พบกับคนไทยที่บริจาคโลหิตมากที่สุดในเวียดนาม

(VOVWORLD) - ส่วนร่วมและการสนับสนุนที่เข้มแข็งของคุณชิโนรส เบญจชวกุล ที่ทำงานร่วมกับอาสาสมัครในกองทุนฯได้ส่งผลให้กิจกรรมการกุศลของซีพีเวียดนามประสบผลที่น่ายินดีอย่างยิ่ง
พบกับคนไทยที่บริจาคโลหิตมากที่สุดในเวียดนาม - ảnh 1รับรางวัล อาสาสมัครบริจาคโลหิตดีเด่นแห่งชาติ ปี 2017 

เวลา 11.20 น. ที่ชั้น 1 ของศูนย์การประชุมแห่งชาติหมีดิ่ง กรุงฮานอย คุณ ชิโนรส เบญจชวกุล รองกรรมการผู้จัดการ ด้านทรัพยากรบุคคล ของบริษัทซี.พี.เวียดนาม คอร์เปอเรชั่น ซึ่งมีรูปร่างผอมในชุดอาสาสมัครเสื้อสีชมพูของบริษัทซีพีเวียดนาม กำลังนั่งพักผ่อน หลังจากที่ได้บริจาคโลหิตร่วมกับอาสาสมัครผู้บริจาคโลหิตท่านอื่นๆในเทศกาลแห่งจิ่งด๋อ หรือการเดินทางสีแดงเพื่อรณรงค์บริจาคโลหิตแห่งชาติประจำปี 2018 นี่เป็นครั้งที่ 45 ที่คุณ ชิโนรส เบญจชวกุล ได้บริจาคโลหิต และถือเป็นครั้งที่ 20 ที่ได้บริจาคโลหิตในประเทศเวียดนาม คุณชิโนรสเผยว่า“ผมมาทำงานประจำอยู่ที่เวียดนามปีนี้เป็นปีที่ 14 ครับ(ตั้งแต่ปี 2004-ถึงปัจจุบัน) ซึ่งก่อนหน้านี้ที่ผมจะมาเวียดนาม ผมก็ได้บริจาคโลหิตอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว ตั้งแต่สมัยเรียนระดับมหาวิทยาลัย จนกระทั่งได้ทำงานในบริษัทซีพีที่ประเทศไทย หลังจากนั้น ผมก็ย้ายมาทำงานอยู่ที่ซีพีเวียดนามครับ ซึ่งถือว่าโชคดีและได้รับโอกาสอันดีที่บริษัท ณ ตอนนั้น คุณสุขสันต์ ผู้บริหารสูงสุด ท่านได้มีดำริให้พวกเราจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งแรกในบริษัท เมื่อประมาณปี 2008 หลังจากนั้นเอง ผมก็มีโอกาสทั้งเป็นผู้บริจาคโลหิต และทำหน้าที่เป็นผู้จัดโครงการรับบริจาคโลหิต ภายในบริษัท แล้วจึงขยายผลสู่ชุมชนภายนอก โดยความร่วมมือเป็นอย่างดีกับสภากาชาดประจำแต่ละจังหวัด และร่วมมือกับคุณหมอจิ๊ ผู้อำนวยการสถาบันโลหิตวิทยาแห่งชาติเวียดนามในสมัยนั้น ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ต่างๆ ในหลายภูมิภาคทั่วประเทศเวียดนามและภูมิใจที่มีส่วนร่วมส่งเสริมการบริจาคโลหิตอย่างแพร่หลาย สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวเวียดนามมากยิ่งขึ้น“

ในปี 2017 คุณชิโนรส มีโอกาสเข้าพบรองประธานาธิบดีเวียดนาม ฯพณฯท่าน Đặng Thị Ngọc Thịnh ที่ทำเนียบประธานาธิบดีเวียดนาม ในโอกาสรับรางวัล อาสาสมัครบริจาคโลหิตดีเด่นแห่งชาติ ปี 2017 เพราะเขาได้อยู่ในรายชื่อ 100 บุคคลดีเด่นของเวียดนามที่ได้รับการยกย่องสดุดีจากการบริจาคโลหิต ซึ่งเขาได้บอกว่า นับเป็นเกียรติและสร้างความภาคภูมิใจที่สำคัญครั้งหนึ่งในชีวิตการทำงานและภาคภูมิใจในฐานะเป็นชาวต่างชาติที่ได้เคียงบ่าเคียงไหล่ มีส่วนช่วยเหลือชีวิตพี่น้องประชาชนชาวเวียดนาม แต่ละปี คุณ ชิโนรส บริจาคโลหิตเฉลี่ย 3-4 ครั้งแล้วแต่โอกาสและสุขภาพ เพราะเขาถือว่า นี่คือกิจกรรมการกุศลที่ไม่เพียงแต่ช่วยชีวิตคนอื่นหากยังช่วยรักษาให้สุขภาพของตนเองดีขึ้นอีกด้วย “ผมสังเกตุตัวเองว่า ทุกครั้งหลังจากที่ผมได้บริจาคโลหิต ผมจะมีความรู้สึกว่าตัวเองอยากทานอาหารมากขึ้น แล้วก็มีอาการง่วงนอนอยากพักผ่อนให้เพียงพอ แต่ท้ายที่สุดการบริจาคโลหิตนั้น ทำให้ผมมีสุขภาพแข็งแรงมากยิ่งขึ้น ไม่ค่อยเจ็บป่วย ร่างกายจะมีความเป็นปกติ แม้ว่าตนเองต้องเดินทางไกลไปทำงานยังสถานที่ต่างๆมากมาย แต่สุขภาพร่างกายนี้ดีเยี่ยม รวมถึงสุขภาพจิตใจด้วย ทุกครั้งที่เราบริจาคโลหิตไปแล้ว เราจะมีความภาคภูมิใจว่า เลือดของเราเป็นส่วนหนึ่งที่ต่อชีวิตให้คนอื่นได้”

พบกับคนไทยที่บริจาคโลหิตมากที่สุดในเวียดนาม - ảnh 2“ทำด้วยใจ” 

ในตลอด 14 ปีที่ทำงานในเวียดนาม คุณ ชิโนรส เบญจชวกุล ได้เข้าร่วมทุกกิจกรรมการกุศลของบริษัท โดยขับเคลื่อนผ่าน “กองทุนซีพีเวียดนามเพื่อการกุศล” อาสาสมัครเสื้อสีชมพู เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นมาจากความรักและความสามัคคีของพนักงานและผู้บริหารในองค์กร เพื่อช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนทั้งกำลังกาย กำลังใจ กำลังความคิด กำลังทรัพย์จากผู้บริหารและพนักงานทั้งชาวไทยและชาวเวียดนามในบริษัทฯ ตลอดจนบริษัทซีพีเวียดนามก็ได้ร่วมสมทบทุนบริจาคเงิน สิ่งของและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สนับสนุนรถยนต์เพื่อใช้ในการเดินทาง ฯลฯ รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากสถานประกอบการที่เป็นคู่ค้า ของบริษัทฯอีกด้วย เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคม ( CSR )ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ทุกข์ยากเดือดร้อน และช่วยเหลือดูแลพนักงานภายในองค์กร ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้เกิดขึ้นจากการที่องค์กรซีพี ปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงาน ยึดถือหลักค่านิยมองค์กรที่สำคัญข้อที่หนึ่ง คือ “ 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน” คือประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประโยชน์ต่อประชาชน ประโยชน์ต่อพนักงานและบริษัท สำหรับการจัดกิจกรรมโครงการกุศล 4 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย
1) กิจกรรมการบริจาคโลหิต ( Blood Donation ) 2) โครงการแพทย์อาสา ( Medical Volunteer ) ที่ไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดารในประเทศเวียดนาม 3) กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ( Education Supports ) ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ทุนการศึกษา การร่วมมือกับทางสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆในการแบ่งปันวิชาการเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้มากขึ้น รับนักศึกษาเข้าฝึกงานเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถ 4) กิจกรรมการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ ผู้ยากไร้ทางสังคม ผู้พิการและเด็กกำพร้าในเวียดนาม เป็นต้น

ในตลอด 14 ปีที่ทำงานในเวียดนาม ส่วนร่วมและการสนับสนุนที่เข้มแข็งของคุณชิโนรส เบญจชวกุล ที่ทำงานร่วมกับอาสาสมัครในกองทุนฯได้ส่งผลให้กิจกรรมการกุศลของซีพีเวียดนามประสบผลที่น่ายินดีอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างพนักงานในบริษัทและช่วยให้พี่น้องประชาชนชาวเวียดนามเกิดความรักและความเข้าใจในบริษัทเนื่องจากกิจกรรมการกุศลที่ทำด้วยความจริงใจ
การดำเนินงานที่ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยของคุณ ชิโนรส เบญจชวกุล คือสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างพนักงานของบริษัท โดยเฉพาะระหว่างพนักงานชาวไทยกับพนักงานชาวเวียดนาม เมื่อกล่าวเกี่ยวกับคุณ ชิโนรส ซึ่งเป็นหัวหน้าของตน คุณ กิมแอง เผยว่า “ คุณ ชิโนรส คือผู้บริหารที่เก่ง พร้อมรับฟังความคิดเห็นและมีความเห็นอกเห็นใจต่อพนักงานในบริษัท ส่วนในกิจกรรมการกุศลของบริษัท โดยเฉพาะโครงการรณรงค์การบริจาคโลหิตแห่งชาติ เขามักจะเป็นผู้เดินหน้าและทำด้วยใจจึงเป็นตัวอย่างสำหรับพนักงานทุกคนในบริษัทซีพีเวียดนาม”
“ทำด้วยใจ” คือคำพูดที่ติดปากของคุณ ชิโนรส เมื่อกล่าวถึงการเข้าร่วมกิจกรรมการกุศลต่างๆ เขาเผยว่า จะบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตคนอื่นต่อไป จนกว่าตนเองแก่ชรา จนร่างกายไม่สามารถบริจาคโลหิตได้อีก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด