พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 ของไทยมีพระราชกระแสรับสั่งให้แก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ

11 มกราคม 2560 - 15:50:06

พระมหากษตรยรชกาลท 10 ของไทยมพระราชกระแสรบสงใหแกไขรางรฐธรรมนญ hinh 0
พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 ของไทย (Photo Getty)

(VOVworld) – วันที่ 10 มกราคม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทยได้เผยว่าพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 มีพระราชกระแสรับสั่งให้แก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ ในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนหลังการประชุมค.ร.ม.ประจำสัปดาห์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาได้แจ้งว่า องคมนตรีเสนอว่า มีพระราชกระแสลงมาใน 3-4 ประเด็นที่จำเป็นต้องแก้ไขให้เป็นไปตามพระราชอำนาจ นายกรัฐมนตรีไทยเผยว่า นี่ไม่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน แต่ก็ไม่เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติม แม้กองทัพและค.ร.ม.ไทยได้อนุมัติแล้วแต่จะต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือนเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวเพื่อปรับแก้สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ.

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 25 กุมภาพันธ์ปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 25 กุมภาพันธ์ปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 256 ฉบับจากผู้ฟัง 45 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

เยือนหมู่บ้านเลี้ยงงูตื๊อสา จังหวัดฟู้เถาะ ในภาคเหนือของเวียดนาม

เยือนหมู่บ้านเลี้ยงงูตื๊อสา จังหวัดฟู้เถาะ ในภาคเหนือของเวียดนาม

(VOVworld) – จังหวัดฟู้เถาะอยู่ห่างจากกรุงฮานอยประมาณ 80 ก.ม ซึ่งมีหมู่บ้านศิลปาชีพต่างๆ เช่น หมู่บ้านงอบซายงา หมู่บ้านปลูกต้นไม้ประดับและหมู่บ้านเลี้ยงงูตื๊อสา ...