50ปี อาเซียน “หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม“

(VOVWORLD) -เพลงที่ท่านกำลังได้ฟังชื่อว่า “A song of Peace”หรือ“เพลงเพื่อสันติภาพ” โดยการขับร้องของเด็กๆอาเซียนในพิธีเปิดงานมหกรรมเด็กอาเซียนปี2017 ที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพ เพลงนี้มีเนื้อหาสื่อถึงความรัก ความเมตตา ความเป็นมิตรและสันติภาพของคำขวัญของอาเซียน “หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม” ซึ่งนี่ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมของอาเซียนเพื่อแปรแนวทางการสร้างสรรค์ประชาคมที่มุ่งสู่ประชาชนและถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง
50ปี อาเซียน “หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม“ - ảnh 1

สำหรับเป้าหมายการสร้างสรรค์อาเซียนบนเสาหลักแห่งวัฒนธรรมสังคมหรือ เอเอสซีซี นั้นก็ได้รับการปฏิบัติผ่านโครงการร่วมมือที่เป็นรูปธรรมต่างๆเช่น แผนปฏิบัติการ เอเอสซีซี ปี2004 แผนปฏิบัติการของเอเอสซีซีช่วงปี2009-2015 ที่ดำเนินงานตาม6ด้านที่สำคัญคือการพัฒนามนุษย์ สวัสดิการสังคม ความเสมอภาคทางสังคมและสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ความมั่นคงด้านสิ่งเเวดล้อม การสร้างเอกลักษณ์ของอาเซียนและการลดช่องว่างการพัฒนา

ประเทศต่างๆก็ได้ปฏิบัติตามแผนการนี้อย่างมีความรับผิดชอบผ่านกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมเช่นการส่งเสริมการศึกษา ความร่วมมือด้านสาธารณสุข การแก้ปัญหาความยากจน การรับมือกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศเช่นปัญหาหมอกควันและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างสรรค์เอกลักษณ์อาเซียนและยกระดับจิตสำนึกของประชาคมนั้น อาเซียนก็ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่าวัฒนธรรมพื้นเมือง ผลักดันการแลกเปลี่ยนสังสรรค์ของประชาชนเพื่อช่วยให้คนอาเซียนเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมากขึ้น

50ปี อาเซียน “หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม“ - ảnh 2 ท่าน มานพชัย วงศ์ภักดีเอกอัครราชทูตไทยประจำเวียดนาม

ท่าน มานพชัย วงศ์ภักดีเอกอัครราชทูตไทยประจำเวียดนาม ได้ให้ความเห็นในประเด็นนี้ว่า“ในอาเซียน เราต้องไม่ลืมว่ามีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความหลากหลายเหล่านี้ ผมคิดว่าเป็นพลังที่สร้างความเข้มแข็งต่ออาเซียนมาโดยตลอด เพราะว่าเราสามารถรวบรวมร่วมมือกันได้ในหลายๆด้านไม่ใช่เฉพาะด้านเศรษฐกิจ ผมมองเห็นว่า ในปัจจุบัน การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียนจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประชาชนทุกประเทศสามารถเข้าใจกันได้มากยิ่งขึ้น อย่างการแสดงวัฒนธรรมเกี่ยวกับหน้ากากหุ่นกระบอกในกรุงเทพและที่เวียดนามก็มีการประกวดมิสอาเซียน เพราะฉะนั้นเราเห็นได้ว่าให้กิจกรรมเหล่านี้เติมแต่งส่งเสริมให้ประชาชนของอาเซียนมีความตระหนักถึงของความมีส่วนร่วมกันในภูมิภาค อันนี้เป็นจุดที่สำคัญที่ทำให้สมัยอาเซียนเกิดขึ้น

ก็อาจกล่าวได้ว่า10ประเทศสมาชิกคือ10ชาติที่มีวัฒนธรรม ภาษา ศาสนาและประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันดังนั้นต้องทำอย่างไรให้ชาวอาเซียนเข้าใจและเข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงอาเซียนอย่างเต็มที่นี้คือสิ่งที่รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆของประเทศอาเซียนกำลังปฏิบัติ  อย่างเมื่อเร็วๆนี้ที่ฮานอยได้มีการจัด วันงานแห่งอาเซียน โดยมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อแนะนำเกี่ยวกับประเทศและคนอาเซียน ซึ่งในโอกาสนี้นาง มาเรีย ซินทีอา เพลาโย อุปทูต สถานทูตฟิลิปปินส์ประจำเวียดนามก็ได้ยืนยันถึงความจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมเอกลักษณ์ที่หลากหลายของอาเซียน“หัวข้อของ50ปีอาเซียนคือ “ร่วมมือเพื่อเปลี่ยนแปลงและก้าวเข้าสู่โลกกว้าง”ได้สะท้อนจุดยืนของอาเซียนเกี่ยวกับความสามัคคี ความเสมอภาคและความร่วมมือของ10ประเทศสมาชิก ที่น่าสนใจคือพวกเราได้ร่วมกันชุมนุมที่พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์เวียดนามเพื่อรำลึกครบรอบ50ปีวันก่อตั้งมิตรภาพแห่งอาเซียน ซึ่งสถานที่แห่งนี้มีบทบาทเป็นศูนย์กลางอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมและแนะนำเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมผ่านวิธีการเข้าถึงที่ถือมนุษย์เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่วัฒนธรรมในอาเซียน นั่นคือการส่งเสริมความหลากหลายของเอกลักษณ์อาเซียน”

50ปี อาเซียน “หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม“ - ảnh 3นาง ด่าวห่งลาน รัฐมนตรีช่วยกระทรวงแรงงานทหารทุพพลภาพและสังคมมอบหนังสือข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนให้แก่ตัวแทนหน่วยงานต่างๆเพื่อประชาสัมพันธ์ 

สำหรับเวียดนาม ก็กำลังปฏิบัติหน้าที่ประเทศสมาชิกอย่างสมบูรณ์และมีความรับผิดชอบสูงผ่านการเสนอข้อคิดริเริ่มและเข้าร่วมกระบวนการร่างแผนปฏิบัติการต่างๆในเสาหลักวัฒนธรรมสังคมนี้เช่น แถลงการณ์ฮานอยเกี่ยวกับสวัสดิการและการพัฒนาของสตรีและเด็กอาเซียน แถลงการณ์ผู้นำอาเซียนเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งบุคลากรและทักษะวิชาชีพเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาอย่างยั่งยืน เวียดนามยังได้รับการประเมินว่าเป็นประเทศสมาชิกที่มีความพยายามอย่างเข้มแข็งในการสอดแทรกการปฏิบัติแผนปฏิบัติการของเสาหลักเอเอสซีซีช่วงปี2009-2015ในโครงการแห่งชาติต่างๆจนสามารถบรรลุความคืบหน้าในหลายด้าน ซึ่งนาง ด่าวห่งลาน รัฐมนตรีช่วยกระทรวงแรงงานทหารทุพพลภาพและสังคมได้กล่าวถึงการดำเนินงานของทางกระทรวงในประเด็นนี้ว่า“ในฐานะเป็นหน่วยงานดูแลการปฏิบัติภารกิจของเสาหลักวัฒนธรรมสังคมอาเซียนในเวียดนาม ทางกระทรวงฯได้ให้ความสำคัญต่อการประชาสัมพันธ์ยกระดับจิตสำนึกของประชาชนและทุกหน่วยงานเกี่ยวกับอาเซียนผ่านการจัดทำสิ่งพิมพ์ต่างๆเกี่ยวกับเอเอสซีซีทุกปี และยังจัดทำฐานข้อมูล อัพเดทแผนปฏิบัติการและกลไกต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับองค์การอาเซียนที่มุ่งสู่ประชาชนและถือประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและผสมผสาน”

ในแนวโน้มดังกล่าวทางสถานีวิทยุเวียดนาม ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานสื่อสารมวลชนใหญ่ของเวียดนามก็ตระหนักได้ดีถึงบทบาทของตนในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอาเซียนให้ประชาชนได้รับทราบดังนั้นในโอกาสครบรอบ50ปีอาเซียนและ72ปีวันก่อตั้งสถานีวิทยุเวียดนาม ทางสถานีวิทยุเวียดนามจะเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดเสียงเพลงอาเซียนในระหว่างวันที่18-21สิงหาคมนี้ หวังว่าผ่านดนตรี ประชาชนประเทศอาเซียนและมิตรประเทศจะมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่หลากหลายและเอกลักษณ์โดดเด่นของอาเซียนมากขึ้น 

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด