จังหวัดบิ่งเยือง มุ่งพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ

(VOVWORLD) -จังหวัดบิ่งเยืองตั้งอยู่ในเขตตะวันออกภาคใต้และเขตเศรษฐกิจหลักภาคใต้ ห่างจากนครโฮจิมินห์30กิโลเมตร ซึ่งเป็นหนึ่งในท้องถิ่นที่มีความคล่องตัวมากที่สุดของประเทศ มีบรรยากาศการประกอบธุรกิจที่เปิดกว้างและดึงดูดความสนใจของนักลงทุนต่างชาติและปัจจุบันนี้ บิ่งเยืองกำลังพัฒนาเป็นเมืองที่ทันสมัยเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ


จังหวัดบิ่งเยือง มุ่งพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ - ảnh 1 หวัดบิ่งเยืองมุ่งพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะในอนาคต(Bao Binh Duong)

เมืองเอกของจังหวัดบิ่งเยืองคือนครถูเหย่าโหมด ซึ่งภายหลัง30ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่ โฉมหน้าของจังหวัดบิ่งเยืองก็มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างรวดเร็วซึ่งสะท้อนให้เห็นจากการก่อสร้างและการดำเนินงานนิคมอุตสาหกรรมที่ทันสมัยต่างๆอย่างมีประสิทธิผล จนถึงขณะนี้จังหวัดบิ่งเยืองสามารถดึงดูดโครงการลงทุนจากต่างประเทศได้เกือบ3400โครงการรวมยอดเงินทุนจดทะเบียนกว่า3หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นท้องถิ่นที่มีจำนวนเงินทุนต่างประเทศมากเป็นอันดับ3ของเวียดนามรองจากนครโฮจิมินห์และกรุงฮานอย นี่เป็นเงื่อนไขที่สำคัญเพื่อให้จังหวัดบิ่งเยืองมุ่งพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะในอนาคต

โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะบิ่งเยืองได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่21พฤศจิกายนปี2016ถือเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจังหวัดถึงปี2021และวิสัยทัศน์ถึงปี2030 โดยมี5เป้าหมายหลักคือ ยกระดับคุณภาพแหล่งบุคลากร วางผังตัวเมืองที่ทันสมัย พัฒนาการบริการเชิงปัญญา ระดมแหล่งพลังต่างๆเพื่อการพัฒนา สร้างเครื่องหมายการค้าและโครงการประชาสัมพันธ์ระดับนานาชาติ นายมายหุ่งหยุง รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดบิ่งเยือง หัวหน้าคณะกรรมการบริหารเมืองอัจฉริยะบิ่งเยืองเผยว่า

ในโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเรามี50รายการที่เป็นรูปธรรม โดยในปี2018จะดำเนิน14รายการที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี การประสานความร่วมมือระหว่างรัฐ-สถาบันศึกษา-สถานประกอบการ การผลักดันการประกอบธุรกิจที่บิ่งเยืองและสร้างโอกาสให้แรงงานเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างสะดวก

นายเหงวียนวันหุ่ง ผู้อำนวยการใหญ่บริษัทเบกาเม็ก ไอดีซี จังหวัดบิ่งเยืองได้เผยว่า

ตามแผนการชี้นำของทางการจังหวัดบิ่งเยือง พวกเราได้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อรองรับนักลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและสร้างมูลค่าเศรษฐกิจที่สูงขึ้น แต่อย่างไรก็ดีเพื่อตอบสนองความต้องการในสภาวการณ์ใหม่จำเป็นต้องพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่สำคัญเพื่อตอบสนองความต้องการของการพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน

จังหวัดบิ่งเยือง มุ่งพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ - ảnh 2 ผู้แทนการทูตเนเธอแลนด์ ผู้บริหารจังหวัดบิ่งเยือง บริษัท ฟิลิปส์ไลห์ติงห์เวียดนามและบริษัท เบกาเม็ก ไอดีซี ลงนามบันทึกช่วยจำว่าด้วยความร่วมมือ

เพื่อมุ่งพัฒนาเมืองอัจฉริยะทางการจังหวัดบิ่งเยืองยังให้ความสนใจสร้างวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล สร้างก้าวกระโดด เปลี่ยนแปลงใหม่ในทุกด้านโดยถือมนุษย์เป็นศูนย์กลาง เน้นการลงทุนพัฒนาการศึกษา การปฏิรูประเบียบราชการและมีนโยบายพิเศษเพื่อดึงดูดผู้ที่มีความสามารถเข้ามาทำงานตลอดจนทางการท้องถิ่นให้ความสนใจและอยู่เคียงข้างสถานประกอบการเสมอ นายเจิ่นแทงเลียม ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดบิ่งเยือง เผยว่า

ผู้บริหารจังหวัด หน่วยงานและทางการทุกระดับได้ให้ความสนใจและติดตามการดำเนินงานของสถานประกอบการอย่างใกล้ชิดเพื่อรับฟังข้อเสนอและร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างบรรยากาศที่สะดวกโปร่งใสให้การประกอบธุรกิจมีประสิทธิภาพ.

ปัจจุบันนี้ ทางจังหวัดบิ่งเยืองกำลังศึกษาและคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของนคร Eindhoven ของเนเธอเเลนด์และได้ลงนามข้อตกลงร่วมมือทวิภาคีตั้งแต่ปี2015ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งจากนคร Eindhovenในการวางโครงการเมืองอัจฉริยะ โดยเฉพาะในการก่อสร้างห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยในมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยจังหวัดบิ่งเยืองกำลังมุ่งสู่การพัฒนาเป็นจุดหมายของหน่วยงานอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ในเชิงสร้างสรรค์เพื่อนำชีวิตที่ทันสมัยและมีอารยธรรมมาสู่ประชาชน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด