เวียดนามมีความประสงค์ที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ในทุกด้านกับประเทศกัมพูชา

10 มกราคม 2560 - 14:27:45

เวยดนามมความประสงคทจะเสรมสรางความสมพนธในทกดานกบประเทศกมพชา hinh 0
สมเด็จกลาโหม ซอร์ เค็ง   รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาและนาย เหงวียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนาม (Photo: vietnamplus.vn)
(VOVWorld)-เมื่อบ่ายวันที่๙มกราคม ณ กรุงฮานอย  ในการให้การต้อนรับสมเด็จกลาโหม ซอร์ เค็ง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาที่กำลังอยู่ระหว่างการเยือนเวียดนาม นาย เหงวียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้ยืนยันว่า เวียดนามมีความเชื่อมั่นว่า กัมพูชาจะนับวันยิ่งพัฒนาอย่างมีเสถียรภาพ สันติภาพและเจริญรุ่งเรือง   พร้อมทั้ง ชี้ชัดว่า เวียดนามมีความประสงค์ที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อนบ้านที่ดีงามมิตรภาพที่มีมาช้านาน ความร่วมมืออย่างรอบด้าน  ยั่งยืนและยาวนานกับกัมพูชา  กองกำลังตำรวจของทั้งสองประเทศจะผลักดันการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนระดับสูง  ธำรงและส่งเสริมประสิทธิภาพกลไกความร่วมมือที่มีอยู่  ยืนหยัดหลักการไม่ปล่อยให้ฝ่ายที่เป็นอริใช้ดินแดนของประเทศตนเพื่อทำลายความมั่นคงและเสถียรภาพของประเทศเพื่อนบ้าน
ส่วนสมเด็จกลาโหม ซอร์ เค็ง   รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาได้เผยว่า ความสัมพันธ์สามัคคีและความร่วมมือที่มีมาช้านานระหว่างสองประเทศนับวันยิ่งได้รับการพัฒนา  พร้อมทั้ง กล่าวขอบคุณความช่วยเหลืออันล้ำค่าของเวียดนามต่อภารกิจการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศกัมพูชา.

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 18 กุมภาพันธ์ปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 18 กุมภาพันธ์ปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 205 ฉบับจากผู้ฟัง 41 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

ลิ้มลองอาหารว่างพื้นเมืองในกรุงเก่าเว้

ลิ้มลองอาหารว่างพื้นเมืองในกรุงเก่าเว้

(VOVworld) - กรุงเก่าเว้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่มีอาหารอร่อยของเวียดนาม