รางวัลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปี 2017

21 เมษายน 2560 - 18:17:06

รางวลเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารเอเชยตะวนออกเฉยงใตป 2017 hinh 0
การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับรางวัล (Photo qdnd)

(VOVworld) – วันที่ 21 เมษายน ณ กรุงฮานอย กระทรวงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เวียดนามได้ประกาศรางวัลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปี 2017 หรือเอไอซีทีเอ ซึ่งเป็นความคิดริเริ่มของบรรดารัฐมนตรีอาเซียนในการประชุมรัฐมนตรีโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ TELMIN เพื่อแสวงหาและยกย่องผลิตภัณฑ์และมาตรการแก้ไขที่มีความคิดสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้ในชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคม

สำหรับรางวัลเอไอซีทีเอมีทั้งหมด 6 ด้าน เช่น รางวัลภาครัฐ รางวัลภาคเอกชน รางวัลเกี่ยวกับความรับผิดชอบในสังคมของสถานประกอบการ รางวัลสำหรับสถานประกอบการ Start – up เป็นต้น โดยแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนจะเสนอผลิตภัณฑ์ในแต่ละด้าน 3 รายการก่อนวันที่ 31 กรกฎาคมปี 2017 และพิธีมอบรางวัลจะมีขึ้น ณ ประเทศกัมพูชาในเดือนพฤศจิกายนปี 2017.

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 222 ฉบับจากผู้ฟัง 41 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

(VOVworld) - ในชีวิตประจำวันของคนเวียดนาม ช่วงเวลาทานอาหารมื้อค่ำคือช่วงเวลาแห่งการชุมนุมที่อบอุ่นของสมาชิกทุกคนในครอบครัว โดยทุกคนจะทานข้าวและคุยกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งเมนูอาหารมื้อคํ่าก็เหมือนเมนูอาหารมื้อเที่ยงที่มักจะเป็นอาหารแบบที่ปรุงทานกันได้ง่ายๆตามครอบครัว