เวียดนามมีความประสงค์ที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ในทุกด้านกับประเทศกัมพูชา

10 มกราคม 2560 - 14:27:45

เวยดนามมความประสงคทจะเสรมสรางความสมพนธในทกดานกบประเทศกมพชา hinh 0
สมเด็จกลาโหม ซอร์ เค็ง   รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาและนาย เหงวียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนาม (Photo: vietnamplus.vn)
(VOVWorld)-เมื่อบ่ายวันที่๙มกราคม ณ กรุงฮานอย  ในการให้การต้อนรับสมเด็จกลาโหม ซอร์ เค็ง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาที่กำลังอยู่ระหว่างการเยือนเวียดนาม นาย เหงวียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้ยืนยันว่า เวียดนามมีความเชื่อมั่นว่า กัมพูชาจะนับวันยิ่งพัฒนาอย่างมีเสถียรภาพ สันติภาพและเจริญรุ่งเรือง   พร้อมทั้ง ชี้ชัดว่า เวียดนามมีความประสงค์ที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อนบ้านที่ดีงามมิตรภาพที่มีมาช้านาน ความร่วมมืออย่างรอบด้าน  ยั่งยืนและยาวนานกับกัมพูชา  กองกำลังตำรวจของทั้งสองประเทศจะผลักดันการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนระดับสูง  ธำรงและส่งเสริมประสิทธิภาพกลไกความร่วมมือที่มีอยู่  ยืนหยัดหลักการไม่ปล่อยให้ฝ่ายที่เป็นอริใช้ดินแดนของประเทศตนเพื่อทำลายความมั่นคงและเสถียรภาพของประเทศเพื่อนบ้าน
ส่วนสมเด็จกลาโหม ซอร์ เค็ง   รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาได้เผยว่า ความสัมพันธ์สามัคคีและความร่วมมือที่มีมาช้านานระหว่างสองประเทศนับวันยิ่งได้รับการพัฒนา  พร้อมทั้ง กล่าวขอบคุณความช่วยเหลืออันล้ำค่าของเวียดนามต่อภารกิจการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศกัมพูชา.

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 14 มกราคมปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 14 มกราคมปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 288 ฉบับจากผู้ฟัง 41 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย เช่น อาจารย์ เกษม ทั่งทอง คุณ นิษฐนาถ นิลดี คุณพิชาติ แก้วพวง คุณ โทนี่ สุภาชาย คุณดังจากจังหวัดอุดรฯ คุณอรรถพล คุณอนันต์ รัศมีเฟื่อง คุณ เสรี สุวรรณเพชร และกลุ่มนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาเวียดนาม...

รายละเอียด

เรื่องของโขดหินแปลกประหลาดที่เกาะฟู๊ก๊วก

เรื่องของโขดหินแปลกประหลาดที่เกาะฟู๊ก๊วก

(VOVworld) – สำหรับเกาะฟู๊ก๊วก โขดหินเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเกาะเพราะเมื่อมาเที่ยวฟู้ก๊วกท่านจะได้เห็นโขดหินใหญ่น้อยรูปร่างต่างๆกระจัดกระจายในริมฝั่งทะเล