เวียดนามมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ประชาคมวัฒนธรรมสังคมอาเซียน

(VOVworld) – วันจัดตั้งประชาคมอาเซียนกำลังใกล้จะถึงซึ่งในนั้น เสาหลักวัฒนธรรมสังคมอาเซียนด้วยเป้าหมายคือ สร้างสรรค์ประชาคมของประชาชาติอาเซียนที่กลมกลืน สามัคคีและสร้างสรรค์เอกลักษณ์ร่วมของภูมิภาคได้บรรลุกว่าร้อยละ 90 แล้วและบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทวิภาคีที่ยั่งยืนที่ถูกสร้างสรรค์ระหว่าง เวียดนามกับประเทศต่างๆในภูมิภาค เวียดนามได้ยืนยันถึงสถานะและบทบาทของตน มีส่วนร่วมเสริมสร้างและผลักดันความเข้าใจระหว่างประชาชาติในอาเซียนภายหลัง 20 ปีที่เข้าเป็นสมาชิกขององค์การแห่งนี้

(VOVworld) – วันจัดตั้งประชาคมอาเซียนกำลังใกล้จะถึงซึ่งในนั้น เสาหลักวัฒนธรรมสังคมอาเซียนด้วยเป้าหมายคือ สร้างสรรค์ประชาคมของประชาชาติอาเซียนที่กลมกลืน สามัคคีและสร้างสรรค์เอกลักษณ์ร่วมของภูมิภาคได้บรรลุกว่าร้อยละ 90 แล้วและบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทวิภาคีที่ยั่งยืนที่ถูกสร้างสรรค์ระหว่างเวียดนามกับประเทศต่างๆในภูมิภาค เวียดนามได้ยืนยันถึงสถานะและบทบาทของตน มีส่วนร่วมเสริมสร้างและผลักดันความเข้าใจระหว่างประชาชาติในอาเซียนภายหลัง 20 ปีที่เข้าเป็นสมาชิกขององค์การแห่งนี้

เวียดนามมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ประชาคมวัฒนธรรมสังคมอาเซียน - ảnh 1
งานราตรีพบปะสังสรรค์วัฒนธรรมศิลปอินโดนีเซียและเวียดนาม (cdmuavn.edu.vn)

ท่านกำลังรับฟังอยู่ขณะนี้คือเสียงดนตรีในงานราตรีพบปะสังสรรค์วัฒนธรรมศิลปะระหว่างมหาวิทยาลัย Tadulako เขต Sulawesi ประเทศอินโดนีเซียและวิทยาลัยนาฏศิลป์เวียดนามที่มีขึ้นเมื่อค่ำวันที่ 11 มิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อสร้างสรรค์ภาพลักษณ์ประชาคมอาเซียนที่มีผูกพันและมีความเข้าใจระหว่างกัน กิจกรรมการพบปะสังสรรค์วัฒนธรรมและศิลปะคือสิ่งที่จำเป็น นี่ก็คือความคิดเห็นของนาง Magdalena Pebriani Simatupang นักเต้นจากอินโดนีเซียที่เข้าร่วมงานราตรีการพบปะสังสรรค์นี้นี่คือครั้งแรกที่ดิฉันเดินทางมาเยือนเวียดนาม ดิฉันรู้สึกปลื้มปิติยินดีเมื่อได้พบปะกับศิลปินเต้นรำของเวียดนามที่มีความเป็นมิตรและมีน้ำใจ การพบปะสังสรรค์วัฒนธรรมอินโดนีเซีย-เวียดนามได้มีส่วนร่วมกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างสองประเทศในด้านวัฒนธรรมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น”
นี่คือหนึ่งในกิจกรรมพบปะสังสรรค์ระหว่างเวียดนามกับอาเซียน รวมทั้งกับอินโดนีเซียที่มีขึ้นในเวลาที่ผ่านมาซึ่งในนั้นมีการจัดโครงการพบปะสังสรรค์วัฒนธรรมเวียดนาม-ลาวภายใต้หัวข้อ “ฮานอย-เวียงจันทน์เต็มไปด้วยมิตรไมตรี” เมื่อวันที่ 12 เมษายนปี 2015 ณ กรุงฮานอยหรือโครงการ “พบปะสังสรรค์เยาวชนเวียดนาม-ไทย”ครั้งที่ 6 ที่มีขึ้นในระหว่างวันที่ 18-27 สิงหาคมปี 2014 ณ กรุงฮานอยซึ่งได้มีส่วนร่วมผลักดันความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างประชาชนเวียดนามกับประชาชนอาเซียน

เวียดนามมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ประชาคมวัฒนธรรมสังคมอาเซียน - ảnh 2
ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน

หนึ่งในกิจกรรมร่วมมือที่โดดเด่นที่ถูกผลักดันอย่างเข้มแข็งระหว่างเวียดนามกับประเทศสมาชิกอาเซียนในเวลาที่ผ่านมาคือการศึกษาและฝึกอบรม มุ่งสู่ประชาคมที่เป็นเอกภาพในปลายปีนี้และวิสัยทัศน์ถึงปี 2020 ความร่วมมือด้านการฝึกอบรมจะกลายเป็นปัจจัยสำคัญเพื่อให้เยาวชนซึ่งคืออนาคตของอาเซียนที่จะในอนาคตทำนุบำรุงและส่งเสริมความสามัคคีของประชาคม ในการแสดงเมื่อค่ำวันที่ 11 มิถุนายนที่ผ่านมา นาย Sadikin อุปทูตของสถานทูตอินโดนีเซียประจำเวียดนามได้เผยว่า เพื่อขยายความร่วมมือนี้ ในเวลาที่ผ่านมา อินโดนีเซียและเวียดนามยังคงพยายามเพื่อสร้างพื้นฐานทางนิตินัยเพื่อให้เยาวชนของทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากขึ้นโดยได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือในด้านการศึกษาและฝึกอบรมวันนี้ได้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ 3 ฉบับ รวมทั้งข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำเวียดนาม นาย Mayerfas กับอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์วิจัยอินโดนีเซียในกรุงฮานอย นอกจากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัย Tadulako และอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยยังลงนามข้อตกลงเกี่ยวกับการสร้างสรรค์หลักสูตรการสอนภาษาอินโดนีเซียในมหาวิทยาลัยฮานอยและสุดท้ายคือข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานทูตอินโดนีเซียกับมหาวิทยาลัยนาฏศิลป์เวียดนามเกี่ยวกับการสอนการฟ้อนรำของอินโดนีเซียในมหาวิทยาลัยนี้ ตามแผนการ มหาวิทยาลัยนาฏศิลป์เวียดนามจะจัดตั้งวิชาสอนการฟ้อนรำของอินโดนีเซีย”
ไม่เพียงแต่ร่วมมือกับอินโดนีเซียเท่านั้น แต่เวียดนามยังส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและฝึกอบรมกับประเทศต่างๆในภูมิภาค เช่นไทย ลาวและมาเลเซีย นอกจากนั้น เวียดนามยังอำนวยความสะดวกและให้การช่วยเหลือประเทศต่างๆในภูมิภาคเพื่อลดช่องว่างความรู้เพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียนที่มีระดับความรู้เท่าเทียมกัน  นาย Im Sethy อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและการกีฬากัมพูชาได้เผยว่า ทุกปี เวียดนามต่างจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษากัมพูชาเพื่อศึกษาและวิจัยในเวียดนามซึ่งได้ช่วยให้สัมพันธไมตรีระหว่าง 2 ประเทศได้รับการกระชับให้แน่นแฟ้นมากขึ้นความสัมพันธ์พิเศษระหว่างกระทรวงศึกษาธิการเวียดนามและกัมพูชาได้รับการปฏิบัติมานานแล้วและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง พวกเรายังคงจดจำและรับรู้การช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่ของกระทรวงศึกษาและฝึกอบรมเวียดนามนับตั้งแต่พวกเราหลุดพ้นจากภัยฆ่าล้างเผ่าพันธุ์พอลพตเมื่อวันที่ 7 มกราคมปี 1979 จนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะในด้านการศึกษาสามัญศึกษาและอุดมการศึกษา”
นอกจากร่วมมือในด้านการศึกษาและฝึกอบรมแล้ว กิจกรรมหลักของอาเซียนในเวลาที่ผ่านมายังมุ่งสู่เป้าหมายขยายความก้าวหน้าและให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อการลงทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และผลักดันงานทำที่ยั่งยืนเพื่อเพิ่มทักษะให้แก่แรงงาน ไฮไลท์ของกิจกรรมนี้คือการแข่งขันฝีมืออาเซียนที่มีขึ้นในระหว่างวันที่ 19-29 ตุลาคมปี 2014 ณ กรุงฮานอยโดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 300 คนจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน นาง ฝ่ามถิหายเจวี่ยน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมเวียดนามได้เผยว่า การแข่งขันนี้ช่วยให้พลเมืองของอาเซียนมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับทักษะของแต่ละประเทศ พร้อมทั้งช่วยให้แรงงานในภูมิภาคมีทักษะวิชาชีพในเชิงรุกและพร้อมที่จะผสมผสานเข้ากับกระแสภูมิภาคในปลายปีนี้ตลาดอาเซียนเปิดกว้างด้วยความรับผิดชอบเตรียมพร้อมทรัพยากรมนุษย์ให้แก่การผสมผสาน ดังนั้น เวียดนามกำลังพยายามเตรียมพร้อมแรงงานรุ่นใหม่ที่มีฝีมือเพื่อปรับตัวเข้ากับประชาคมนี้ รวมทั้งการแนะแนวอาชีพ การฝึกสอนอาชีพ การเข้าถึงตลาดแรงงานในกลุ่มเพื่อสร้างงานทำให้แก่แรงงานเวียดนามและอาเซียน”
ความพยายามอย่างเข้มแข็งของเวียดนามได้รับการชื่นชมเป็นอย่างสูงจากประเทศสมาชิกอาเซียน เวียดนามยืนยันถึงความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนเสร็จสิ้นการปฏิบัติเป้าหมายสร้างสรรค์ประชาคมวัฒนธรรม-สังคมอาเซียนในปลายปีนี้./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด