นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกประชุมกับผู้บริหารจังหวัดดั๊กลั๊ก

นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกประชุมกับผู้บริหารจังหวัดดั๊กลั๊ก

(VOVWORLD) - นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้ให้ผู้บริหารกระทรวง และหน่วยงานแสดงความคิดเห็นเพื่อช่วยให้จังหวัดดั๊กลั๊กแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อส่งเสริมการพัฒนาในปี 2019 และในปีต่อๆไป
นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกประชุมกับผู้บริหารจังหวัดกาวบั่ง

นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกประชุมกับผู้บริหารจังหวัดกาวบั่ง

(VOVWORLD) - บ่ายวันที่ 24 พฤศจิกายน นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกและผู้บริหารกระทรวงและหน่วยงานต่างๆได้ประชุมกับผู้บริหารจังหวัดกาวบั่ง
สร้างแบบจำลอง “จัตุรัสอิตาลี” ณ กำแพงพระราชวัง หว่างแถ่งทังลอง

สร้างแบบจำลอง “จัตุรัสอิตาลี” ณ กำแพงพระราชวัง หว่างแถ่งทังลอง

(VOVWORLD) - เทศกาลวัฒนธรรม “จัตุรัสอิตาลี” ปี 2018 จัดโดยสถานทูตอิตาลีประจำเวียดนามและคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยได้มีขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ณ เขตโบราณพระราชวัง หว่างแถ่งทังลองในกรุงฮานอยในโอกาสฉลองครบรอบ...
ผู้บริหารกรุงฮานอยไปวางพวงมาลาในโอการำลึกครบรอบ 101 ปีการปฏิวัติเดือนตุลาคมรัสเซีย

ผู้บริหารกรุงฮานอยไปวางพวงมาลาในโอการำลึกครบรอบ 101 ปีการปฏิวัติเดือนตุลาคมรัสเซีย

(VOVWORLD) - ในโอกาสรำลึกครบรอบ 101 ปีการปฏิวัติเดือนตุลาคมรัสเซีย เช้าวันที่ 7 พฤศจิกายน คณะผู้แทนของพรรคสาขา สภาประชาชน คณะกรรมการประชาชนและแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามสาขากรุงฮานอยได้ไปวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์...
ฟอรั่มฮานอยมีส่วนร่วมปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ฟอรั่มฮานอยมีส่วนร่วมปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(VOVWORLD) - ฟอรั่มฮานอย ซึ่งเป็นกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติที่จัดโดยมหาวิทยาลัยฮานอยและกองทุนการศึกษาระดับปริญาโทของสาธารณรัฐเกาหลีจะมีขึ้น ณ กรุงฮานอยในระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน โดยมีนักวิทยาศาสตร์...
งานเทศกาลวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งชาติ - นิงบิ่งปี 2018

งานเทศกาลวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งชาติ - นิงบิ่งปี 2018

(VOVWORLD) - เมื่อค่ำวันที่ 28 ตุลาคม ณ นครนิงบิ่ง ได้มีการเปิดงานเทศกาลวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งชาติ -นิงบิ่งปี 2018 ในหัวข้อ...
งานเฟสติวัลทะเลยาจาง – แค้งหว่าปี 2019 มีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์ศักยภาพวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

งานเฟสติวัลทะเลยาจาง – แค้งหว่าปี 2019 มีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์ศักยภาพวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

(VOVWORLD) - งานเฟสติวัลทะเลยาจาง – แค้งหว่าครั้งที่ 9 จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 11 – 14 พฤษภาคม ปี 2019...
นครโฮจิมินห์เรี่ยไรเงินเกือบ 4 หมื่นล้านด่งให้แก่กองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีฐานะยากจน

นครโฮจิมินห์เรี่ยไรเงินเกือบ 4 หมื่นล้านด่งให้แก่กองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีฐานะยากจน

(VOVWORLD) - รายการศิลปะ “เมืองแห่งความเอื้ออาทรและความเชื่อมโยงความรัก”ครั้งที่ 18ปี 2018 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดการรณรงค์รับเงินบริจาคให้แก่กองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีฐานะยากจน
คุณค่าวัฒนธรรมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดบ่าเหรีย-หวุงเต่า

คุณค่าวัฒนธรรมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดบ่าเหรีย-หวุงเต่า

(VOVWORLD) - จังหวัดบ่าเหรีย-หวุงเต่าตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจหลักภาคใต้ มีจุดแข็งทางภูมิศาสตร์ มีทิวทัศน์ธรรมชาติ รวมทั้งชายหาดที่สวยงามเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยนอกเหนือจากจุดแข็งต่างๆดังกล่าว จังหวัดบ่าเหรีย-หวุงเต่ายังมีเขตโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ เทศกาลพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาวประมงในท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่เอื้อให้แก่การส่งเสริมวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นในการพัฒนาการท่องเที่ยว
บ่าเหรียะ – หวุงเต่า สร้างก้าวกระโดดในการดึงดูดการลงทุน

บ่าเหรียะ – หวุงเต่า สร้างก้าวกระโดดในการดึงดูดการลงทุน

(VOVWORLD) - การจัดทำยุทธศาสตร์ดึงดูดการลงทุนที่มีการคัดเลือกสถานประกอบการและสนับสนุนนักลงทุนผ่านมาตรการที่เป็นรูปธรรมต่างๆ เช่น กำหนดเวลาออกใบอนุญาตการลงทุนให้เป็นกฎระเบียบ ซึ่งได้ช่วยให้จังหวัดบ่าเหรียะ – หวุงเต่ากลายเป็นท้องถิ่นที่เต็มไปด้วยศักยภาพและน่าสนใจของนักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศ
งานเทศกาลอาหารกรุงฮานอยปี 2018

งานเทศกาลอาหารกรุงฮานอยปี 2018

(VOVWORLD) - เมื่อค่ำวันที่ 11 ตุลาคม ณ สวนสาธารณะ ได้มีการจัดงานเทศกาลอาหารกรุงฮานอยปี 2018 โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวหลายพันคนเข้าร่วม
จัดทำเอกสารเกี่ยวกับอุทยานธรณีดั๊กนงเพื่อยื่นเสนอให้ยูเนสโกให้การรับรองเป็นอุทยานธรณีโลก

จัดทำเอกสารเกี่ยวกับอุทยานธรณีดั๊กนงเพื่อยื่นเสนอให้ยูเนสโกให้การรับรองเป็นอุทยานธรณีโลก

(VOVWORLD) - จังหวัดดั๊กนงกำลังเร่งจัดทำเอกสารเกี่ยวกับอุทยานธรณีดั๊กนงให้แล้วเสร็จเพื่อยื่นเสนอให้ยูเนสโกให้การรับรองเป็นอุทยานธรณีโลกในต้นเดือนพฤศจิกายน
สดุดีพลเมืองกรุงฮานอยดีเด่น 10 คนประจำปี 2018

สดุดีพลเมืองกรุงฮานอยดีเด่น 10 คนประจำปี 2018

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 9 ตุลาคม คณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยได้จัดการประชุมสดุดีพลเมืองกรุงฮานอยดีเด่นประจำปี 2018 ซึ่งเป็นผู้ที่มีผลงานยอดเยี่ยมในแขนงอาชีพต่างๆ โดยมีนาย หวอวันเถือง...
ก้าวกระโดดในการปฏิรูประเบียบราชการและดึงดูดการลงทุนในจังหวัดบิ่งเยือง

ก้าวกระโดดในการปฏิรูประเบียบราชการและดึงดูดการลงทุนในจังหวัดบิ่งเยือง

(VOVWORLD) - จังหวัดบิ่งเยืองตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจหลักทางภาคใต้ ซึ่งมีบรรยากาศการลงทุนที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติเป็นอย่างมาก ปัจจุบันนี้ ในจังหวัดฯ มีโครงการเอฟดีไอเกือบ 3,400 โครงการรวมเงินทุนจดทะเบียนกว่า 3...
จังหวัดบิ่งเยือง มุ่งพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ

จังหวัดบิ่งเยือง มุ่งพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ

(VOVWORLD) -จังหวัดบิ่งเยืองตั้งอยู่ในเขตตะวันออกภาคใต้และเขตเศรษฐกิจหลักภาคใต้ ห่างจากนครโฮจิมินห์30กิโลเมตร ซึ่งเป็นหนึ่งในท้องถิ่นที่มีความคล่องตัวมากที่สุดของประเทศ มีบรรยากาศการประกอบธุรกิจที่เปิดกว้างและดึงดูดความสนใจของนักลงทุนต่างชาติและปัจจุบันนี้ บิ่งเยืองกำลังพัฒนาเป็นเมืองที่ทันสมัยเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ