แคมโบเดีย อังกอร์ แอร์ ย่นระยะเวลาในการเดินทาง

(VOVWorld) – สายการบินแห่งชาติกัมพูชาหรือแคมโบเดีย อังกอร์ แอร์ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างกัมพูชากับเวียดนามที่เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ในเส้นทางพนมเปญ ฮานอยได้ตอบสนองความต้องการของการสัญจรไปมาและการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ

(VOVWorld) – สายการบินแห่งชาติกัมพูชาหรือแคมโบเดีย อังกอร์ แอร์ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างกัมพูชากับเวียดนามที่เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ในเส้นทางพนมเปญ ฮานอยได้ตอบสนองความต้องการของการสัญจรไปมาและการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ
แคมโบเดีย อังกอร์ แอร์ ย่นระยะเวลาในการเดินทาง - ảnh 1
สายการบินแห่งชาติกัมพูชาหรือแคมโบเดีย อังกอร์ แอร์ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างกัมพูชากับเวียดนามที่เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ในเส้นทางพนมเปญ ฮานอย เมื่อต้นปี๒๐๑๓(Photo:VOV)

กัมพูชาเป็นที่รู้จักกันดีว่า มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่งโดยมีปราสาทใหญ่ๆนับพันแห่งพร้อมกับรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม โดยเฉพาะ ปราสาทนครวัดที่จังหวัดเสียมราฐ ชายหาดที่สวยงามที่นครสีหนุวิลล์ จังหวัดเกาะกงและกัมปอด น้ำตกต่างๆในเขตตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดรัตนคีรี มณฑลคีรี สตึงแตรงและกระแจะที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก แม้จะมีศักยภาพการท่องเที่ยวที่หลากหลายแต่โครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยว  ยานพาหนะ โดยเฉพาะ การเดินทางทางอากาศยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้      ตามข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา ปี๒๐๑๒ มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนกัมพูชา๓ล้าน๖แสนคนซึ่งส่วนใหญ่มาจากเวียดนาม จีน ไทย สาธารณรัฐเกาหลี และญี่ปุ่น รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่มาเยือนปราสาทนครวัดกว่า๒ล้านคน แต่จำนวนนักท่องเที่ยวครึ่งหนึ่งมาเยือนกัมพูชาโดยทางบกและทางน้ำ รัฐบาลกัมพูชาตั้งความหวังว่า นับตั้งแต่ปี๒๐๑๓เป็นต้นไป จำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนกัมพูชาทางเครื่องบินจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีเที่ยวบินที่สะดวกและรวดเร็วของสายการบินแคมโบเดีย อังกอร์ แอร์สายการบินแห่งชาติกัมพูชาซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนสำคัญระหว่างกัมพูชากับเวียดนาม นายซอกราน นักวิชาการด้านการตลาดของแคมโบเดีย อังกอร์ แอร์ในกัมพูชาเผยว่า“นับเป็นครั้งแรกที่แคมโบเดีย อังกอร์ แอร์เปิดเที่ยวบินในเส้นทางบินพนมเป็ญ- ฮานอย เสียมราฐ-ฮานอย โฮจิมินห์-พนมเปญและโฮจิมินห์-เสียมราฐซึ่งจะมีส่วนร่วมผลักดันหน่วยงานท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศให้พัฒนา และมีส่วนร่วมขยายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศ”     ปัจจุบัน เส้นทางบินพนมเปญ-เสียมราฐได้เชื่อมต่อเส้นทางบินต่างๆภายในกัมพูชา เส้นทางบินภายในประเทศของแคมโบเดียอังกอร์ แอร์จะอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวไปเยือนกรุงพนมเปญที่ทันสมัย นครเสียมราฐที่มีวัฒนธรรมโบราณและนครสีหนุวิลล์ที่มีหาดทรายที่สวยงามในโครงการท่องเที่ยวเดียว คุณเฉิ่นถิทูชาง ตัวแทนของแคมโบเดีย อังกอร์ แอร์ เผยว่า“แคมโบเดีย อังกอร์ แอร์ เป็นการร่วมทุนระหว่างเวียดนามกับกัมพูชาดังนั้น ตลาดแรกที่กัมพูชาให้ความสนใจคือเวียดนาม ต่อจากนั้นคือกรุงเทพที่ได้รับการขานรับจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยเฉพาะ นักท่องเที่ยวชาวตะวันตก ปัจจุบันแคมโบเดีย อังกอร์ แอร์ เปิดให้บริการวันละ๑เที่ยวบินซึ่งจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาจากกรุงฮานอยอยู่ประมาณ๒๐๐คนต่อวัน ส่วนจากนครโฮจิมินห์ประมาณ๔๐๐คนต่อวัน”

แคมโบเดีย อังกอร์ แอร์ ย่นระยะเวลาในการเดินทาง - ảnh 2
ในปีนี้ แคมโบเดีย อังกอร์ แอร์ จะเปิดเส้นทางบิน๑๑เส้นทางเพื่อลำเลียงผู้โดยสารต่างชาติมาเยือนกัมพูชา(Photo:VOV)

สายการบินแคมโบเดีย อังกอร์ แอร์ ได้เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ในเส้นทางพนมเปญ -ฮานอยตั้งแต่ต้นปี๒๐๑๓ซึ่งได้ช่วยย่นระยะเวลาการเดินทางจากกว่า๓ชั่วโมงลงเหลือประมาณ๑ชั่วโมง ปัจจุบันแคมโบเดีย อังกอร์ แอร์ได้ปรับปรุงระบบจำหน่ายตั๋วเครื่องบิเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว นายซอกราน นักวิชาการด้านการตลาดของแคมโบเดีย อังกอร์ แอร์ ประจำกัมพูชาเผยว่า“แคมโบเดีย อังกอร์ แอร์ มีตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิ๒แห่งที่กรุงฮานอย และที่เอเจนซี่Blue Sky เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การขายตั๋วเครื่องบินในกรุงฮานอย  ส่วนสำหรับลูกค้าที่นครโฮจิมินห์ก็มีตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบินเฮืองยาง”     คาดว่าในปีนี้ แคมโบเดีย อังกอร์ แอร์ จะเปิดเส้นทางบิน๑๑เส้นทางซึ่งประกอบด้วยเส้นทางบินนานาชาติ๘เส้นทาง และเส้นทางบินภายในประเทศ๓เส้นทางเพื่อลำเลียงผู้โดยสารต่างชาติมาเยือนกัมพูชาและสร้างการเชื่อมโยงที่สมบูรณ์แบบและสะดวกระหว่างสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงต่างๆในกัมพูชา เช่น กรุงพนมเปญ  จังหวัดเสียมราฐ นครสีหนุวิลล์ นอกจากเส้นทางบินตรงจากเวียดนาม แคมโบเดีย อังกอร์ แอร์ จะเปิดเส้นทางบินจากประเทศที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาเยือนกัมพูชา เช่น จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี ไทย และสิงคโปร์./.ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด