สิงคโปร์ขยายความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขชุมชน

(VOVworld) –  มีชาวสิงคโปร์๕แสน๒หมื่นคนได้รับประโยชน์จากโครงการช่วยเหลือด้านสาธารณสุขชุมชนใหม่ รวมทั้งการเข้าถึงรายได้ปานกลาง การช่วยเหลือการดูแลด้านสาธารณสุขและทันตแพทย์ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการดูแลสุขภาพให้แก่ผู้ยากจนในประเทศสิงคโปร์ในโอกาสปีใหม่


(VOVworld) –  มีชาวสิงคโปร์๕แสน๒หมื่นคนได้รับประโยชน์จากโครงการช่วยเหลือด้านสาธารณสุขชุมชนใหม่ รวมทั้งการเข้าถึงรายได้ปานกลาง การช่วยเหลือการดูแลด้านสาธารณสุขและทันตแพทย์ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการดูแลสุขภาพให้แก่ผู้ยากจนในประเทศสิงคโปร์ในโอกาสปีใหม่

สิงคโปร์ขยายความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขชุมชน - ảnh 1
การผ่าตัด (Photo:bhxlamdong.gov.vn )

ตั้งแต่เดือนมกราคมปี๒๐๑๔ ผู้สูงอายุและผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน๑พัน๘ร้อยเหรียญสหรัฐต่อเดือนจะได้รับความช่วยเหลือจากโครงการช่วยเหลือด้านสาธารณสุขชุมชนโดยจะได้รับการบริการดูแลสุขภาพในราคาย่อมเยาว์ เช่น ได้รับความช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน๑๘.๕เหรียญสหรัฐในการตรวจโรคทั่วไปต่อครั้งและได้รับความช่วยเหลือสูงสุด๑๒๐เหรียญสหรัฐต่อครั้งหรือ๔๘๐เหรียญสหรัฐต่อปีสำหรับโรคเรื้อรัง   ปัจจุบัน มีคลีนิคแพทย์ประจำครอบครัว๖ร้อยแห่งและคลีนิคทั่วไป๓๗๐แห่งเข้าร่วมโครงการ ท่านGan Kim Yong รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์เผยว่า“ตั้งแต่ปี๒๐๑๔ โครงการช่วยเหลือด้านสาธารณสุขชุมชนจะได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยผู้ที่มีอายุต่ำกว่า๔๐ปีก็จะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ และสำหรับครอบครัวที่เข้าเกณฑ์ก็สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการโดยแต่ละครอบครัวสามารถลงทะเบียนเพียง๑ครั้งให้แก่สมาชิกทุกคนในครอบครัว”

            การปรับปรุงดังกล่าวช่วยให้สมาชิกรุ่นใหม่ของครอบครัวที่มีรายได้ต่ำได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว แม้การขยายเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการจะสร้างแรงกดดันไม่น้อยต่องบประมาณแผ่นดินของสิงคโปร์ก็ตาม อย่างไรก็ดี การตอบสนองความต้องการด้านสาธารณสุขเป็นปัญหาที่สิงคโปร์ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆในปีนี้ นอกจากนี้ รัฐบาลสิงคโปร์ยังจะให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขแก่คนรุ่นที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ประเทศซึ่งโครงการนี้จะได้รับการประกาศในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ท่านTharman Shanmugaratman รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังสิงคโปร์กล่าวว่า“วงเงินช่วยเหลือนี้เป็นคำมั่นสัญญาของรัฐบาลเพื่อแสดงความสำนึกในบุญคุณต่อส่วนร่วมของคนรุ่นอาวุโสที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์โดยจะช่วยเหลือเพื่อให้ผู้ที่มีอายุเกิน๖๐ปีมีชีวิตที่มีความสุขในระยะยาว”

ในโอกาสปีใหม่ บรรดาผู้สูงอายุในสิงคโปร์ยังคงได้รับความดูแลเอาใจใส่จากชุมชนต่อไป โดยเมื่อเร็วๆนี้ โรงพยาบาลสิงคโปร์ได้ทำการตรวจสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ๒๖คนในBukit Merah โดยมีแพทย์๒๕คน และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครอีก๒๘๐คน ได้แก่พยาบาล นักวิชาการด้านสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่พนักงานของโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการนี้ นอกจากการตรวจสุขภาพ บรรดาเจ้าหน้าที่อาสาสมัครยังช่วยเก็บกวาดบ้าน ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะให้แก่ประชาชนเพื่อจำกัดปัจจัยที่ส่งผลกระทบในทางลบต่อสุขภาพและอุบัติเหตุภายในบ้านต่อผู้สูงอายุและเด็กๆ โอกาสนี้ ประชาชนยังได้รับของขวัญที่เป็นหมอน ผ้าห่มและหม้อหุงข้าวไฟฟ้าด้วย   ดร.Eugene Wong กล่าวว่า“พวกเราวัดความดันโลหิต ตรวจใบสั่งยาให้แน่ใจว่า ผู้ป่วยได้รับยาที่ถูกต้อง พร้อมทั้งแนะนำการดูแลตัวเองให้แก่พวกเขาซึ่งก็เป็นโอกาสเพื่อให้แพทย์มีความเข้าใจผู้ป่วย โดยเฉพาะ ผู้ป่วยนอก ช่วยให้ผู้ป่วยรับมือกับโรค อีกทั้งสร้างความรู้สึกและพลังขับเคลื่อนเพื่อให้บรรดาแพทย์ตรวจและรักษาโรคให้ผู้ป่วยได้ดีขึ้น”

สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีระบบสาธารณสุขพัฒนาดีมาก และคุณภาพชีวิตของประชาชนอยู่ในระดับสูง บรรดาโครงการช่วยเหลือด้านสาธารณสุขชุมชนใหม่จะช่วยให้ประชาชนสิงคโปร์มีอีกหนึ่งปีที่เต็มไปด้วยความสุข./.

Mạnh Cường-VOV5

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด