อาเซียน-จุดเด่นเกี่ยวกับความร่วมมือมิตรภาพ สามัคคีและไว้วางใจ

(VOVworld) – ในตลอด 20 ปีที่ผ่านมา เวียดนามได้มีส่วนร่วมต่อการสร้างสรรค์อาเซียนที่มีการเชื่อมโยงอย่างใกล้ ชิด สามัคคีและมีความเป็นเอกภาพ มีบทบาทเป็นศูนย์กลางในองค์ประกอบของภูมิภาคที่กำลังเป็นรูปเป็นร่าง

อาเซียน-จุดเด่นเกี่ยวกับความร่วมมือมิตรภาพ สามัคคีและไว้วางใจ - ảnh 1
พิธีฉลองครบรอบ 20 ปีเวียดนามเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน 28 กรกฎาคมและ 48 ปีวันก่อตั้งอาเซียน 8 สิงหาคม

(VOVworld) – เมื่อค่ำวันที่ 28 กรกฎาคม ณ กรุงฮานอย กระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้จัดพิธีฉลองครบรอบ 20 ปีเวียดนามเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน 28 กรกฎาคมและ 48 ปีวันก่อตั้งอาเซียน 8 สิงหาคมโดยมีนาย ฝ่ามบิ่งมิงห์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนาม นาย เลเลืองมิงห์ เลขาธิการอาเซียนพร้อมบรรดาเอกอัครราชทูต หัวหน้าคณะทูตานุทูตของอาเซียน หัวหน้าขององค์การระหว่างประเทศในเวียดนามและผู้บริหารของกระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆเข้าร่วม ในการกล่าวปราศรัยในพิธี นาย ฝ่ามบิ่งมิงห์ได้ย้ำว่า ปี 2015 อาเซียนมีความภาคภูมิใจที่จะกลายเป็นประชาคมแรกในทวีปเอเชียที่ได้รับการจัดตั้งภายใต้ 3 เสาหลักคือการเมืองกับความมั่นคง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมกับสังคม ประชาคมอาเซียนจะแปรความฝันเกี่ยวกับประชาคมที่มีความผูกพันด้านการเมือง ความเชื่อโยงด้านเศรษฐกิจ มีความรับผิดชอบต่อสงคมและมีความสัมพันธ์ที่กว้างขวางกับภายนอก ปฏิบัติตามกฎบัตรและถือประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างเป็นรูปธรรม“อาเซียนได้นำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากที่เคยเป็นภูมิภาคที่แตกแยกเนื่องจากการเผชิญหน้าและความระแวงให้กลายเป็นภูมิภาคที่มีจุดเด่นด้านความร่วมมือ มิตรภาพ สามัคคีและไว้วางใจกัน พยายามเพื่อเป้าหมายร่วมคือสันติภาพ ความร่วมมือและพัฒนา ความไว้วางใจต่อความแข็งแกร่งของความสามัคคีได้ช่วยให้พวกเราฟันฝ่าประวัติศาสตร์และความแต่งต่างกัน อยู่ร่วมกันในชายคาอาเซียนและมีชะตากรรมร่วม ครึ่งศตวรรษได้ผ่านพ้นไป ถึงแม้ได้ผ่านการผันผวนอย่างซับซ้อน แต่อาเซียนยังคงสะท้อนให้เห็นถึงพลังชีวิตที่เข้มแข็งของตน อาเซียนกำลังเป็นปัจจัยสำคัญ มีส่วนร่วมต่อการรักษาบรรยากาศสันติภาพและเสถียรภาพ ขยายความร่วมมือและการพัฒนาในเอเชียแปซิฟิก”
ในฐานะสมาชิกที่เข้มแข็ง ในตลอด 20 ปีที่ผ่านมา เวียดนามได้มีส่วนร่วมต่อการสร้างสรรค์อาเซียนที่มีการเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิด สามัคคีและมีความเป็นเอกภาพ มีบทบาทเป็นศูนย์กลางในองค์ประกอบของภูมิภาคที่กำลังเป็นรูปเป็นร่าง ตามความเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศ ฝ่ามบิ่งมิงห์ ในระยะพัฒนาใหม่ของอาเซียน เวียดนามตั้งใจระดมพลังทุกแหล่ง ฟันฝ่าอุปสรรคและความท้าทายเพื่อร่วมกับประเทศสมาชิกสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็ง สามัคคีและขยายความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนต่างๆมากขึ้นเพื่อเอเชียแปซิฟิกที่สันติภาพ เสถียรภาพและมีความเจริญรุ่งเรือง รัฐบาลและประชาชนเวียดนามจะมีส่วนร่วมสำคัญต่อการพัฒนาของอาเซียน เพื่อผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมของประชาชนอาเซียนทุกรุ่นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด