สถานีวิทยุเวียดนามผลักดันความร่วมมือกับเมียนมาร์และอินเดีย

( VOVworld )-สถานีวิทยุเวียดนามผลักดันความร่วมมือกับเมียนมาร์และอินเดีย

( VOVworld )-ระหว่างวันที่ ๑๘ ถึง ๒๔ กรกฎาคม ท่านหวู ห่าย รองประธานสถานีวิทยุเวียดนามหรือวีโอวีพร้อมคณะผู้แทนวีโอวีได้ไปเยือนและพบปะพูดคุยกับองค์การสื่อสารมวลชนของเมียนมาร์และอินเดียวเพื่อขยายและผลักดันความร่วมมือในด้านการกระจายเสียงและโทรทัศน์  ทั้งนี้เพื่อพัฒนาสถานีวิทยุเวียดนามให้เป็นองค์การสื่อสารมวลชนมัลติมีเดีย

สถานีวิทยุเวียดนามผลักดันความร่วมมือกับเมียนมาร์และอินเดีย - ảnh 1
คณะผู้แทนวีโอวีเยือนบริษัทสิ่งพิมพ์และข่าวเมียนมาร์

โดยที่ประเทศเมียนมาร์ ในนามสถานีวิทยุเวียดนาม ท่านหวู ห่ายได้ลงนามในความตกลงร่วมมือกับสถานีวิทยุและโทรทัศน์เมียนมาร์หรือเอ็มอาร์ทีวี  ตามความในความตกลงดังกล่าว สองฝ่ายจะแลกเปลี่ยนรายการกระจายเสียงและโทรทัศน์เกี่ยวกับชีวิต การท่องเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรมและการศึกษา โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนรายการดนตรีพื้นเมือง ดนตรีคลาสสิกและดนตรีสมัยใหม่  สถานีวิทยุเวียดนามและ สถานีวิทยุและโทรทัศน์เมียนมาร์หรือเอ็มอาร์ทีวีจะร่วมมือกันในการผลิตรายการกระจายเสียงและโทรทัศน์ในหัวข้อที่ต่างๆให้ความสนใจที่สอดคล้องกับนโยบายการสื่อสาร กฎหมายและข้อกำหนดของแต่ละประเทศ  ทั้งสองฝ่ายยังตกลงเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนคณะผู้บริหาร การจัดประชุมทุกๆสองปีโดยสองประเทศผลัดกันเป็นเจ้าภาพเพื่อหารือ ให้ความคิดเห็นและสรุปผลการปฏิบัติโครงการต่างๆที่ได้ระบุในความตกลง  ทั้งสองฝ่ายยังตกลงส่งทีมผู้สื่อข่าวและช่างเทคนิกด้านการกระจายเสียงและโทรทัศน์ไปประเทศของกันเพื่อผลิตรายการเผยแพร่เกี่ยวกับประเทศและคน  ทั้งนี้เพื่อขยายความเข้าใจและมีส่วนร่วมผลักดันความสัมพันธ์และร่วมมือระหว่างเวียดนามกับเมียนมาร์ให้นับวันพัฒนายิ่งขึ้น

สถานีวิทยุเวียดนามผลักดันความร่วมมือกับเมียนมาร์และอินเดีย - ảnh 2
ร.ม.ช.ต่างประเทศอินเดียกับคณะผู้แทนวีโอวี

ที่ประเทศอินเดีย คณะผู้แทนสถานีวิทยุเวียดนามได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหารสถานีวิทยุและโทรทัศน์อินเดียหรือปราซาร์ ฮาราตี และสองสถานีฯในสังกัดของสถานีวิทยุและโทรทัศน์อินเดียได้แก่ สถานีโทรทัศน์ดอร์ดราร์ซานและสถานีวิทยุทั่วอินเดียหรือ ( All India Radio )เพื่อผลักดันการปฏิบัติงานให้เป็นรูปธรรมที่ระบุในข้อตกลงที่วีโอวีกับปราซาร์ ฮาราตี ได้ลงนาม ณ กรุงนิวเดลีเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว โดยสองฝ่ายจะแลกเปลี่ยนรายการกระจายเสียงและโทรทัศน์ในด้านดนตรี วัฒนธรรม อาหาร การท่องเที่ยว ภาพยนตร์และขยายการสื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรมระหว่างสองฝ่าย   รองประธานและคณะผู้แทนสถานีวิทยุเวียดนามได้ไปเยือนและศึกษาดูงานสื่อสำนักใหญ่ๆของอินเดียเช่น ไทส์ ออฟ อินเดียหรือทีโอไอ สำนักข่าวอินเดียหรือเพรสส์ ตรัส ออฟ อินเดียหรือพีไทไอและสำนักข่าวต่างประเทศแห่งเอเชียนหรือเอเชียน นิวส์ อินเตอร์เนชั่นแนลหรือเอเอ็นไอ  ในโอกาสนี้ รองประธานสถานนีวิทยุเวียดนามหวูห่ายได้เข้าเยี่ยมคารวะนายโตน ซินห์ แถ่ง เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำอินเดียวที่ดูแลภูฏานละเนปาล .

สถานีวิทยุเวียดนามผลักดันความร่วมมือกับเมียนมาร์และอินเดีย - ảnh 3
การลงนามความตกลงร่วมมือระหว่างวีโอวีกับเอ็มอาร์ทีวี
สถานีวิทยุเวียดนามผลักดันความร่วมมือกับเมียนมาร์และอินเดีย - ảnh 4
คณะของวีโอวีหารือกับเอ็มอาร์ทีวี 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด