สิงคโปร์และกัมพูชาผลักดันความสัมพันธ์ร่วมมือทวิภาคี

10 มกราคม 2560 - 14:47:01


(VOVWorld)-นาย โทนี ตัน เค็ง ยัม  ประธานาธิบดีสิงคโปร์กำลังอยู่ระหว่างการเยือนประเทศกัมพูชาในระหว่างวันที่๘-๑๑มกราคมตามคำเชิญของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนี กษัตริย์แห่งกัมพูชา วัตถุประสงค์ของการเยือนดังกล่าวก็เพื่อผลักดันความสัมพันธ์ร่วมมือทวิภาคี  เช้าวันที่๑๐มกราคม นาย โทนี ตัน เค็ง ยัม  ประธานาธิบดีสิงคโปร์ได้เดินทางไปเยือนโรงพยาบาลCalmetteในกรุงพนมเปญที่ได้รับความช่วยเหลือจากโรงพยาบาลTan Tock SengและเครือบริษัทTemasekของสิงคโปร์และเยือนนครวัดในจังหวัดเสียมราฐ
ก่อนหน้านั้น เมื่อบ่ายวันที่๙มกราคม ในการเจรจาระหว่างนาย โทนี ตัน เค็ง ยัม  ประธานาธิบดีสิงคโปร์กับสมเด็จ ฮุนเซน  นายกรัฐมนตรีกัมพูชา  ผู้นำทั้งสองประเทศได้เห็นพ้องที่จะผลักดันความสัมพันธ์ทั้งในด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว  ภายหลังการเจรจา   พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนี กษัตริย์แห่งกัมพูชาและสมเด็จฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้จัดงานเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแด่ประธานาธิบดีสิงคโปร์.

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 18 กุมภาพันธ์ปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 18 กุมภาพันธ์ปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 205 ฉบับจากผู้ฟัง 41 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

ลิ้มลองอาหารว่างพื้นเมืองในกรุงเก่าเว้

ลิ้มลองอาหารว่างพื้นเมืองในกรุงเก่าเว้

(VOVworld) - กรุงเก่าเว้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่มีอาหารอร่อยของเวียดนาม