย ท่านเจิ่นด่ายกวาง ประธานประเทศได้ให้การต้อนรับสมเด็จ กลาโหม ซอร์ เค็ง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาที่กำลังอยู่ระหว่างการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการ โดยให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมการประชุมสรุปผลความร่วมมือในปี 2016 และการลงนามในแผนการร่วมมือปี 2017 ระหว่างกระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไปประเทศกับกระทรวงมหาดไทยกัมพูชา โดยแสดงความประสงค์ว่า ในเวลาข้างหน้า กระทรวงทั้งสองฝ่ายจะส่งเสริมผลสำเร็จที่ได้บรรลุและขยายความร่วมมือให้กว้างลึกมากขึ้น ตลอดจนเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายธำรงการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนทุกระดับและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านที่ต่างให้ความสนใจ รวมทั้งยืนหยัดปฏิบัติหลักการที่ไม่ปล่อยให้ฝ่ายที่เป็นอริใช้ดินแดนของตนเพื่อทำลายสันติภาพ ความมั่นคงและเสถียรภาพของอีกฝ่ายและฉวยโอกาสทำลายความสัมพันธ์ร่วมมือมิตรภาพระหว่างสองประเทศ.

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 222 ฉบับจากผู้ฟัง 41 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

(VOVworld) - ในชีวิตประจำวันของคนเวียดนาม ช่วงเวลาทานอาหารมื้อค่ำคือช่วงเวลาแห่งการชุมนุมที่อบอุ่นของสมาชิกทุกคนในครอบครัว โดยทุกคนจะทานข้าวและคุยกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งเมนูอาหารมื้อคํ่าก็เหมือนเมนูอาหารมื้อเที่ยงที่มักจะเป็นอาหารแบบที่ปรุงทานกันได้ง่ายๆตามครอบครัว