พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 ของไทยมีพระราชกระแสรับสั่งให้แก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ

11 มกราคม 2560 - 15:50:06

พระมหากษตรยรชกาลท 10 ของไทยมพระราชกระแสรบสงใหแกไขรางรฐธรรมนญ hinh 0
พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 ของไทย (Photo Getty)

(VOVworld) – วันที่ 10 มกราคม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทยได้เผยว่าพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 มีพระราชกระแสรับสั่งให้แก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ ในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนหลังการประชุมค.ร.ม.ประจำสัปดาห์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาได้แจ้งว่า องคมนตรีเสนอว่า มีพระราชกระแสลงมาใน 3-4 ประเด็นที่จำเป็นต้องแก้ไขให้เป็นไปตามพระราชอำนาจ นายกรัฐมนตรีไทยเผยว่า นี่ไม่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน แต่ก็ไม่เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติม แม้กองทัพและค.ร.ม.ไทยได้อนุมัติแล้วแต่จะต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือนเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวเพื่อปรับแก้สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ.

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 222 ฉบับจากผู้ฟัง 41 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

(VOVworld) - ในชีวิตประจำวันของคนเวียดนาม ช่วงเวลาทานอาหารมื้อค่ำคือช่วงเวลาแห่งการชุมนุมที่อบอุ่นของสมาชิกทุกคนในครอบครัว โดยทุกคนจะทานข้าวและคุยกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งเมนูอาหารมื้อคํ่าก็เหมือนเมนูอาหารมื้อเที่ยงที่มักจะเป็นอาหารแบบที่ปรุงทานกันได้ง่ายๆตามครอบครัว