พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 ของไทยมีพระราชกระแสรับสั่งให้แก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ

11 มกราคม 2560 - 15:50:06

พระมหากษตรยรชกาลท 10 ของไทยมพระราชกระแสรบสงใหแกไขรางรฐธรรมนญ hinh 0
พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 ของไทย (Photo Getty)

(VOVworld) – วันที่ 10 มกราคม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทยได้เผยว่าพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 มีพระราชกระแสรับสั่งให้แก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ ในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนหลังการประชุมค.ร.ม.ประจำสัปดาห์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาได้แจ้งว่า องคมนตรีเสนอว่า มีพระราชกระแสลงมาใน 3-4 ประเด็นที่จำเป็นต้องแก้ไขให้เป็นไปตามพระราชอำนาจ นายกรัฐมนตรีไทยเผยว่า นี่ไม่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน แต่ก็ไม่เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติม แม้กองทัพและค.ร.ม.ไทยได้อนุมัติแล้วแต่จะต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือนเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวเพื่อปรับแก้สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ.

ตอบจดหมายวันที่ 21มกราคมปี2017

ตอบจดหมายวันที่ 21มกราคมปี2017

(VOVworld) - กลุ่มนักศึกษาชาวไทยที่เรียนภาษาเวียดนามอยากให้เราแนะนำเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี ต๋าวโหมะ หรือเยี่ยมสุสานบรรพบุรุษ จุดธูป ทำความสะอาด เชิญวิญญาณบรรพบุรุษกลับบ้านฉลองปีใหม่ของชาวเวียดนาม

รายละเอียด

วิธีการทำ “bánh chưng” หรือ "ขนมข้าวต้มมัดใหญ่เวียดนาม"

วิธีการทำ “bánh chưng” หรือ

(VOVworld) – ในวันนี้ รายการภาคภาษาไทยของสถานีวิทยุเวียดนามขอเสนอวิธีการทำ แบ๊งห์จึง เนื่องในโอกาสตรุษเต็ตปีวอก ๒๐๑๖ ที่กำลังจะมาถึงในเวียดนาม.