เพื่อให้ประชาคมอาเซียนเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง

(VOVworld) – แนวทางการจัดตั้งประชาคมอาเซียนเป็นเป้าหมายของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน จนถึงขณะนี้ กระบวนการสร้างสรรค์ประชาคมได้ย่างเข้าสู่ระยะสุดท้ายด้วยความตั้งใจอันแนวแน่ของผู้นำอาเซียนทั้ง10 ประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับประชาชนแต่ละประเทศ ไม่ใช่ทุกคนล้วนตระหนักได้ดีเกี่ยวกับผลสำเร็จของการจัดตั้งประชาคมที่จะเอื้อประโยชน์ให้แก่พวกเขา ดังนั้นทุกประเทศต่างกำลังเร่งประชาสัมพันธ์และยกระดับความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะในช่วงที่การจัดตั้งประชาคมใกล้เริ่มขึ้น
(VOVworld) – แนวทางการจัดตั้งประชาคมอาเซียนเป็นเป้าหมายของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน จนถึงขณะนี้ กระบวนการสร้างสรรค์ประชาคมได้ย่างเข้าสู่ระยะสุดท้ายด้วยความตั้งใจอันแนวแน่ของผู้นำอาเซียนทั้ง10 ประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับประชาชนแต่ละประเทศ ไม่ใช่ทุกคนล้วนตระหนักได้ดีเกี่ยวกับผลสำเร็จของการจัดตั้งประชาคมที่จะเอื้อประโยชน์ให้แก่พวกเขา ดังนั้นทุกประเทศต่างกำลังเร่งประชาสัมพันธ์และยกระดับความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะในช่วงที่การจัดตั้งประชาคมใกล้เริ่มขึ้น
เพื่อให้ประชาคมอาเซียนเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง - ảnh 1
เพื่อให้ประชาคมอาเซียนเป็นของประชาชนอย่างจริงจัง

“ ผมได้ฟังข่าวเกี่ยวกับการจัดตั้งประชาคมแต่ผมไม่ทราบเกี่ยวกับแผนการ การเข้าถึงและการจัดตั้งว่าดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว”
“ในฐานะพลเมืองอาเซียน ดิฉันคิดว่า เมื่อประชาคมได้รับการก่อตั้ง ถ้าหากดิฉันอาศัยอยู่ในเวียดนาม ดิฉันก็จะสามารถซื้อสินค้าจากประเทศต่างๆในอาเซียนหรือบรรดาประชาชนของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆก็สามารถซื้อสินค้าเวียดนามที่ส่งออกไปยังประเทศเหล่านี้ได้เช่นกัน จากนั้นจะเกิดมิตรภาพและความเข้าใจกันมากขึ้นระหว่างบรรดาประชาชนประเทศสมาชิกอาเซียน”
ความคิดเห็นของชาวเวียดนามสองคน ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นตัวแทนของสถานประกอบการได้แสดงให้เห็นถึงระดับความรู้ของประชาชนในแต่ละประเทศสมาชิกเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ซึ่งการขาดแคลนความรู้ โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียนกำลังเป็นเรื่องท้าทายต่อกระบวนการสร้างสรรค์ประชาคมวัฒนธรรมสังคมอาเซียนหรือเอเอสซีซี ซึ่งไม่เพียงแต่ในประเทศเวียดนามเท่านั้น เพราะจากผลการสำรวจเมื่อเร็วๆนี้ของคณะเลขาธิการอาเซียนได้ปรากฎว่า ประชาชนในเขตตัวเมืองของบรรดาประเทศอาเซียนร้อยละ 80 ได้เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน แต่มีร้อยละ 76 ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับหน้าที่ของประชาคม มีเพียง 1/3 ประชากรอาเซียนเท่านั้นที่ทราบเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่จะได้รับจากประชาคมอาเซียน นี่คือสิ่งที่น่ากังวล นายเลกงฟุง อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและประธานสมาคมมิตรภาพเวียดนาม – อาเซียนได้แสดงความคิดเห็นว่า “ประชาคมอาเซียนมิใช่เป็นของบรรดาผู้นำประเทศและรัฐบาล แต่เป็นของประชาคมอาเซียนและของประชาชนทั้งอาเซียน ประชาชนจะเป็นคนปฏิบัติ ผลักดันและปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ ดังนั้นประชาคมนี้ต้องเพื่อประชาชน มุ่งสู่ประชาชนและถ้าหากประชาชนมีความเชื่อมั่นและทำการปฏิบัติ การจัดตั้งประชาคมอาเซียนจึงจะมีประสิทธิภาพ ในหลายปีที่ผ่านมา การพบปะสังสรรค์ในระดับประชาชนได้มีขึ้นอย่างคึกคักแต่ยังไม่เพียงพอ ผมคิดว่า รัฐบาลต้องเพิ่มการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประชาคมอาซียนให้มากขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมโยง”
เพื่อให้ประชาคมอาเซียนเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง - ảnh 2
อาเซียนมุ่งสู่การจัดตั้งประชาคมในปลายปี 2015
ดังนั้น เพื่อสร้างกลไกของประชาคมอาเซียนให้สอดคล้องกับทุกประเทศสมาชิก บรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนกำลังเร่งรัดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมฯเป็นอย่างดีก่อนการจัดตั้ง โดยจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การเสวนา การพบปะสังสรรค์ในระดับประชาชน การสัมมนา นิทรรศการ การจัดตั้งห้องสมุดภาพและเสียง เปิดเว็ปไซต์ ก่อสร้างห้องสมุดเกี่ยวกับอาเซียนในโรงเรียนต่างๆ การฉายภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาและการพัฒนาของอาเซียนกับ 10 ประเทศสมาชิก แนะนำความคล้ายคลึงกันในด้านดนตรี การฟ้อนรำ ชุดแต่งกายและสินค้าศิลปะหัตถกรรม เป็นต้น นาย Mayerfas เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำเวียดนามยืนยันว่า “การจัดกิจกรรมต่างๆดังกล่าวในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนได้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของอาเซียนในการสร้างสรรค์ประชาคมร่วม ถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง บรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนกำลังมีความพยายามเพื่อมีส่วนร่วมต่อประชาคมอาเซียน พวกเรามีความปรารถนาว่า ชาวอาเซียน โดยเฉพาะชาวอินโดนีเซียตระหนักได้ดีว่า พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียน”
เพื่อให้ประชาคมอาเซียนเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง - ảnh 3
นาย Mayerfas เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำเวียดนาม

ในปี 2015 นี้ อาเซียนได้เห็นพ้องกันปฏิบัติโครงการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนในแต่ละประเทศสมาชิกและในวันที่ 8 สิงหาคม ศูนย์วัฒนธรรมแห่งแรกจะเปิดให้บริการ ณ ประเทศไทย ซึ่งมีส่วนร่วมยกระดับความรู้เกี่ยวกับประชาคมของประชาชนแต่ละประเทศ
ปัจจุบันนี้ ในชาวอาเซียน 10 คนจะมี 6 คนมีอายุน้อยกว่า 30 ซึ่งหมายความว่า จำนวนเยาวชนในภูมิภาคมีกว่า 320 ล้านคน ซึ่งจะเป็นกองกำลังที่สร้างความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้แก่อาเซียนเพื่อเปลี่ยนจากสมาคมกลายเป็นประชาคม การยกระดับตัวเอง การเป็นฝ่ายรุกในการรวมตัวและแสวงหาโอกาสจากการจัดตั้งประชาคมคือวีธีการเข้าถึงของเยาวชนเวียดนาม ปัจจุบันในความเป็นจริง เยาวชนเวียดนามจำนวนมากตระหนักได้ดีและกำลังพยายามยกระดับทักษะความสามารถที่จำเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน นางสาวเฟืองลิงห์ จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติฮานอยเผยว่า “ดิฉันคิดว่า ทักษะความสามารถของเราก็ไม่เหลื่อมล้ำกับตลาดแรงงานในทั่วโลก โดยเฉพาะบรรดาประเทศอาเซียน ซึ่งดิฉันก็ได้พยายามยกระดับทักษะความสามารถทั้งทางวิชาการและทางด้านภาษาให้สมบูรณ์”
การเชื่อมโยงในหมู่ประชาชน สร้างสรรค์สังคมที่เอื้อประโยชน์มากที่สุดให้แก่ประชาชน นี่คือเป้าหมายสำคัญของบรรดาประเทศอาเซียน จากการดำเนินกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมต่างๆของรัฐบาลแต่ละประเทศ ประชาชนก็จะสามารถตระหนักได้ดีเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนที่มีเอกลักษ์วัฒนธรรมและมีความเป็นเอกภาพในความหลากลายกำลังก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างขึ้น.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด