งานเฟสติวัลทะเลหวุงเต่า ยืนยันเครื่องหมายการค้าแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล

(VOVWORLD) -งานเฟสติวัลทะเลหวุงเต่า๒๐๑๘ในหัวข้อ “บ่าเหรียะหวุงเต่า ความปรารถนา ความรักและทะเล” ได้มีขึ้นเมื่อต้นเดือนกันยายน ณ นครหวุงเต่า ได้เป็นการยืนยันอีกครั้งถึงเครื่องหมายการท่องเที่ยวทางทะเลเพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพและจุดแข็งในการพัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจทางทะเลของบ่าเหรียะหวุงเต่าและของท้องถิ่นต่างๆที่มีศักยภาพในลักษณะเดียวกันนี้
งานเฟสติวัลทะเลหวุงเต่า  ยืนยันเครื่องหมายการค้าแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล - ảnh 1การแสดงศิลปะในเฟสติวัล (photo baobariavungtau)

ในงานเฟสติวัลทะเลหวุงเต่าที่จัดขึ้นเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์มีคณะผู้แทนจาก๒๘จังหวัดกับนครทั่วประเทศรวมทั้งสถานประกอบการ๔๐๐แห่งได้มาออกบูธประชาสัมพันธ์ในงานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว โดยมี๑๗กิจกรรมแบ่งเป็น๖กลุ่ม โดยนอกจากกิจกรรม  แนะนำศักยภาพเศรษฐกิจทางทะเล การส่งเสริมการค้าดึงดูดการลงทุน กิจกรรมวัฒนธรรมศิลปะที่น่าสนใจเช่นงานนิทรรศการภาพศิลปะการเขียนตัวอักษร การเดินแฟชั่นชุดอ๊าวหย่าย งานวัฒนธรรมอาหาร งานคานิวัล เป็นต้น นายดั๋งดิ่งท๊าม นักท่องเที่ยวจากจังหวัดด่งนายกล่าวว่า“งานเฟสติวัลนี้น่าสนใจมาก ช่วยให้นักท่องเที่ยวมีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์พื้นเมืองที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ มีรูปแบบการบริการใหม่ที่ทันสมัย มีสินค้าที่มุ่งเน้นในการรักษาสุขภาพ สินค้าที่ผลิตตามมาตรฐานเวียดแคป ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน”

งานเฟสติวัลทะเลหวุงเต่า  ยืนยันเครื่องหมายการค้าแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล - ảnh 2งานมหกรรมอาหาร (photo baobariavungtau)

จังหวัดบ่าเหรียะหวุงเต่าอยู่ในเขตเศรษฐกิจหลักของภาคใต้และมีศักยภาพทางธรรมชาติที่เอื้อให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลโดยการท่องเที่ยวถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งในห้าแนวทางเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมซึ่งเพื่อส่งเสริมจุดแข็งต่างๆ ทางจังหวัดได้ผลักดันการปฏิบัติมาตรการในหลากหลายรูปแบบที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในท้องถิ่นและยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเวียดนามถึงปี๒๐๒๐และวิสัยทัศน์ถึงปี๒๐๓๐ โดยในเวลาที่ผ่านมาการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นหน่วยเศรษฐกิจหลักของจังหวัดได้ประสบผลที่น่ายินดี จำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยเกือบร้อยละ๑๓ ยอดรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ๑๖ ระบบโครงสร้างพื้นฐานโรงแรมที่พักพัฒนาอย่างเข้มแข็งทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ

งานเฟสติวัลทะเลหวุงเต่า  ยืนยันเครื่องหมายการค้าแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล - ảnh 3งานปั้นทรายบนชายหาดหวุงเต่า(photo baobariavungtau)

ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานการท่องเที่ยวพัฒนาขึ้นสู่ขั้นสูงใหม่ให้สมกับศักยภาพของจังหวัดบ่าเหรียะหวุงเต่า ปัจจุบันทางการจังหวัดกำลังดำเนิน๙กลุ่มมาตรการพร้อมทั้งทำการปรับปรุงการวางผัง ควบคุมเครือข่ายการท่องเที่ยวและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวรวมทั้งแหล่งบุคลากร สร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวที่เป็นมิตร ทันสมัยและปลอดภัย ระดมทุกแหล่งพลังในสังคมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาหน่วยงาน สร้างบรรยากาศการประกอบธุรกิจที่สะดวก ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทั้งในตลาดในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งงานเฟสติวัลการท่องเที่ยวทางทะเลคือหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญเพื่อแนะนำโอกาส ศักยภาพและจุดแข็งของท้องถิ่น นายเหงียนวันจิ่ง ประธานคณะกรรมการจังหวัดบ่าเหรียะหวุงเต่าเผยว่า“นี่เป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้พัฒนาเป็นหน่วยงานหลักในปี๒๐๒๐ สร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของท้องถิ่นและของประเทศ  ขยายการเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นในประเทศ ความร่วมมือกับหุ้นส่วนต่างประเทศ สะท้อนความเป็นมิตรของประชาชนต่อนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ”./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด